Resumé: I april i år opstod der mistanke om, at europæerne dumpede atomaffald og støvsugede fiskebestanden i farvandene ud for Somalia, hvilket overlod somalierne til sult og pirateri. EU gjorde intet for at stoppe dette. EU's Højtstående Repræsentant, Javier Solana, fremsætter nu krigeriske  udtalelser, hævder, at EU skal handle på land som til vands i Somalia. EU leder NAVFOR Atalanta, en piratbekæmpende marineekspedition under FN-mandat. Solana vil tage alle midler i brug for at pacificere Somalia, herunder humanitær hjælp og udvikling. Men Solana har store militære ambitioner om at fremme EU i den nye verdensorden. Hans instrument er EVSP / EUFOR med en ekspeditionsstyrke på 60.000 mand - der skal anvendes til EUs forherligelse. Lissabon-traktaten erklæres at give et nyt momentum til at gøre EU til en militær superstat. Som Solana siger: "Ja, vi skal være stærkere. ESFP drejer sig om risici. Og vi skal være parate til at påtage os mere - den eneste måde at modne i krisestyring på." Så idet EVSP er tæt forbundet med NATO, kan en Ny Verdensordensinvasion i et falleret Somalia, der er drevet til pirateri af den Nye Verdensorden, forventes snart.

D. 13. april i år berettede jeg om somalisk pirateri og dumpning af europæisk atomaffald ud for den somaliske kyst, hvilket især gør nysgerrige børn syge. Europæiske regeringer havde ikke gjort noget for at stoppe denne trafik. Samtidig havde Europas fiskerflåde  støvsuget samme farvand for fisk og overladt somaliere til at sulte. Tidligere havde europæiske trawlere  støvsuget havet ud for Afrikas vestkyst og derved drevet tusindvis af sultne afrikanere til Europa – som ønsket af EU, der er i færd med at hverve 56 millioner afrikanere med familier til Europa inden år 2050!.

13, apr. 2009 Bloomberg: Det amerikanske militær overvejer angreb på piratbaser på land samt hjælp til det somaliske folk ved at bidrage til at dæmme op for skibskapringerne ud for Afrikas østkyst. Planerne vil blive præsenteret for Obamaadministrationen, idet den overvejer en koordineret amerikansk  og international reaktion på pirateriet, sagde embedsmænd. "Der er virkelig ikke nogen anden patentløsning end at gå ind i Somalia og udrydde piratbaserne," sagde James Carafano, seniorforsker ved Heritage Foundation, en Washington-baseret gruppe. Heritage Foundation skriver: "Vi skaber løsninger i overensstemmelse med vores overbevisning og markedsfører dem til kongressen, den udøvende magt, medier og andre. Vi tror, at ideer har konsekvenser, men at disse ideer skal fremmes aggressivt." Dets protektor er Margaret Thatcher. "I The 1993 U.S. Commission om forbedring af effektiviteten af De Forenede Nationer var Heritagepræsidenten, Edwin J. Feulner, medlem."

Solana har voksende ambitioner mht. EU-militarisme, og ønsker at tage større risici   
EU, Javier Solana 28 July 2009: “Den europæiske sikkerheds-og forsvarspolitik har nået en vigtig milepæl i sin udvikling. Dette år markerer dens tiårsdag. EU i dag spiller en afgørende rolle mht. at bringe stabilitet til forskellige dele af verden. Over de seneste ti år har ESFP bidraget til dette gennem 22 missioner på fire kontinenter. EU har vist troværdigheden af sin militære kapacitet på jorden i Afrika, i Congo og Tchad. Og gør det nu hver dag i det vanskelige farvand ud for Somalia.

ESFP er en realitet. EU er en global aktør med en vigtig rolle i forvaltningen af de globale udfordringer. Verden ser hen til os mhp. dette. Kravene til os er stigende. Udvikling af kapaciteten i ESFPs krisestyringsprocedurer er afgørende for at bidrage effektivt til den internationale fred og sikkerhed. Vore ambitioner er stigende, ikke faldende. Men der er en kløft mellem vores ambitioner og virkeligheden i vores kapaciteter. Dette må tages op. Vi har vist med de tre seneste missioner - EUMM Georgien, EULEX Kosovo og EUNAVFOR Atalanta, hvad vi kan udrette, når den politiske vilje matcher vores ambitioner.
I en verden, hvor vi skal være parat til at engagere os i mere komplekse og risikofyldte bestræbelser, er det vigtigt, at vi har personale og kapaciteter - både civile og militære i det øjeblik, de er nødvendige - for at bakke de politiske beslutninger op. Stræben efter større europæisk forsvarspolitisk integration og samarbejde er en del heraf.

Ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten vil give os ny dynamik i denne retning, og potentialet til at gøre mere samt at handle i højere grad og med større fleksibilitet til at håndtere globale kriser.

Vi har brug for mere kapacitet til krisestyring - mekanismer til hurtig reaktion, fleksibel og tilstrækkelig finansiering, og mere sofistikerede politiske analyser. Alt er inden for rækkevidde. 

Til sidst: Ja, vi skal være stærkere. ESFP drejer sig om risici. Og vi skal være parat til at påtage os mere. Den eneste måde at modne i krisestyring.”

Følgende oversigt over EU's missioner er fra Wikipedia

EUFORs (EU Forces) oversøiske indsatser
Main article: Overseas interventions of the European Union: Den første udsendelse af europæiske tropper under ESFP, iflg. en hensigtserklæring fra 1999, skete i marts 2003 i Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Makedonien. "EUFOR Concordia", der anvendes NATO-aktiver og blev betragtet som en succes, og erstattet af en mindre politimission, EUPOL Proxima, senere samme år. Siden da har der været andre mindre politistyrker, retsvæsen og kontrolmissioner. Foruden i Makedonien indsatte EU  fredsbevarende styrker i Bosnien og Hercegovina, EUFOR Althea missionen, der stadig er udstationeret i november 2007.
Kommentar: For nylig, i 2008, har EU udstationeret 1800 politifolk i Kosovo til fordel for de muslimske albanere. EU delte et selvstændigt land, Serbien, efter forgodtbefindende.Dette var uden støtte i Folkeretten – lige som Kosovokrigen.

Mellem maj og september 2003, begyndte "Operation Artemis"  i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) under FN's Sikkerhedsråds resolution 1484. Dette fastlagde begrebet "rammenation", der skal anvendes i fremtiden indsatser. EU vendte tilbage til Den Demokratiske Republik Congo i 2006 med EUFOR RD Congo, som støttede FN-missionen der under landets valg. Missionen sluttede i 2006.

Geografisk har EU-missioner uden for Balkan og Den Demokratiske Republik Congo fundet sted i Georgien, Indonesien, Sudan, Palæstina, og Ukraine-Moldova. Der er også en retslig mission i Irak (EUJUST LEX). Der skal være en indssts i Tchad og Den Centralafrikanske Republik sammen med FN i 2008.
Så EU's rolle som førende i den nye verdensorden / globaliseringen er på spil.

SolanaEfter de krigeriske udtalelser fra Javier Solana, EUs Højkommissær for Udenrigs– og Sikkerhedspolitik, vækkes min mistanke om, at Solana's ord ikke kun er ment som fredelige aktiviteter på landjorden - og hvad fredelige aktiviteter kan gennemføres i Somalia uden en massiv militær kampagne? EU er ved at opbygge en hurtig udrykningsstyrke på 60.000 mand, et projekt, der nu går trægt, og som måske har brug for en undskyldning for at blive styrket. Måske, den nye verdensorden destabiliserede somalierne ved at fratage dem deres levebrød og provokere dem ved at gøre deres børn strålesyge - for at få en undskyldning til at invadere og beherske landet ved hjælp af dets svage EU-yndlingsregering? Når alt kommer til alt, sagde Javier Solana den 18. Feb. 2009: "Lad mig slutte med at sige, at 2009 vil være kritisk for Mellemøsten. Vi er muligvis ved en tærskel. Vi kan vælge at fortsætte den samme politik på samme måde, vel vidende, at det vil føre til de samme resultater, vi kender i dag. På den anden side kan vi forsøge at arbejde med energi, med beslutsomhed, for at tilpasse vores politik, for at justere den måde, vi i fastlagde, for at opnå resultater. "Måske mener han, at en større region er ved en tærskel?

