EU Om Blogs: “Mulig Ondsindet Og Farlig Internetforurening”

Posted By Anders On June 13, 2008 @ 21:47 In Dansk, Euromed | 2 Comments

EU kræver et internetside-kvalitetsmærke og en presse-ombudsmand, der kan observere medierne, hvilket åbner op for en bredere censur.
Man har allerede[1] dette system i Sverige, en [2] presse-ombudsmand (kvinde), som nu ønsker at anmelde til politiet, når hun mener, folk går ud over grænserne for politisk korrekthed. Hun ville ikke tøve med at melde karikaturtegninger som Jyllandpostens. "Det er at gå for langt", sagde hun.
Jeg har læst, at i Sverige er man nødt til at registrere sin blog til Statsradioen, hvis man ønsker at blive "beskyttet" under den svenske "ytringsfrihed".
[3] I sidste instans er formålet med dette at hævde EUs "Rammebeslutning om racisme og fremmedfrygt", der hjemler 3 års fængsel for kritik af islam!

Den estiske socialist, Marianne Mikko, har udarbejdet et forslag til Europa-Parlamentetsresolution mod koncentrationen af og om pluralisme i medierne i Den Europæiske Union (2007/2253 (INI) på vegne af EU's udvalg for Kultur og Uddannelse.
I og for sig et positivt træk - men….

[4] FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETSBESLUTNING
"Foreslår i denne forbindelse oprettelsen af uafhængige medieombudsmænd i medlemsstaterne
3. Glæder sig over bestræbelserne på at skabe et charter for mediernes frihed og at kæmpe for Europa-dækkende accept;
4. Understreger nødvendigheden af at anlægge opfølgning og iværksættelse af systemer til mediepluralisme baseret på pålidelige og upartiske indikatorer;
Foreslår afklaring af status, juridisk eller anden måde, af weblogs og tilskynder deres "frivillige mærkning" i henhold til det faglige og økonomiske ansvar og de interesser, deres forfattere og udgivere repræsenterer.

"Ifølge en ny rapport for Parlamentets Kultur-udvalg udgør et mindretal af [5] bloggere med ondsindede hensigter eller skjulte dagsordener en fare. Den opfordrer til et "frivilligt" regelsæt for at identificere interesserne hos forfatterne, afklaring af deres juridiske status og en ombudsmand til at garantere mediernes frihed . Fru Mikko fortalte os, at "blogosfæren hidtil har været et paradis af gode intentioner og forholdsvis ærlig håndtering. Men som blogs bliver hverdagskost, vil mindre principfaste folk ønske at bruge dem ".

Adspurgt, om hun betragtede bloggere som "en trussel", sagde hun: "vi kan ikke se bloggere som en trussel. De er dog i stand til at forurene cyberspace betydeligt. Vi har allerede alt for meget spam, misinformation og ondsindede hensigter i cyberspace ". Hun tilføjede: "Jeg tror, offentligheden  stadig  er meget tillidsfuld over for blogs, der stadig opfattes som oprigtige. Og de bør fortsat være oprigtige.Vi har brug for et kvalitetsmærke, en afsløring af, hvem der virkelig skriver og hvorfor."

Den tyske liberale Jorgo Chatzimarkakis har fungeret som rådgiver for Det Økonomiske og Monetære udvalg. Han fortalte os, at "bloggere ikke automatisk kan betragtes som en trussel, men forestil Dem pressionsgrupper, faglige interesser eller andre grupper, der bruger blogs til at viderebringe deres budskab. Blogs er kraftfulde værktøjer, de kan repræsentere en avanceret form for lobbyisme, hvilket igen kan ses som en trussel ". Han sagde, at "enhver blogger, der repræsenterer eller udtrykker mere end deres personlige mening, bør blive påvirket af denne betænkning."

Her er en [6] morsom bemærkning, som jeg er helt enig med den fremragende Blog "EU-Referendum" i.
"Bæv, oh I bloggere. Europa-Parlamentet drøfter, hvorvidt der bør være en kontrol af bloggere med "onde hensigter" eller "skjult dagsorden".
Tja, vi kan slappe af. Vores dagsorden er ikke skjult. Vi er fulde af ondsindede hensigter over for Den Europæiske Union og alle dens mange håndlangere.
Jeg spekulerer på, om de  tænker på os. Bestemt ikke. Jeg befinder mig lidt i overensstemmelse med Ms Mikko (hvis det fortsætter jeg måske nødt til at konsultere en læge).

Der er faktisk bloggere derude, der forurener blogosfæren med "for meget spam, misinformation og ondsindede hensigter." Lad mig minde vores læsere om duftende Margot (Wallström) og hendes [7] dødkedelige blog. Bør der ikke tildeles denne strøm af slam et kvalitetsmærke, et temmelig sort ét ?
Der er [8] andre kommissærer med blogs. Det forekommer helt indlysende, at ingen af disse kan kvalificere sig til det kvalitetsmærke, som Marianne Mikko er vild efter at udstede, skønt de har en dagsorden."  Lad mig hertil føje: Ja, og sågar én, der er både ondsindet og skjult!

Kommentar
Men bag alt dette er EUs Hensigt klar nok: Det ønsker at afgøre, hvad der kan anses som "seriøs", manipuleret EU-propaganda og  kritisk "cyberspace forurening", dvs. sandheden om EU's diktatur.
Det er, hvad EU forstår ved "mediefrihed".

Nu, hvem er det, der virkelig har "ondsindede hensigter": Det stigende antal multikulturelle overfaldsmænd, som ikke nævnes i medierne - eller blogs som fortæller om overfaldsmændene, pumpen bag deres voksende antal, dvs. EU, eller medierne, der er lige så tavse som østers om disse kriminelle personer og deres bagmænd i EU?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1054

URLs in this post:
[1] dette system i Sverige: http://en.wikipedia.org/wiki/Pressombudsmannen
[2] presse-ombudsmand (kvinde): http://www.document.no/2008/04/pa_tide_a_politianmelde_nett.html
[3] I sidste instans er formålet med dette at hævde EUs "Rammebeslutning om racisme og fremmedfrygt", der hjemler 3 års fængsel for kritik af islam!: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[4] FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETSBESLUTNING: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712320/712320en.pdf
[5] bloggere med ondsindede hensigter eller skjulte dagsordener: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/058-31021-161-06-24-909-20080605STO30955-2008-0
9-06-2008/default_en.htm

[6] morsom bemærkning: http://eureferendum.blogspot.com/2008/06/oh-yes.html
[7] dødkedelige blog: http://blogs.ec.europa.eu/wallstrom/
[8] andre kommissærer med blogs: http://blogs.ec.europa.eu/