Dansk


20. Dec. 2011

Til Folketingets medlemmer.

Jeg har netop på den store amerikanske blog ”Activist Post” set denne rystende Youtube video fra de tyske organisationer:

1. Abgeordneten Check

2. Die Freie Welt
3. Zivilkoalition für Deutschland

http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU&feature=player_embedded .

Er dette her sandt, ligner er det renlivet tyveri af  suverænitet og velstand fra en intetanende befolkning. Danskerne har sagt nej til euro-skandalen, der økonomisk set ikke har varig gang på Jorden – og som kun kan bestå, indtil EU har fået gjort danskere, tyskere, svenskere, finner og hollændere, østrigere lige så forarmede som grækerne og de andre PIIGS-lande.

Vi er også en del, der har lagt mærke til  EU’s ”Europæiske Semester”, iflg. hvilken alle EU-landes statsbudgetter skal godkendes af  EU’s uvalgte regering, Kommissionen, til godkendelse, før de forelægges de nationale parlamenter. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/14 . Endv. siger José Barroso, kommissionspræsidenten: ““Stats-og regeringscheferne i Euro-området er også enige om en quasi automatik mht. deres beslutninger om Kommissionens henstillinger i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets-og vækstpagten (SVP). Som konklusionerne sige, og jeg citerer:” I beslutning om trin i stabilitets-og vækstpagten forventes Rådet som hovedregel, at følge anbefalingerne fra Kommissionen eller forklare sin holdning skriftligt. http://www.eulib.com/jos-manuel-duro-barroso-president-european-13710 . Danmark har hidtil ikke taget alvorligt mente særstandpunkter i EU. For mange ser det ud, som om Danmark allerede har afgivet sin sidste rest af suverænitet – uden at informere eller spørge befolkningen derom.

Efter at man sveg løftet om folkeafstemning om Lissabon Traktaten (der iflg Valéry Giscar d`Estaing, Forfatningens forfatter er identisk med EU-forfatningen – den er blot beregnet til at stikke vælgere blår i øjnene  http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article407669.ece )  står den sidste rest af tiltro til Folketingets moral og troværdighed nu på spil. En meget stor del af befolkningen har simpelt hen mistet tilliden til  jer.

Hold jer langt væk fra luskede støtteaftaler for euroen – uanset hvad jeres jurister kan presses til at mene. Giv i hvert fald danskerne et informeret vlag gennem en folkeafstemning.  Under alle omstændigheder mener mange, at det nu drejer sig om den allersidste rest af Danmarks suverænitet.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

Fhv. øjenlæge

Skulle andre have lyst til at protestere, finder I folketingsmedlemmernes e-mail adresser her:

Dfalah@ft.dk; eigil.andersen@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; hans.andersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@ft.dk; sophie.andersen@ft.dk; minister@uvm.dk; jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; udviklingsministeren@um.dk; pernille.bagge@ft.dk; lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; jacob.bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; stine.brix@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; ozlem.cekic@ft.dk; peter.christensen@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; vanch@ft.dk; kim.christiansen@ft.dk; per.clausen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@ft.dk; dfkrtd@ft.dk; ida.damborg@ft.dk; lennart.damsbo-andersen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk; dfmehd@ft.dk; mikkel.dencker@ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; handelsministeren@um.dk; min@kum.dk; louise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.ellemann-jensen@ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.farooq@ft.dk; dennis.flydtkjaer@ft.dk; thyra; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@bm.dk; lykke.friis@ft.dk; steen.gade@ft.dk; vmage@ft.dk; fvm@fvm.dk; karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.hansen@ft.dk; marlene.borst.hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; jane.heitmann@ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; martin.henriksen@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; camilla.hersom@ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.hyllested@ft.dk; min@sm.dk; fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; marianne.jelved@ft.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.jensen@ft.dk; leif.jensen@ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; jan.johansen@ft.dk; birgitte.josefsen@ft.dk; christian.juhl@ft.dk; jan.e@ft.dk; benedikte.kiaer@ft.dk; dfpksekr@ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; sum@sum.dk; marie.krarup@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; christian.langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; vfldl@ft.dk; henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; mike.legarth@ft.dk; lars.lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; lone.loklindt@ft.dk; kristian.lorkentzen@ft.dk; kristian.lorkentzen@ft.d; jacob.lund@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; morten.marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; leif.mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; per.stig.moller@ft.dk; tina.nedergaard@ft.dk; holger.nielsen@ft.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.trane.norby@ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; sjodp@ft.dk; torsten.schack.pedersen@ft.dk; sfjepe@ft.dk; rvrahp@ft.dk; vlove@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; troels.ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@ft.dk; anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; sjurdur.skaale@ft.dk; dfalll@ft.dk; min@evm.dk; zenia.stampe@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk; inger.stojberg@ft.dk; finn.s@ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.thoning@ft.dk; stm@stm.dk; finn.thranum@ft.dk; ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.vesselbo@ft.dk; im@im.dk; annette.vilhelmsen@ft.dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; europaministeren@um.dk; frank.aaen@ft.dk; pia.adelsteen@ ft.dk

