Mennesket Leger Gud II. Biologisk Omskabelse For Penge Og Verdensregering

Posted By Anders On September 8, 2009 @ 00:01 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé Et kartel af Rockefellernære producenter af genmodificeret (GM) såfrø er ved at overtage det amerikanske kornmarked og sætter EU under pres for det samme. Der er modstand pga. dårligere rentabilitet. Endvidere må landmændene underskrive en håndfæstning af betingelser, bl.a. om, at de ikke vil aflevere GM korn til uafhængig forskning, der er forbudt. Men allerede for 2010 sætter Rockefellers Monsanto gebyret op med 42% for 2010 pga. postulater om større afkast af et nyt produkt! GM-afgrøder kan ikke bruges til udsæd. USAs landbrugsministerium og præsidenter er meddelagtige ind i denne korruption. Hvad værre er, dyreforsøg viser, at GM-diæt er dødsenfarlig. Også menneskers liv og helbred er truet, idet disse sprøjtefrie GM-korn bl.a. producerer eller kræver enorme mængder af pesticider, der er ved at udrydde bierne. Målet er at få verdensmonopol på planteproduktionen lagt i Rockefellers hånd. For, som Rockefeller-vennen, Henry Kissinger siger:"Den der behersker næringsmiddelleverancen, kontrollerer mennesker. Den, der kontrollerer mennesker, regerer verden." Dette er den Nye Verdensordens mål.
   

[1] Monsanto-I-want-youJeg har tidligere skrevet om farerne og manipulationer, som især [2] Rockefeller-tilknyttede Monsanto bruger for at påtvinge os europæere Gen Modificeret Organismemad (GMO) mad og [3] her - og jeg har beskrevet   [4] Monsantos Gestapo methoder, der anvendes i USA og Canada mod landmænd. [5] Franske forskere  har fundet en dødelig virkning af GMO-fødevarer til rotter på  Monsantos GMO-majs-diæt. Her er [6] mere om dette emorme svindelnummer og bestikkelsesabekattestreger med den Ondes sæd, som det kaldes i Indien, da ingen frøkorn kan fås fra Monsantos "dræber"-frø. Det skal købes hos Monsanto hvert år og har drevet tusinder af fattige bønder, der var ude af stand til at købe nye frø hos Monsanto til at begå selvmord.  Her kan man læse om det komplicerede forhold mellem [7] Rockefeller-tilknyttede Monsanto og US landbrugsministerium og dets Delta & Pine Land og deres bestræbelser på at kontrollere fødevareforsyningen i verden - og dermed verdens befolkning. Ikke desto mindre har [8] EU godkendt Monsanto-GMO som menneskeføde i EU efter massivt pres fra USA på EU ved bl.a. Bill Clinton og Al Gore! Men det er tilsyneladende ikke nok for den Nye Verdensorden magt- og pengedelirister. 

[9] Overvej dette alarmerende udsagn: "Nogle genetisk manipulerede afgrøder er ændret, således at de producerer deres egne høje niveauer af pesticider. For eksempel genetisk manipulerede 'BT afgrøder har vist sig at udsende et meget højt niveau af toksiner. "Sådanne genmodificerede planter resultere i mindst 1000 gange mere Bt-toksin per hektar end en tung anvendelse af Bt sprøjtes direkte på planter gør. Forbruget af planter med "Bt-genet" (som ikke-økologiske korn og majs-baserede sødestoffer) kan føre til alvorlige helbredsmæssige problemer efter lang tids indtagelse. Høje koncentrationer af Bt er også giftige for nyttige insekter (bier). Den generelle farer ved GMO kan ses her. Det blev konstateret, at en genetisk modificeret sojabønne kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner. Bakterier, der var genetisk manipuleret til at producere store mængder af kosttilskudet, tryptofan, frigav giftige stoffer, som har kostet 37 døde mennesker og 1.500 permanent handicappede, ifølge The New England J. Med 688 (1994), TIBTECH 12:364. Den generelle risici ved GMO'er kan [10] ses her.

[11] EurActiv 12 May 2006:  Verdenshandelsorganisationen har bekræftet en dom mod EU i en sag anlagt af USA og andre nationer mod et de facto moratorium for genetisk modificerede produkter. Det kan påvirke den måde, EU beskæftiger sig med GMO'er i fremtiden. Nye, mere liberale regler om GMO'er blev indført i 2004, dels for at imødekomme ønsker fremsat af EU's modstandere i handelskonflikten. Rapporten kritiserer også GMO-forbud i Østrig, Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Grækenland, på trods af EU's nye system af regler. Kommissionen har gentagne gange forsøgt at fjerne disse forbud, men undlod at gøre det på grund af proceduresmuthuller. I april 2006 fremsatte Kommissionen en række forslag til at løse disse problemer.