"Mobiliser nu for at stabilisere Somalia"
The Guardian, Javier Solana Wednesday 12 August 2009: "Opgaven er enorm, men der er stadig håb for Somalia. Vi må arbejde til lands og til vands for at bekæmpe fattigdom og lovløshed. Trods de fornyede kampe i Somalia og dets fortsatte skrøbelig institutioner, er der håb om, at situationen kan ændre sig. Der er en politisk proces i gang, og den midlertidige forbundsregering, under ledelse af præsident Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, har holdt, siden den blev oprettet i begyndelsen af året. Dette har givet en mulighed for det internationale samfund til at tackle den lovløshed og vold, som plager Somalia og begynde at stabilisere landet.

Atalanta-flagEU har ført an med sine piratvirksomhedsbekæmpende udrykningsstyrke af marinehjælpeskibe, EU Navfor Atalanta, som blev iværksat i slutningen af 2008 og har ført til en reduktion i antallet af vellykkede pirat-angreb. Nu søger vi at bygge videre på den vellykkede Atalanta og handle til lands såvel som til vands for at udrydde pirateriet og hjælpe Somalia med at udvikle sig til en stabil, velfungerende stat, der kan tilbyde en fremtid for sin befolkning.

Opgaven er enorm, og nogle vil sige, den er næsten umulig. Men vi må handle hurtigt. Så længe Somalia stadig er splittet, voldeligt, uregerligt og åben for ekstern indblanding, står vi over for voksende regional ustabilitet, fortsat pirateri og en øget risiko for terrorisme. Vi kan ikke handle alene, men vi er villige til at tage initiativet og til at arbejde på alle fronter, som en del af det internationale samfunds indsats. EU er allerede verdens største donor af humanitær bistand til de desperate ofre for konflikten (€ 40m hidtil i år) og Operation Atalanta skal sikre, at en og en halv million munde får mad hver dag gennem eskortering af World Food Programmes skibe sikkert langs Somalias kyst. På det økonomiske og udviklingsmæssige område vil EU også støtte projekter, der opbygger lokal kapacitet og skaber arbejdspladser og perspektiver for mennesker. Siden Atalanta blev lanceret i december sidste år, har der været et tifold fald i sandsynligheden for et vellykket piratangreb. Snesevis af pirater er blevet taget til fange og vil komme for retten i regionen.
Atalanta-maskingevær
Atalanta-piratMen vi kan ikke udrydde pirateriet, hvis vi ikke angriber dens dybereliggende årsager, til lands såvel som til vands. Dette betyder at angribe den rædsomme fattigdom, der fratager folk alternative indtægtsmuligheder og tillader pirateri at blomstre. Det betyder også, at opbygge landets politi og retssystemer og dets domstole og fængselspersonale-service, således at staten kan beskæftige sig med piraterne, såvel som de organiserede kriminelle netværk og de terrorister, der fortsat er på fri fod.
Vi vil arbejde i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union.
En afgørende del af vores indsats vil være at hjælpe Somalia med at udvikle en professionel, veludstyret og uddannet national kystvagt.  Somalia har også brug for hjælp til at udvikle en national sikkerhedsstyrke (hær) og en somalisk civil politistyrke. Endelig bør vi også se på mulighederne for lukke for strømmen af indkomst til piraterne, for eksempel ved at beslaglægge udbyttet af handlinger for pirateri eller væbnet røveri på havet, eller forbyde betaling af løsepenge.
Kommentar: Utroligt amoralsk, at det er noget, der endnu blot skal overvejes!

Opgaven med at redde Somalia er enorm, men vi har ikke råd til at fejle. Vi har gjort et fremstød med Operation Atalanta, og vi er nu klar til at gå videre med en bredere indsats. Vi skal mobilisere nu, mens vi har en chance.” 

Kommentar
Her får vi hovedformålet med Lissabontraktaten serveret: EU behøver den til at skabe en militær stormagt, der til sin egen ære kan knægte folkeslag, der ikke vil underkaste sig den Nye Verdensorden !

