FN-Generalsekret√§r: Klimakommunisme Eller Undergang. Professor: “Dette Er En-Verdensreligionen”

Posted By Anders On August 26, 2009 @ 01:03 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] Ban-ki-moon.thumbnail[2] FNs Generalsekretær, Ban Ki-moon - UN News Centre 11. aug 2009: Vi har et valg: at tilpasse os eller at omkomme.
"Klimaændringen er den grundlæggende trussel mod menneskeheden.
Den forværrer alle de problemer, vi står over for, nemlig fattigdom, sygdom, sult og usikkerhed. Den forhindrer fremskridt hen imod [3] millenniumudviklingsmålene. Den uddyber fødevare- og energikriserne.
Hvis vi undlader at handle, vil  klimaændringer intensivere tørke, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Vandmangel vil påvirke hundredvis af millioner af mennesker. Fejlernæring vil opsluge store dele af den tredje verden. Spændinger vil blive værre. Social uro - selv vold - kunne følge i kølvandet. Skaderne på de nationale økonomier vil være enorme. De menneskelige lidelser vil være uoverskuelige.

Efterhånden som vi bevæger os i retning af København i december, må vi "indgå en aftale" om klimaforandringer, der sikrer vores fælles fremtid. Vi har kun fire måneder til at sikre fremtiden for vores planet. For 2 år siden ville kun en håndfuld af verdens ledere kunne tale om klimaændringer. I dag er alle  lederne i verden, alle lande på alle kontinenter opmærksomme på de trusler, vi står over for nu. 

Da lederne af G-8 i juli  aftalte at holde den globale temperaturstigning under to grader C inden år 2050, blev det hilst velkomment og jeg glæder mig over denne udtalelse. Det var ikke nok. Men ledere er blevet enige om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 80 pct inden 2050.
Udviklede lande skal give tilstrækkelig, målelig og kontrollerbar finansiel og teknologisk støtte til udviklingslandene. Udviklingslandene, især de mest sårbare, vil kollektivt få brug for milliarder af dollars i [4] Gore%20Belgiumoffentlig finansiering til tilpasning.
Jeg taler her om nye penge. Dette er et af de vigtigste spørgsmål, som vi skal drøfte den 22 september i New York, og igen i år på G20-topmødet i Pittsburgh den 24 september. Vi har brug for en rimelig og forsvarlig mekanisme til fordeling af disse finansielle og teknologiske ressourcer. Jeg lover Dem min bedste indsats for at skubbe, trække og smigre nationale ledere til at handle i vores fælles globale interesse."

[5] The Telegraph 13 Aug. 2009: Australien's Senat har netop vedtaget med 42 mod 30 stemmer at gøre det af med “cap and trade” lovforslaget, der blev foreslået af deres premierminister, Kevin Rudd. Flertallet gjorde det - duh - fordi de ikke ønsker, at deres kul-afhængige sværindustri stækkes af stadig mere meningsløs beskatning og regulering, at deres forbrugere flåes og deres økonomi ødelægges midt i en hårdtslående stor global recession. Og i det mindste i tilfældet senator Steve Fielding, fordi de forsket og opdaget, at menneskeskabt global opvarmning er  [6] Al Gore’s hjernespind.
Selvom det er sandt, at Nancy Pelosi formåede at rydde banen for [7] Waxman Markey “cap and trade” lovforslaget gennem det amerikanske Repræsentanternes Hus, ser det ud til at få en langt hårdere medfart i Senatet. Navnlig i betragtning af den voksende stærke følelse blandt amerikanske vælgere, at “cap 'n trade” ikke er andet end en massiv fidus, som vil berige en eller to grønne særinteresser - Al Gore's, for eksempel - men forarme almindelige amerikanere uden noget formål overhovedet.
Her er, hvad den seneste Gallup meningsmåling siger: "Antallet af amerikanere, der siger, at medierne har overdrevet den globale opvarmning sprang til en rekord på 41 procent i 2009, en stigning fra 35 procent for et år siden. Hvad mere er: færre amerikanere mener, at virkningerne af den globale opvarmning er begyndt at optræde: 53 procent ser tegn på en varmere planet, ned fra 61 procent i 2008.