[12] GMfoods_deesEt af de store mysterier omkring spredning af GMO-planter rundt om i verden siden de første kommercielle afgrøder blev udgivet i begyndelsen af 1990'erne i USA og Argentina har været mangel på uafhængige videnskabelige undersøgelser af mulige langsigtede virkninger af en diæt bestående af GMO-planter på mennesker eller endda rotter. Nu er  den virkelige årsag kommet for dagens lys. GMO-agroindustriselskaber som Monsanto, BASF, Pioneer, Syngenta og andre forbyder uafhængig forskning.

[13] Global Research 29 July, 2009  Som en forudsætning for at købe frø, enten til at så som afgrøder eller til brug i forskningsundersøgelser skal Monsanto og gengigantselskaberne først underskrive en sluterklæring med virksomheden. De seneste ti år, hvor den største spredning af GMO-frø i landbruget har fundet sted, kræver Monsanto, Pioneer (DuPont) og Syngenta at enhver, der køber deres GMO-frø skal underskrive en aftale, som udtrykkeligt forbyder, at frøene anvendes til nogen uafhængig forskning. Mest alarmerende forbydes videnskabsfolk at undersøge, om genetisk forandrede afgrøder fører til utilsigtede bivirkninger på miljøet eller på dyr eller mennesker. Den eneste forskning, som må offentligøres i ansete videnskabelige peer-reviewede tidsskrifter er undersøgelser, der har været forhåndsgodkendt af Monsanto og de andre industrielle GMO-firmaer

GMO-frø er blevet godkendt i USA, begyndende med proklamationen af daværende præsident George HW Bush i 1992, på anmodning af Monsanto, om at ingen særlige regeringstest af sikkerheden af GMO-frø ville blive gennemført, fordi de af præsidenten  blev anset for "i det væsentlige” at svare" til ikke-GMO-frø. Men hele processen har været plaget af særlig interessekorruption. Tidligere advokater for Monsanto blev udnævnt som ansvarlige i EPA og FDA for regler for GMO-frø, og ingen regeringsafprøvning af GMO-frøs sikkerhed er til dato blevet gennemført. Alle prøver om GMO-sikkerhed og præstationer, der fremsendes til den amerikanske regering, er lavet af selskaber som Monsanto selv. Lidet underligt, at GMO-lydene er positive, og at Monsanto og andre fejlagtigt kan hævde, at GMO er "løsning på sulten i verden." 

[14] Monsan_dees[15] WA Today 12 Aug. 2009: Greenpeace sagde onsdag,at den vestaustralske offentlighed var blevet holdt i uvidenhed om en fornyet undersøgelse af Free Areas Act om Genetisk Modificerede (GM) Afgrøder og opfordrede til en forlængelse af fristen for offentlighedens indlæg.
Greenpeace forkæmper Louise Sale sagde, at det var åbenlyst, at regeringen forsøgte at holde sin politik tys-tys. "Indførelsen af GM-afgrøder vil dramatisk ændre  landbrugets ansigt i Vestaustralien, sagde fru Sale. "Men regeringen har knap offentliggjort sin igangværende revision af sin Genetically Modified Crops Free Areas Act og har givet offentligheden kun fire uger til at indgive skriftlige indlæg." Ms Sale sagde, at indførelsen af GM-afgrøder i WA kan forårsage et dramatisk fald i eksporten, svarende til hvad der var sket i Canada.

[16] Bloomberg 13 aug. 2009 Aug. Monsanto Co, verdens største frøproducent, har planer om at opkræve så meget som 42 procent mere for nye genetisk modificerede frø næste år, end de ældre tilbud, fordi de øger landmændenes produktion.
De nye sojabønner, som kan modstå Monsantos Roundup ukrudtsmiddel, producerer 7,4 procent flere sojabønner per hektar end den ældre version. SmartStax dræber insekter på flere måder og reducerer mængden af konventionel majs, der skal sås for at opveje insekticidresistens. "SmartStax-majsfrø prissætningen er højere, end vi oprindeligt forventede," sagde Vincent Andrews, en New York-baseret analytiker hos Morgan Stanley. Monsanto aktier er steget 19 procent i år.