 “I en verden, hvor vi skal være parate til at engagere os i mere komplekse og risikofyldte bestræbelser”, planlægger  EU at blive en førende kraft i den nye verdensorden. Dette forudsætter en stærk hær til at bruge som udrykningsstyrker i urolige områder i verden. Solanas hensigt kan være at iværksætte en invasion af Somalia på vegne af "det internationale samfund = den Nye Verdensorden" for så at kræve flere mænd og udstyr til sin ESFP. Som nævnt af  Solana ledes Atalanta missionen mod piraterne af EU under en britisk admiral med FN-mandat – med kinesisk og indisk deltagelse. Ikke så mærkeligt: Præs. Barroso bekender sig igen og igen til den Nye Verdensorden, ser EU's missionen som et imperium, hvis love rækker ud over Europas grænser. Intet imperium uden en potent hær. Solana minder mig om en lille dreng i en legetøjsforretning, der ønsker at få legetøjsvåben for at føle sig som en stor dreng. Ovenstående er - som han siger - ambition om at regere i verdensstaten, ikke at være en underordnet spiller med ringe indflydelse. Dette er et mindreværdskompleks. Skal Somalia være endnu et forsøg på at udvide Euromediterranien/ "Middelhavsunionen" dybere ind i Afrika? Hans sprog ovenfor er meget krigsliderligt. Naturligvis ønsker EU at udmærke sig på Lucifer's tumleplads. Og den ved, at et lige så ambitiøst NATO ønsker at gå sammen med dem - nu på vegne af FN, som NATO satte sig på 23. sept 2008. 

I 2007 blev en ren EU militærstyrke operationel, EU Battle-groups (EUBG). Både EUBGs og EU NAVFOR er bestræbelser på at skabe uafhængige EU-styrker, men der er stadig ikke en klar adskillelse fra NATO-styrkerne. Dette skyldes, at EU må være afhængig af medlemsstaternes militære bidrag til missionen, og mange EU-medlemsstater bidrager også til NATOs Atalanta-eu-piracy-routeudrykningsstyrke (i mange tilfælde er de samme enheder fordelt på begge, fordi disse er de lettest indsatte enheder). Derfor, da NATO overførte kommandoen til EU i de fredsbevarende operationer i Bosnien, opholdt de samme soldater sig i Kosovo og ændrede simpelthen deres insignier og den myndighed, som de skulle rapportere til. En lignende situation gør sig gældende med Operation Atalanta, både Operation Atalanta og NATO's udrykningsstyrke har operationelt hovedkvarter på samme flådebase i Det Forenede Kongerige. Medlemsstaterne giver marinehjælpeskibe ressourcer til både en NATO- og en EU-styrke, der opererer i samme område. 
  
Det næste spørgsmål er er: Hvorfor skal ESPD handle hurtigt? Dette har stået på i nogen tid. Er dette en ny verdensordensstrategi i et bredere perspektiv - herunder et stort show-down i Mellemøsten mellem Iran og dets tilhængere (Hizbollah, Syrien, Hamas) på den ene side og Israel? Piratsejlplanen til højre viser, at denne internationale armada er meget tæt på den Persiske Golf!
Eller frygter EU stigende kinesisk indflydelse i denne del af Afrika? Eller ønsker EU blot at få flere muslimske venner? For at tro, at dette kunne skyldes et ønske om at returnere de mange aggressive, forbrugende, uproduktive somaliere fra Europa er en grim fremmedfjendsk utopi!

Alt hvad Solana siger om ambitioner og om at leve op til at engagere os i en mere kompleks og risikofyldt verden, er komplet unødvendig tåbesnak, der kun har én motivation: At undrtvinge uvillige folkeslag under den Nye Verdensordens åg med våbenmagt, det “Store Hverv”, “Det Store Spil,” som det kaldes i de kredse. De ved, gamle 1. these 2. antithese 3. synthese - som vi så efter den hjemmelavede 11.september. Man skaber problemet sult i et muslimsk falleret land (tese). Heraf følger pirateri i desperation (antitese). Herved åbnes mulighed for den Nye Verdensordens de facto besættelse af landet v.hj.a. marionetter (syntese). Det er EUs hellige mål. Til Lykke, Hegel – du er genial!