Ikke så mærkeligt!
[8] Global-temperatures-2500b.c-now
Kold vinter i Argentina
[9] Wall Street Journal 13 Aug. 2009  og [10] Aftermath News Efterspørgslen efter elektricitet er steget i sidste måned, idet koldere vejr fik argentinerne til at skrue deres elektriske varmelegemer op under en af vinterens koldeste måneder. Efterspørgslen efter elektricitet steg 4,2% i juli sammenlignet med samme måned året før.  Den gennemsnitlige temperatur var 10,8 grader celsius, eller 3,5 grader koldere end for et år siden. Den gennemsnitlige temperatur var også et fald fra juni, hvor der var 11 grader.

[11] Den Nye Verdensordens politikere har givet os en global religion, klimatismen, i stedet for kristendommen 
UAH-temp
Nutidens globale temperatur er som den var i 1979 ifølge University of Alabama´s satellitmålinger – tilsyneladende meget køligere end i adskillige tidligere epoker i menneskehedens  historie (mhp. metoder, se her).

Alligevel hævder politikere en global, ikke-naturbestemt opvarmning på grund af stigende CO2 samt en masse af de påstået tilknyttede fænomener såsom [12] stigende havspejl – skønt det afvises af selve NASA! Hvordan kan det være?
[13] Prof. David Zaruk, EurActiv 29 juli: “Vi taler om en ny religion, milieureligionen. Vi har dræbt vores kristne religion, men mennesket kan ikke leve uden en. Så i stedet for Gud, har vi nu  [14] Gaia og en vis følelse af formål med vores liv for at redde verden. Økologiske genbrugsritualer og forsøg på at mindske vores økologiske fodaftryk er alle meget stærke religiøse symboler. Vi har et dommedagsprincip i klimaændringen, og selvfølgelig afhænger det gode og det onde, af, om vi lever vores liv [15] bæredygtigt eller ej. Så det er en religion.

Jeg vil ikke være kynisk omkring dette, da religion kan være ganske godt. Men religion har også en tendens til, at bekæmpe videnskab. Og mange miljøforkæmpere ser på videnskab som en trussel, og det samme gjorde den katolske kirke. Der er interessante paralleller mellem disse.

[16] Edmund_d_rothschildFor det andet blev sikkerhedsforanstaltninger  oprettet som et redskab for politik, især af dem, der tror, videnskaben er gået for langt, og hvis vi ikke er sikre på, hvor forskningen er på vej hen, skulle vi måske vælge forsigtighedsforanstaltninger.

Edmund de Rothschild var manden bag løgnen om CO2 som ødelægger af klimaet  [17] video.  Club of Rome opfandt [18] klimatismen som ideologisks forførelsesmiddel (First Global Revolution).  

Der er forskellige definitioner på forsigtighedsprincippet, og her ser vi, hvor videnskab og politik ikke slår til. Den første definition blev formuleret i  Erklæringen fra topmødet i Rio (1992) på en [19] tid, da videnskabsfolk brgyndte at tale om klimaændring, og da ideen om bæredygtighed blev indført.  Det er blevet kaldt tredobbelt negativt: Hvis man ikke har tilstrækkelig information om noget, giver det ikke en grund til ikke at gøre noget«. I Rio, var der ikke tilstrækkelig dokumentation til at bevise, at verden var opvarmet (eller at det skyldtes menneskelige aktiviteter), men det var ikke grund nok til ikke at træffe foranstaltninger til at reducere emissionerne. Denne definition af forsigtighedforholdsregel understøtter videnskab som et politisk værktøj.

