Geo-engineering-planeResumé Chemtrails er giftige flyudstødninger for at ændre klimaet lokalt - eller for at dræbe skadedyr. Men der er også giftstoffer med barium, arsen og mere komplicerede giftstoffer, der skader tobenede skadedyr. I Kina blev sølvjodid brugt til at gøre himlen klar under De Olympiske Lege i 2008 - i USA sprøjtes der svovldioxid ud i atmosfæren for at afkøle den. 

Under navnet geoengineering er svovldioxid omkring Jorden blevet foreslået af fx Council on Foreign Relations som et middel til at køle hele Jorden under en opdigtet global opvarmning. Ligeledes foreslår de at sende spejle i kredsløb rundt om Jorden - eller havvand, der skal sprøjtes op i atmosfæren for at reflektere sollys og afkøle Jorden. I Storbritannien har fantasifulde hjerner foreslået at male alle tage hvide for at reflektere sollys samt opbygning af kunstige træer til at absorbere den helt ufarlige CO2. Meget mere vil komme frem vedr. dette svindelnummer. Store forretninger for store Nye Verdensordenskoncerner på de uvidende, frysende, energikrævende borgeres bekostning i fremtidens verden, der vil samarbejde i global governance om at afvende disse frygtelige farer, som “vore” bedrageriske ledere påfører os.

Folk afbryder normalt enhver snak om chemtrails som "konspirationsteori". Derfor er det vigtigt at lægge mærke til direkte og indirekte officielle udtalelser om chemtails.
Men jeg kan fortælle dette: Forbered Dem på at betale dyrt for at få et  koncernskabt koldere klima, og på at blive forgiftet med svovlkomponenter i luften og sur regn – foruden giftige grundstoffer. Netop på grund af klimaændringsløgnen, og her,  lanceret af grådige Nye Verdensordensforbrydere.
Fænomenet kaldes Geo-engineering

The Telegraph 25 Aug. 2009: Zhang Qiang, stedfortrædende leder af byens" Vejrændringsbureau", fortalte de statslige medier, at anti-regn-raketter ville være klar til at fejre 60-årsdagen for det kommunistiske Kina. (Flyvemaskiner bruges også).
Før De Olympiske Lege sidste år,  affyrede Beijing 1.104 anti-regn raketter fra 21 steder rundt om hovedstaden for at afværge et sig nærmende regnbælte. Raketter "tilsår" skyerne med kemikalier såsom sølvjodid for at sprede dem. Ye Qian, den assisterende præsident for det kinesiske akademi for Meteorologiske Videnskaber, sagde, at der ikke var nogen effektiv måde at ændre vejret på. "

Præs. Obama's videnskabelige rådgiver, affolkningstilhængeren John P. Holdren 2007 til Goldmann Sachs illuminister: "Krat" drivhusgasser ud af atmosfæren teknologisk "og brug" Geo-engineering "at skabe kølingseffekter som modregning til drivhusopvarmningen." Infowars 21 Aug. 2009: I 1977 var John Holdren varm på idéen om en "planetarisk ordning" for at mindske den menneskelige befolkning. Han foreslog også at sætte kemikalier til vandforsyningen for at sikre fald i fødselstallet og at give folk chips for at kontrollere deres reproduktive evner. 
 Præs. Obama overvejer nu geo-engineering som en hurtig metode til at forhindre hans løgnagtige globale opvarmning

Chemtrails-peter-vereeckeHer bekræfter KSLA chemtrail aktiviteten - og viser, at udledningen fra chemtrails indeholder giftige grundstoffer såsom barium og arsen.
Tidligere borgmester i Evergem, Belgien, Peter Vereecke: Chemtrails er skyer af kemikalier og sygdomsforvoldende kim, der bevidst sprøjtes på os for at manipulere vores adfærd.  Jeg har allerede indgivet to klager til det lokale politi, men de gør ikke noget ved det", sagde Vereecke.