Arealprognoser. SmartStax majsfrø vil blive plantet på så mange som 4 millioner acres (1.6 mio. ha) i 2010, det første år på markedet, med et potentiale for så mange som 65 millioner hektar i USA i sidste ende, siger virksomheden. Roundup Ready 2 Yield sojabønne-frø blevsået på 1,5 millioner hektar i år og vil blive plantet på så mange som 8 millioner acres næste år i USA med et potentiale til en dag at nå op på 55 millioner hektar, sagde Monsanto.

[17] EU Kommissionen (10 år gamle resultater): GM-afgrøder er ikke vist at være markant mere rentable end de konventionelle modstykker. [18] The Farm Gate Nov. 2008: "For ikke-GM-soja med $ 520 bruttoomsætning er nettoindkomsten efter fradrag af en sprøjtning 415 dollars og  394 med to. Det mindst rentable system er Roundup Ready 2 Yield bønner med $ 450 bruttoomsætning og en nettoindkomst på 319 dollars med en sprøjtning  og 302 dollars med to sprøjtninger."

[19] Gmo-træ[20] Bloomberg 29 Aug. 2009: Monsantos genetik, der først blev solgt med herbicidtolerante sojabønner i 1996 og insektresistent majs det følgende år, blev Monsantos brugt i 88 procent af verdens 309 millioner acres biotek plantninger sidste år. Salg af frø og genetik er firedoblet siden 2002 til $ 6.4 milliarder sidste år. Monsantos modificerede majs og sojabønnefrø er prissat til at få fat i så meget som halvdelen af den øgede indkomst, som landmænd får fra højere udbytte og lavere omkostninger til sprøjtning.

"Genetisk konstruerede eukalyptustræer kunne blive en økologisk katastrofe, medføre øget brandrisiko og ekstraordinært vandforbrug til et nyt miljø". Træer, der er lettere at lave til papirmasse, vil være svage, og orkaner vil sprede deres pollen og forurene oprindelige skove. Det er Frankensteinskove," sagde Carman. ArborGen kan opkræve 20 gange mere for sine manipulerede træer end de billigste planter og to til tre gange mere end for de bedste konventionelle produkter. ArborGen kræver nemlig en andel af grundejernes indtægter, som de får ved at avle kvalitetstræ hurtigere.
ArborGens næste planer er at søge amerikansk godkendelse til at sælge loblolly fyr, der anvendes til tømmer og papir, manipuleret til at modne på bare 18 år. [21]

[21] Institute for Responsible Technology 2008 Faldende afgrøder på grund af GMO
Herbicidtolerante afgrøder nedsætter generelt det gennemsnitlige udbytte. Som andre steder havde de amerikanske landmænd forventet højere udbytte med Roundup Ready sojabønner, men uafhængige undersøgelser bekræfter et udbyttetab på 4-11%. Brasiliansk sojaudbytte er også nede, siden Roundup Ready sorter blev indført. I Canada, viste en undersøgelse et 7,5% lavere udbytte med Roundup Ready raps.
Overforbrug af Roundup skaber et enormt problem med ukrudt, der er resistent over for dets aktive stof, glyphosat. Herbicidanvendelsen i USA steg 138 million pund i de første ni år efter, at GM-afgrøder blev indført. Denne stigning tager til, med cirka 120 millioner flere pund i anvendelse i år 10 og 11. Idet ukrudt undlader at reagere på Roundup, er landmændene  afhængige af mere giftige pesticider. I løbet af de seneste to år er for eksempel er brugen af det stærkt giftige 2,4-D steget med 237% i USA.
[22] Gmo-round-up
Den canadiske NFU erklærer blankt: "Påstanden om, at GM-frø gør vores gårde mere rentable er falsk." Netto landbrugsindkomsterne i Canada styrtdykkede siden indførelsen af GM-raps, og de seneste fem år er de værste i Canadas historie. Selv en  rapport fra 2006 fra US-landbrugsministeriet fastslog, at "de foreliggende GM-afgrøder ikke øger udbyttepotentialet . . . . Faktisk kan udbyttet falde, hvis de sorter, der anvendes til at bære de herbicidtolerante eller insekt-resistente gener, ikke er af højestydende kultivarer."

[23] Jeffrey Smith,  Huffington Post 28 november 2008. Fortalere går ind for fortsat at gentage, at GMO er nødvendige for at brødføde verden, men nu har den prestigefyldte International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development sluttet sig til en lang række eksperter, der blankt afviser GMO'er, som svaret på sult.

Nu kan [24] medicinsk bioengineering med udskiftning af dele af et æg, hvori sygdomsanlæg befinder sig, bruges til at undgå arvelige sygdomme. Hermed er vejen vel åbnet til at lave genetiske lydige massefigurer, der er ukritisk følger den Nye Verdensordens[25] kommunistiske ideologi, [26] her. Skønt en sådan forandring i dag allerede ses gennemført uden genmnipulation.