Gaia-new-americanEn anden definition blev fastlagt af Europa-Kommissionen i deres 2000-meddelelse, som dybest set, sagde: "Hvis du ikke har tilstrækkelig information om noget, bør du tilbageholde din mening, indtil du har mere."
Den tredje definition blev formuleret af Det Europæiske Miljøagentur og blev kraftigt støttet af dens videnskabspolitiske leder,  David Gee, tidligere miljøaktivist og leder af Friends of the Earth UK: "Indtil man har nok information til at være sikker på noget, bør man tage forholdsregler". Denne definition er den mest udbredte i Europa nu. Denne definition skiftede bevisbyrden - videnskaben har nu at bevise, at noget er sikkert med sikkerhed, før vi tillader yderligere forskning.”

Men [20] denne religion vil koste vanvittige beløb - en skat til [21] Luciferianerne  – og kan ikke gennemføres på demokratisk vis. På kort sigt kan Waxman-Markey lovgivningen - hvis den vedtages i USA - komme til at koste 2,4 mio amerikanske arbejdspladser i løbet af de næste 2 årtier.

[22] EurActiv 24 Aug. 2009: De ukontrollerede brande i Grækenland påstås nu af Greenpeace at skyldes, at græske myndigheder ikke har taget klimaforandringen alvorligt – og påstås at bidrage yderligere til global opvarmning! For det meste skyldes disse multifokale brande ildspåsættelse!

Kommentar
Al denne skræmmekampagne!  Denne autoritative artikel af Prof. Richard Lindzen fra MIT viser, at Nobelpris- vinderen af politiske grunde, [23] IPCC har overdrevet den "globale opvarmning med en faktor på 6. Desuden er  det harmløse CO2 ikke steget nær så meget som IPCC påstår.
Generalsekretærens tale har 2 propagandistiske elementer: 1. Kommunistisk omfordeling af verdens kapital – med klimaet som påskud. Dette minder om [24] Club of Rome´s generalsekretærs,  Martin Lees´, tale til UNESCO d. 15. juni 2009. 2. En grov løgn om verdens undergang pga. en påstået klimændring, som slet ikke findes  – også lig med, hvad Martin Lees sagde. Hvilket naturligvis giver anledning til tanker om aftalt spil i denne Nye Verdensordensklike. Hvad der bekymrer mest er imidlertid Ban Ki-moons bemærkning om, at mens for et par år siden kun en håndfuld af verdens ledere var hoppet på klimaløgnen, er de nu alle fanget på limpinden. Det vil ruinere verden økonomisk – og tyder på ufattelig magt hos den Nye Verdensordens [25] illuminister

[26] Nordpolsis-1990-2009Nordpolsisen d. 22. aug. 1990 (venstre) og d. 22. aug. 2009 (højre). Man havde lovet os, at vi i denne sommer kunne sejle rundt om Nordpolsisen!  Måske denne [27] animerede oversigt lavet af University of Illinois over Nordpolsisen hver 28. okt. fra 1979 til 2008 bedst viser Nordpolsisen: Der er absolut ingen forandring!

Mens alarmisterne bliver ved med at skrige op om isfri farvande omkring Nordpolen – selv NATO's generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, taler om det som et strategisk faktum – er fakta helt anderledes.  [28] Infowars 20 Aug. 2009: “Greenpeace leder Gerd Leipold har været tvunget til at indrømme, at hans organisation har udstedt vildledende og overdrevne oplysninger, når det hævdes, at den arktiske is vil forsvinde helt i 2030, et knusende slag for den menneskeskabte globale opvarmningsbevægelse.” Og mens den Nye Verdensordens propagandister påstår, at Grønlandsisen smelter hurtigt, henviser [29] CO2 Science til en peer-reviewed undersøgelse, der fortæller os, at "Grønlandsislaget for 1958-2007 er tiltaget med 24%, og overflademassebalancen er [30] tiltaget op til 63% mere end tidligere antaget.” 