"Jeg kan kun at sige, at chemtrails har bevislig indvirkning på vores helbred, og at de bliver gennemført af skjulte magtstrukturer dækket af den officielle politiske verden. Hav ingen illusioner: hvad vi ser, er blot marionetter. Selv Barack Obama er en marionet. Den reelle magt er godt skjult. "

Kan du være mere specifik? Hvem er de mennesker, der virkelig trækker i trådene?

Peter Vereecke: "Det er de såkaldte Illuminater, de oplyste. De er medlemmer af hemmelige samfund som Bilderberg-gruppen men er også aktive i erhvervslivet og globale organisationer som FN og NATO. Det handler ikke om en bestemt gruppe, men om en bestemt type person med en vis DNA, som er fælles i de højere magtlag: folk, der ikke bekymrer sig om værdien af menneskers liv og er besat af magt, penge og kontrol.

Navne, giv os et par navne.

"Tag Al Gore for eksempel. Han er medlem af Illuminati. Hans budskab om den globale opvarmning har kun har ét formål: penge. Mens vi verden over vil blive nødt til at betale for de kommende foranstaltninger. Dette vil medføre højere skatter og højere fødevarepriser og miljøforanstaltninger i erhvervslivet. Dette vil resultere i en massiv strøm af penge fra os til dem. I mellemtiden er det bekræftet, at menneskelig aktivitet kun udgør 3% af den globale opvarmning." GeoengineeringDe har helt sikkert spillet en rolle i dette, fordi sprøjteflyene bliver brugt mere intensivt det sidste par år. Man kan observere fænomenet i vores land i mindst 10 dage per måned."

Ingen griber ind …

"Fordi vores tankeprocesserer er påvirkede. Kig på folks øjne på gaden, de er medicineret og går rundt som fjolser. Et sløvt udseende uden "livsglæde" og uden livssyn. Derfor mit korstog: Vågn op, luk øjnene op, gå i aktion, før det er for sent … "

Chemtrail-confirmation-germany3I Tyskland er det blevet bevist, at militæret skaber 350 km lange kunstige skyer, der indeholder ukendt metal.  Video på tysk. Linket nu slettet! Her er en lang liste over, hvor chemtrails er set.

Chemtrails hævdes at anvendes til at ændre vejret lokalt. Den 9 september 2007 sprøjtede flere fly, der var lejet af staten Californiens Food and Agricultural Institute (CDFA) i en højde på cirka 150 meter det uprøvede biokemikalie, CheckMate ® OLR-F, ud over 30.000 borgere i Monterey og andre omkringliggende byer i Californien. Dette er sket uden tilladelse fra borgerne. Sprøjtningen fortsatte i tre nætter fra cirka kl. 8 til 5. Omkring 750 kg biokemikalie blev dumpet på byerne. Mange borgere vidste ikke engang, hvad der skete, da flyene summede over dem.
Et 11 måneder gammelt barn næsten døde af vejrtrækningsproblemer. Et seks år gammelt barn udviklede astma som følge af sprøjtning fra luften. Over hundrede mennesker har underskrevet edsvorne erklæringer om, at de blev syge afsprøjtningen. Hundredvis af mennesker havde symptomer som åndenød, hovedpine, svimmelhed, irritered lunger, kvalme og muskelsmerter.

Undskyldningen for sprøjtning fra luften er ikke en dødelig sygdomsforvoldende myg, men et møl, hvis larve kan spise nogle blade af nogle planter, og som kaldes Light Brown Apple Moth (LBAM). CDFA mener, at møllene er en invasiv art, da det stammer fra Australien. Alligevel tyder det på, at møllene har været i Californien i mange år og dér levet fredeligt. 
Undtagelsestilstanden er en falsk erklæring, fordi CDFA ikke kan fremføre nogen meningsfuld dokumentation for, at LBAM kan eller vil ødelægge afgrøder.