.

Resumé: Bilderbergmøderne afholdes 2-3 dage om året - af én grund: forat skabe en verdensregering af multinationale selskabers ejere og direktører til at trælbinde menneskeheden. I år mødtes de elitære bankfolk, deres politiker- og korporative håndlangere samt et par journalister i St. Moritz, Schweiz den 9-10 juni - alle blev taget i ed på at tie om de drøftede spørgsmål. Men bilderbergjægerne, Jim Tucker og Daniel Estulin, har pålidelige muldvarpe inde på mødet - så at vigtige punkter altid siver ud. Dette år var krig var på programmet. Elitisterne ønsker en stor og blodig krig i Mellemøsten - blot Israel skal skånes. Syrien og Iran er ved at blive taget på kornet - men en anden historie er, hvordan NATO kan håndtere så stor en krig i betragtning af alle fiaskoerne i Irak, Afghanistan, Pakistan, Libyen etc. Invasion af Libyen og intervention i Syrien rapporteres at være under planlægning. Hvorfor? Jim Tucker, sagde, at eliten mener, verden er overbefolket, og at krig er en delvis løsning. “De er enige i deres krigsprojekt,” sagde Tucker, der citerede sin Trilateralist-Bilderberg kilde. De tror, “de er nødt til at begrænse befolkningstilvæksten, og den ene måde at gøre det på, er med vores krige. Det har de understreget hele dagen.” Derfor havde de inviteret både NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, og den fungerende amerikanske forsvarsminister, Robert Gates. Elitisterne er bekymrede over den stigende modstand i den amerikanske Kongres mod endeløse krige for de elitære ønskedrømme - så eliten er fast besluttet på at handle hurtigt - før oppositionen bliver for stærk. Derfor vil de have USA til at blive i Irak. “Når man tænker på Irak, tænk stort,” sagde en amerikansk Bilderberger under debatten, hvilket tyder på, at landet kun vil blive brugt som afsæt for en bredere regional krig, der vil “inkludere alle nationer i Mellemøsten med undtagelse af Israel.”

Også de alternative medier er til stor bekymring for eliten. Så de lovgiver nu om ophavsrettigheder - hvilket betyder, at de vil slå ned på enhver blogger, der har overtrådt ophavsrettigheder en smule med nogle fotos - får så uønskede blogs stemplet som kriminelle, og får dem udelukket fra søgemaskiner som Google. Deres formål er at få folk fyldt med elitær massemedie-krigspropaganda, klimaløgne osv. LulzSec og Anonymous baner vejen, sandsynligvis i samarbejde med den amerikanske regering, som nu erklærer, at deres hackninger er en væsentlig grund til kontrol af internettet.

Selvfølgelig var flere EU-kommissærer og ECB chefen, Trichet, også blevet indbudt - samt Robert Zoellick, Verdensbankens chef.
Grækenland blev diskuteret - og ligeledes afskaffelsen af euroen. En krise må aldrig gå til spilde. Det er derfor, at disse bankstere skabte den i første omgang: De scorede masser af vores skattepenge på finanskrisen - og nu ønsker de at slå politisk mønt af den også. EU-embedsmænd diskuterede behovet for, at EU foretager en “massiv magttilrivelse” i lyset af den massive økonomiske krise i Europa og verden. Uden en sådan magttilrivelse ville euroen og ja, Unionen selv, sandsynligvis bryde sammen. Et scenarie der bandlyser alt, hvad Bilderberg-gruppen har forsøgt at opnå i sin 57-årige historie. Målet ville være at styre EU-nationerne i EU, med mulighed for at straffe nationer for ikke at følge reglerne. Som en Bilderberger udtalte på mødet, “Hvad vi er på vej mod, er en form for reel økonomisk regering.” Forud for mødet sagde Den Europæiske Centralbanks formand, Jean-Claude Trichet, “ at regeringer bør overveje at oprette et finansministerium for den 17-nationer store valutaregion, mens blokken kæmper for at holde hele regionens statsgældskrise i tømme.”

