Den følgende velunderbyggede appel fra Irland er lige så gyldig for danskerne, der har mulighed for at afbøde de værste følger af denne diktatur-lovgivning  i Lissabon-Traktaten  og  EUs Charter for  Fundamentale Rettigheder, som for irerne. Hvordan?
Ved at beholde retsforbeholdet, der nok kommer til afstemning i dette efterår!

De irske NEJ-vælgere kæmper bravt og klogt op til afstemningen om Lissabon Traktaten. Her følger en bemærkelsesværdig irsk analyse af EUs Charter for Fundamentale Rettigheder(2007) og  den Europæiske Mennneskeretskonvention (EMRK-1950), som vi bliver tvunget til at sluge sammen med Lissabontraktaten: Ikke blot er der dødsstraf deri - som prof. Schachtschneiders analyse (bragt på denne blog) viste - men man kan også tage dit barn fra dig for at opdrage det ideologisk rigtigt. Og man begrænser ytringsfriheden, når EUs interesser krænkes - og indskrænker efter forgodtbefindende informationsstrømmen!!

End of Nations - EU Takeover and the Lisbon Treaty