Guvernør Schwarzenegger er en stærk tilhænger af den erklærede undtagelsestilstand og behovet for at sprøjte uafprøvede biokemikalier på mennesker for at stoppe LBAM i at ødelægge afgrøder. Denne sprøjtning fra luften krænker flere stats-, forbunds- og internationale love.
Chemtrails4
                                                                             Chemtrail-sky over Storbritannien

EPA praler af, at disse "ikke-reagerende" ingredienser for det meste er ioniseret vand. Men de glemmer at fortælle, at der også er to kendte farlige giftige stoffer i - tricaprylyl methyl ammoniumchlorid (TMAC) og polymethylene polyfenyler isocyanat (PPI).

En anden bekymring er Checkmate OLR-F og LBAM-F-advarselen fra fabrikanten: "Opbevares utilgængeligt for børn"!
"Advarsel: Farlig, hvis det absorberes gennem huden. Forårsager moderat øjenirritation. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Farlig ved indånding. Undgå indånding af dampe eller sprøjtetåge."

Kondensvandet fra et normalt fly er væk, inden flyet er ude af syne. Det er blevet rapporteret, at "chemtrails" indeholder ethylendibromid - et stof, der er et tilsætningsstof til benzin og flybrændstoffer samt et forbudt pesticid. Ethylendibromid har været knyttet sammen med nyre-og leverskader, og er immundæmpende og lungeirriterende. Her er en video, der viser forskellen mellem en normal kondensstribe og en chemtrail.  Her i 2008 Las Vegas under chemtrail angreb.

Interessant artikel af David Rockefeller / Bilderberger klienten, Time Magazine 18. Aug. 2009: Geo-engineering skal stoppe den globale opvarmning.
Da vi pumper milliarder af tons kuldioxid ud i atmosfæren, mere end opvarmer vi planeten og bringer klimaet i uorden. Vi er også i gang med, hvad (den bestukne) klimatolog, James Hansen (der 2 gange blev afsløret som klimaløgner) har kaldt et "stort ukontrolleret eksperiment."

Chemtrail-gear2En måde at skrue ned for termostaten ville være 1. at sprede svovlpartikler i atmosfæren, enten gennem artilleri eller med fly, hvorved man gør luften tyk nok til, at det ville kaste noget sollys tilbage. Vi ved, at processen reducerer den globale temperatur: Da Mt. Pinatubo på  Filippinerne brød ud i 1991, spyede den millioner af tons svovldioxid ud i atmosfæren, hvilket fik den globale temperatur til i løbet af de følgende måneder at falde med næsten 1 ° F. Geoengineering ville arbejde meget på Geo-engineering-vandkanonersamme måde - bare ville det være nødvendigt at gøre det hele tiden for at hindre at at forstærke drivhuseffekten. Andre metoder inkluderer

Venstre: Chemtrail udstyr. Højre: Planlagt havvandssprøjtning  ind i lavtliggende skyer for pengenes og global styrings skyld

2. sprøjtning af havvandståge fra skibe mod lavtliggende skyer
, som så ville reflektere mere sollys. En anden mere ekstrem, men ofte diskuteret model ville indebære 3. at sætte spejle i Jordens bane. Ifølge den nye artikel af Lane og J. Eric Bickel fra University of Texas kunne  havvands-dis metoden modvirke et århundredes opvarmningsværdi for 9 milliarder kroner.

Hvis vi geoengineerede jorden ind i et roderi med vores ukontrollerede appetit på fossile brændstoffer, er vi måske nødt til at geoengineere vores vej ud af det - i realiteten direkte køle planeten ned - geoengineering er måske ikke kun en god måde at bringe stigende temperaturer under kortfristet kontrol, mens vi venter påden langsigtede løsning med nedskæring af kulstofemissioner kan komme i gang. Det kunne  være den eneste måde.