Kommentar
Alt, hvad der er teknisk muligt, vil blive udnyttet af de personer, der har penge og organisation dertil. Når disse orgnisationer – som regelen er, hvis opfindelsen er vigtig – hører til flokken af slyngler i den Nye Verdensorden –  bliver fremskridt forvandlet til dødelige våben mod menneskeheden. Som [27] Henry Kissinger fastslog i 1974: mad kan bruges som våben mod mennesker, hvis de ikke adlyder ordrer fra den nye verdensorden. Og han sagde også, at ved hjælp af mad kan man kontrollere folk - og den, som kontrollerer folk, styrer verden.
De største bioteknologiske virksomheder er alle knyttet til Rockefeller: Monsanto, Bayer (en af Rockefellers IG Farben's 3 døtre), Syngenta, KWS Saat AG. Dette er et greb efter magten over verden og retten til at fastsætte fødevarepriser efter Rockefellers grådige smag. Han forsøger at få monopol på alle vegetabilske fødevarer. Dette vil give lederen af den nye verdensorden mulighed for at beslutte, hvem han vil og ikke vil levere fødevarer til - og da slet ikke til dem, der ikke kan betale!

Her er forskellen mellem en mand, der ønsker at spille Gud, dvs [28] Lucifers efterfølger, som betaler et højere intellekt end sit eget for at afsløre Guds skaberværk, ude af stand til at gøre andet end at bruge skaberens værktøjer, naturlovene, DNA. I sin egen mangel på originalitet og magt efterligner  han bare, hvad skaberen har lavet ud af ingenting. Mens Gud har givet alle at bruge Jordens ressourcer,  stjæler de få Luciferianere disse ressourcer fra deres medmennesker for at lade de mange “unyttige spisere" [29] lide og dø med deres tildelte junk food.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10471

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermonsanto-2di-2dwant-2dyou.jpg
[2] Rockefeller-tilknyttede Monsanto : http://euro-med.dk/?p=4201
[3] her: http://euro-med.dk/?p=1111
[4] Monsantos Gestapo methoder,: http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805?currentPage=1
[5] Franske forskere : http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/seralini-NK603
[6] mere om dette emorme svindelnummer : http://euro-med.dk/?p=943
[7] Rockefeller-tilknyttede Monsanto og US landbrugsministerium og dets Delta & Pine Land: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3082
[8] EU godkendt Monsanto-GMO som menneskeføde: http://www.commondreams.org/headlines/090300-03.htm
[9] Overvej dette alarmerende udsagn: http://www.netlink.de/gen/fagan.html
[10] ses her: http://euro-med.dk/wp-admin/Overvej%20dette%20alarmerende%20udssagn
[11] EurActiv 12 May 2006: : http://www.euractiv.com/en/trade/eu-gmo-ban-illegal-wto-rules/article-155197
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergmfoods-dees.jpg
[13] Global Research 29 July, 2009 : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14570
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermonsan-dees.jpg
[15] WA Today 12 Aug. 2009: : http://www.watoday.com.au/wa-news/government-hushushing-genetically-modified-crops-review-20090812-e
i1y.html

[16] Bloomberg 13 aug. 2009 Aug.: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=aLW8VZBkP3PA
[17] EU Kommissionen: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gmo/fullrep/ch3.htm
[18] The Farm Gate Nov. 2008: http://www.farmgate.uiuc.edu/archive/2008/11/soybean_profita.html
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergmo-2dtr-e6.jpg
[20] Bloomberg 29 Aug. 2009:: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aEHNB_XJRWGU
[21]
: http://www.seedsofdeception.com/GMFree/EducationalMaterials/January2008/index.Jeffrey
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergmo-2dround-2dup2.jpg
[23] Jeffrey Smith: http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-smith/obamas-team-includes-dang_b_147188.htmlBy
[24] medicinsk bioengineering : http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/6094159/Hereditary-diseases-could-be-eradicated-befo
re-birth-by-genetically-modifying-eggs.html

[25] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=9980
[26] her: http://euro-med.dk/?p=10248
[27] Henry Kissinger fastslog i 1974: mad kan bruges som våben mod mennesker,: http://www.schillerinstitute.org/food_for_peace/kiss_nssm_jb_1995.html
[28] Lucifers efterfølger: http://euro-med.dk/?p=7546
[29] lide og dø: http://euro-med.dk/?p=9404