The Mail Online 5. Marts, 2007: Kort før Tony Blairs tilbagetræden som premierminister  arrangerede Lady Lynn Forrester de Rothschild på vegne af Tony Blair et party i Downing Street 10 for den utroligt rige London-elite under hans søgen efter et passende globalistisk retrætejob. Det er åbenbart almindeligt, at Rothschild støtter verdens politikere - således også US-Præsidentkandidat McCain. Efter Blairs fratræden solgte han sig til J.P.  Morgan,  Rothschilds US agent og Rockefellers partner/efterfølger i den mægtige Chase Bank. Nu bringer han modydelsen for sine herrer ved deres forberedelse af verdensstaten:

Times Online
30. maj og The Australian 31. maj 2008: Efter at han har holdt sin "dybe kristne" overbevisning godt skjult i sin tid som premierminister af politiske grunde, har Tony Blair nu stiftet en Faith Foundation -Trostiftelse . (Det er en globalistisk New Age bevægelse, der vil smelte alle religioner sammen i en pærevælling). Skønt hovedkvarteret vil ligge i London, sagde den fhv. britiske premierminister, at han vil udstrække virksomheden til Nordamerika, Europa, Asien, det fjerne Østen og til Mellemøsten. Det svarer netop til Rockefellers Trilateral Commissions udvidelsesplaner.

Afgørelsen blev bekendtgjort i Time Warners hovedkvarter i New York.

Faith Foundation vil forståelse mellem trosretningerne. Blair tillægger "troens" rolle i 21. århundrede samme betydning som ideologiernes i 20. århundrede.
 

Kommentar: Det har Blair da ret i. For 20. århundredes ideologier og Blairs religionsfællesskab/Interfaith-"religion" er menneskeskabte værktøjer til at føre menneskeheden som slagtekvæg til dens fordærv.

Tony Blair  mener, at "tro" kan hjælpe til  med at forene verden og forme den i retning af noget bedre.
I flg.Tony Blair´s  Faith Foundations hjemmeside vil Stiftelsen benytte moderne kommunikationsmidlers magt for at optrappe deres anstrengelser  for at informere og optrappe forståelsen om og mellem folkeslagene.

Stiftelsens formål
1.
Fremme respekt og forståelse mellem de større religioner
2. Håndtere global armod og konflikt, for at forsvare "troen" som det godes kraft
3.
Fremme Inter-faith initiativer

Tony Blairs holdning fremgår af hans tale (ss. 12-13)/marts 2006

:”Jeg taler med stor frygtsomhed og ydmyghed som medlem af en anden tro. Jeg er ikke kvalificeret til at dømme. Men som udenforstående slår Koranen mig som en reformerende bog, som prøver at vende jødedom og kristendom tilbage til deres oprindelse – lige som reformatorer forsøgte med den kristne kirke århundreder senere. Den hæver videnskab og viden til skyerne og afskyr overtro. Den er praktisk og forud for sin tid i sin stilling til kvinder, ægteskab og regeringsform. Under vejledning af Koranen var islams udbredning og dets herredømme over tidligere hedenske eller kristne lande betagende. Igennem århundreder grundlagde den et imperium, var verdens førende m.h.t. opdagelser, kunst og kultur. Når vi ser tilbage på den tidlige middelalder, skulle tolerancens bannerførere langt mere sandsynligt findes i muslimske end i kristne lande”.

Forførelse af skolebørn er livsvigtig for ethvert diktatur
Hvordan kan unge hjælpe os til at mindske frygt og spænding samt håndtere de voksende problemer med radikalisering og religiøs intolerance?
Kort sagt: Hvordan kunne vi samarbejde om at sikre, at "tro" er det godes og fremskridtets kraft i den moderne verden? Blair vil Inter-faith dialog, som han siger.

Kommentar
Tony Blair forsøger nu fra den religiøse side med samme midler som  Anna Lindh Foundation fra den politiske side at forføre ungdommen til den gudløse Nye Verdensordens harmløse masseideologi.
Forunderligt er det, at Blair vel i 20 år har oplevet islams grænseløse intolerance på første hånd  - og alligevel kan tro på Interfaith-sammensmeltningen af religionerne.
Han har stadig ikke fattet, at hvad , der er godt for en muslim er ondt for en kristen - og omvendt. Eller har han?