The Times Aug. 30, 2009: THE Royal Society støtter forskning af simulerede vulkanudbrud ved at sprøjte 1.5-5m tons sulfate partikcler op i luften hvert år i et forsøg på at afværge klimaændring. Disse klimatister skræmmer med global opvarmning på 5 grader Celsius inden 2100!! Dette er "plan B", idet det ser ud, som om planer om reduktion of CO2 i København mislykkes. The Guardian 1. Sept 2008 drøfter bizarre forslag til geo-engineering.  Vanviddet bliver endnu tydeligere, idet U.K.'s Institution of Mechanical Engineers foreslår kunstige træer til at opsuge uskadeligt CO2 – og at male alle tag hvide for at reflektere sollyset!! Sikke mange penge, der kan trækkes ud af os!
  
Council on Foreign Relations 15 Apr. 2008: På trods af usikre og meget negative konsekvenser, kan geoengineering måske være nødvendig for at afværge eller vende nogle dramatiske ændringer i klimasystemet, såsom flere meter stigende vandstand i havene (afvises af NASA og uændret nordpolsis), som kan medføre katastrofe for hundredvis af millioner mennesker.
Standardsvaret på en international reguleringsudfordring er en traktat.
Standardproblem i international miljølovgivning er kollektive kampskridt – at få mange parter, der ofte har divergerende interesser, til at acceptere en fælles indsats, der normalt medfører, at der bruges flere ressourcer, end den enkelte ville have anvendt ved enkeltvis deltagelse. Der er en traktat, der er troværdig fokuseret på netop problemet med geoengineering - Environmental Modification Convention (Enmod) fra1970'erne.
geo-engineering methodsFarer for menneskers helbred 
Infowars 8 Apr. 2009: USA's regeringsforskere bombarderer allerede  luftrummet med det syre-regns-forårsagende forurenende stof, svovldioxyd. 

US Environmental Protection Agency: Stoffer, der forårsager svovldioxid (SO2) sur regn og nitrogenoxider (NOx)-er til skade for menneskers sundhed. Mange videnskabelige undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem forhøjede niveauer af fine partikler og øget sygdom og for tidlig død på grund af hjerte-og lungesygdomme, såsom astma og bronkitis.

Kommentar
Galskaben er ved at blive komplet. Ikke blot ønsker disse luciferianske, ynkelige illuminister at lege Gud, men de kalder os geoingeniører, fordi vi sender livsvigtigt, uskadeligt CO2 ud i atmosphæren – skønt det  i alt væsentligt stammer fra oceanerne  idet opvarmningen kom først - og CO2–stigningen først århundreder senere som følge af den cykliske, naturlige opvarmning. Menneskets bidrag er yderst ringe i sammenligning.  
Nu vil disse vanvittige personer til at ødelægge et behagelig, helt normalt uforanderligt klima til en ny “lille istid”, så de kan tjene mere på energien af hensyn til 1. penge 2. global styring.
Og som Peter Vereecke siger: "vores tankeprocesser er er påvirkede. Kig på folks øjne på gaden, de er medicineret og går rundt som fjolser. Et sløvt udseende uden "livsglæde" og uden et livssyn. Derfor mit korstog: Vågn op, før det er for sent … "

Klimaløgnen, og her, og her og her, og her, der anvendes til et ny verdensordensdiktatur, og en pandemi af politiske og profit-grunde, en Wall Street og Federal Reserve-skabt finanskrise, indvandring, "Krig mod terror er redskaber til skabelsen af deres verdensregering." Dette arbejde kan styrkes gennem global geoengineering til ubodelig økonomisk og klimatisk skade for os. 
Men der er én ting, jeg ikke forstår: Hvorfor laver de chemtrails over byer - i stedet for at bruge deres sprøjtning over afgrøderne? Og hvorfor bruger de giftstoffer som barium og arsen? Forsøger de at dræbe noget større end møl? Arbejder de for Rockefellers affolkningsprogram? Er de begyndt på at nedbringe Stoorbritanniens befolkning fra 61 mio. til de 30 mio. som Gordon Browns rådgiver, Jonathan Porritt, sagde i The Times d. 22. marts, 2009?

Hvem tror De kommer til at betale for klimafuppet,  cap and trade svindelen – geoengineeringsplyndringen?  Og hvem tror De får vores penge?