Efter at den Nye Verdensordens galninge har afviklet kristendommen i den vestlige verden, forsøger de at erstatte den med klimatisme og sundhedskult samt islam. For de ved, at mennesket af natur er religiøst. Så lad det da være frelser i stedet for Kristus! Lad det redde planeten - eller i det mindste sig selv! Det vil pacificere det - og gøre koncernerne glade. For klima og helbred koster mange penge, og folk giver gerne selv deres sidste skillinger ud til sådanne ædle formål. Og så kan folk endda hjælpe vores indbildte næster, de immigrerende muslimer, til vort eget fordærv. For er ikke vore næster vore landsmænd og børn, som vi prisgiver til undergangen i den uforanderlige islamiske bølge? [21] Luciferianerne har det med at vende op og ned på begreberne.

Jeg næsten beundrer FN's generalsekretær for hans skamløshed og dygtighed til at lyve. Som jeg så ofte har [31] fremført på denne blog: [32] Der er ingen global opvarmning, ingen klima krise. Der er derimod en djævelsk moralsk krise med [33] korruption hos dem, der tjener den Nye Verdensordens korporative klikes [34] world governance

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10248

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederban-2dki-2dmoonthumbnail1.jpg
[2] FNs Generalsekretær, Ban Ki-moon : http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=557
[3] millenniumudviklingsmålene: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202009%20ENG.pdf
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergore-2520belgium6.jpg
[5] The Telegraph 13 Aug. 2009: : http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100006392/bloody-marvellous-aussies-kill-carbon-em
issions-bill/

[6] Al Gore’s hjernespind: http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,22559777-5000117,00.html
[7] Waxman Markey “cap and trade” lovforslaget: http://www.bizjournals.com/kansascity/stories/2009/06/29/daily3.html
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobal-2dtemperatures-2d2500bc-2dnow3.gif
[9] Wall Street Journal 13 Aug. 2009 : http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090813-714681.html
[10] Aftermath News : http://aftermathnews.wordpress.com/2009/08/14/argentinas-july-energy-demand-surges-on-temperatures-3
-5-degrees-colder-than-last-year/

[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertemp-2dus3.jpg
[12] stigende havspejl – skønt det afvises af selve NASA: http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=13679
[13] Prof. David Zaruk, EurActiv 29 juli: http://www.euractiv.com/en/science/risk-consultant-eu-rd-hostage-eco-religious-fundamentalism/articl
e-184520

[14] Gaia: http://euro-med.dk//?p=7380
[15] bæredygtigt: http://euro-med.dk//?p=9541
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederedmund-d-rothschild21.jpg
[17] video: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808
[18] klimatismen som ideologisks forførelsesmiddel : http://euro-med.dk//?p=9980
[19] Image: http://euro-med.dkfile:///C:/euromed-billeder/Edmund_d_rothschild.jpg
[20] denne religion vil koste vanvittige beløb : http://jp.dk/arkiv/?id=1781247&jp_user_id=16767G2638E3D12456
[21] Luciferianerne: http://euro-med.dk//?p=7546
[22] EurActiv 24 Aug. 2009: : http://www.euractiv.com/en/climate-change/environmentalists-greece-disregarded-climate-change/articl
e-184740

[23] IPCC har overdrevet den "globale opvarmning med en faktor på 6.: http://scienceandpublicpolicy.org/monthly_report/sppi_monthly_co2_report_july.html
[24] Club of Rome´s generalsekretærs: http://euro-med.dk//?p=9993
[25] illuminister: http://euro-med.dk//?p=511
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernordpolsis-2d1990-2d20091.png
[27] animerede oversigt lavet af University of Illinois : http://omniclimate.files.wordpress.com/2008/10/arcticseaiceoct28animated.gif
[28] Infowars 20 Aug. 2009: : http://www.infowars.com/greenpeace-leader-admits-organization-put-out-fake-global-warming-data/
[29] CO2 Science : http://co2science.org/articles/V12/N33/C1.php
[30] tiltaget op til 63% mere end tidligere antaget.” : http://euro-med.dk//?p=8724
[31] fremført: http://euro-med.dk//?p=5286
[32] Der er ingen global opvarmning: http://euro-med.dk//?p=9942
[33] korruption: http://euro-med.dk//?p=9429
[34] world governance: http://euro-med.dk//?p=10021