Støtter af Faith Foundation er i flg  Tony Blair´s  Faith Foundations Hjemmeside
Rowan Williams, ærkebiskop af Canterbury, præsidenten for Verdens Baptistsamfundet , David Coffey, præsten Nicky Grumbel, Holy Trinity Brompton, Eboo Patel, Interfaith Youth Core, Rabbi David Rosen, præsident for den  Amerikanske Jødiske Komité.

                                         Rowan Williams, ærkebiskop af Canterbury og overhoved for Church of England

Evangeliets navn er penge
Blairs Foundation samarbejder med nogle af verdens mest respekterede eksperter og ledere, for at opnå    en dyb forståelse af, hvordan politik, økonomi og "tro" kan komme sammen i 21. århundrede til gavn for menneskeheden. I partnerskab med Yale University vil Faith starte et høj-kvalitativt kursus med materiale, som frit stilles til rådighed på internettet. Tony Blair vil i 3 år være Howland Distinguished Fellow ved Yale University.

Blandt de emner, der skal dækkes vil være, hvad forretningsverdenen og politiske førere kan lære af "religionen", og hvordan religionerne må tilpasse sig globaliseringskræfterne. Der forventes med tiden partnerskaber med andre universiteter i verdensklasse.

Kommentar
: Her siges trosbekendelsen ganske tydeligt: "Der er kun en Gud, Rothschild/Rockefellers globalisering, og religionen er dens tjener!!!".

Sig mig hvem du omgås - så skal jeg sige dig, hvem du er: Hvem er Tony Blairs ven,  Time Warner?  
Det er  – i flg. fhv. US præsidentkandidat , Barry Goldwater,  et firma under Rockefeller-kontrol,  f.eks. var Rawleigh Warner og flere andre Time personligheder medlemmer af Rockefellers Council on Foreign Relations.

Den nuværende Chefdirektor for Time Warner er Richard D. Parsons, medlem af  Rockefellers Council on Foreign Relations.
I flg. hans firmaprofil og en meddelelse fra Rockefeller Brothers Fund: “Parsons
havde forskellige  stillinger i stat og forbundsregering, som rådgiver for vicepræsident Nelson A. Rockefeller”

Time Warner har forretningsforbindelser med Aspen Institute, der står for missioneringen i og uden for forretningsverdenen for den nye Verdensordens United Religion Initiative (URI), som  tidligere omtalt på denne blog. URI er et miskmask af eksisterende religioner - skabt til verdensstaten.


Del af Interfaith-familien.

Idet han er katolik fremmer Mr. Blair nu URI/New Age  Interfaith bevægelsen, som  blev lanceret af pave  Johannes Paul II i 1986. Faktisk lover artikel 841 i  den Nye Katolske Katekismus jøder og muslimer frelsen, hvorved den katolske Kirke og naturligvis også  Interfaith-bevægelsen  per definition ikke mere er kristen.
For Kristus hævder, at ingen kommer til Gud uden gennem ham (Johs 14:6) - hvorved han naturligvis som udelukkende er ubrugelig som altfavnende globalistisk Frelser!

Interfaith bevægelsen, som Tony Blair har lanceret, er blot en fortsættelse af URIs pavelige bevægelse - og nøjagtig lige så hedensk. Tony Blair er blevet missionær for den Nye Verdensordens Antikrist (Åb. 13, Johs 2. Brev:7) .

Yale Universität, basis for Tony Blairs missionsbestræbelser for at omvende verden, er også basis for præsidenterne Bush sen. og jr., som begge er medlemmer af  Skull and Bones elite klub ved Yale (video), Dødens Broderskab, som blev stiftet af illuministen General William H. Russell.

Inde i gravtemplet på universitetsområdet findes en mængde knogler og kranier. Et kranium skal stamme fra den legendariske apache indianerhøvding, Geronimo. Også et nazi-kapel med tyske indskrifter er berettet.