Ligesom den græske krise har optrappet opfordringer til dannelsen af en »europæisk økonomisk regering,” en idé, som der er arbejdet på i meget længere tid, end Grækenland har været i krise, så er også den globale økonomiske krise en undskyldning for at fremme sagen om “global økonomisk styring.” Den afgående administrerende direktør for IMF, Dominique Strauss-Kahn, erklærede i maj 2010, at “krise er en mulighed,” og han opfordrede til “en ny global valuta, udstedt af en global centralbank, med robust regeringsførelse og institutionelle funktioner”, og at den” globale centralbank også kan tjene som sidste lånemulighed”.
Men Rothschilds Bank for International Settlements (BIS) forbliver den sande overordnede autoritet mht. verdensregering. Som IMFs magasin, Financing and Development, stiftet i 2009,skriver, er “Bank for International Settlements (BIS), etableret i 1930, det centrale og den ældste omdrejningspunkt for koordinering af de globale styringssystemer.”

*

Bilderberg er et medium til at samle de finansielle institutioner, som er verdens mest kraftfulde og mest aggressive finansielle interesser, den værste fjende af menneskeheden. Ideen bag hvert eneste Bilderberg-møde er, at et formålstjenligt aristokrati skal…. styre planeten. Med andre ord, oprettelsen af et globalt netværk af gigantiske karteller, mere kraftfuld end nogen nation på jorden, til at styre resten af menneskehedens livsfornødenheder. Bilderberg-gruppen er midlet til et fremtidig én-verdens aktieselskab. Denne organisation er vokset ud over sin hemmelighedsfulde begyndelse til at blive et afgørende accept af elitens beslutningsproces. Det ultimative mål med dette fremtidsmareridt er at forvandle Jorden til en fængselsplanet ved at skabe en enkelt globaliseret markedsplads, kontrolleret af én-verdensaktieselskabet, økonomisk reguleret af Verdensbanken og befolket af en forsimplet befolkning, hvis livsbehov vil blive flået ned til materialisme og overlevelse - arbejde, indkøb, sex, søvn - alt forbundet med en global computer, der overvåger alle vores bevægelser. Og det bliver nemmere på grund af …. nye metoder mht. adfærdsteknik til at manipulere individuel adfærd. Hver ny måling set for sig selv kan virke som en afvigelse, men en lang
række ændringer derimod som en del af en igangværende proces, et skift i retning af trælbinding af alle. (
Daniel Estulin 14 June 2011 (Domas Jefferson)

*
Jeg har tidligere skrevet om Bilderbergerne og her og her og her og her og deres møder, og her.

Liste over deltagere i Bilderbergmødet i Schweiz, 9-10 juni 2011. Infowars reporterne Aaron Dykes og Paul Joseph Watson har modtaget bekræftelse fra en indvendig kilde om, at 5 andre indflydelsesrige personer, der ikke var navngivet på den officielle deltagerliste, er deltagere i Bilderberg-konferencen 2011.
Disse navne er… Anders Fogh Rasmussen - nuværende generalsekretær for NATO, Angela Merkel - Tysklands kansler, José Luis Zapatero - spansk premierminister, Bill Gates - tidligere Microsoft-Georgia_guidestonesdirektør, leder af Gates Foundation, Robert Gates – amerikansk forsvarsminister.

Infowars 10 June 2011: Den mangeårige Bilderberg-detektiv, Jim Tucker, sagde, at eliten mener, verden er over-befolket og krig repræsenterer en delvis løsning. “De er enige om deres krigsprojekt,” sagde Tucker, der citerede sin Trilateralist-Bilderberg kilde. De tror, “at verden er alt for overfyldt alligevel, og at de er nødt til at begrænse befolkningstilvæksten, samt at den ene måde at gøre det på er med vores krige. De har understreget det hele dagen. ”
Eliten er oprørt over tilstedeværelsen af aktivister uden for porten til det eksklusive feriested, hvor de er isolerede i St. Moritz, Schweiz, sagde Tucker.

Venstre: De elitære Georgia Guidestones´ 1. befaling er at holde menneskehedens antal under 500 millioner.

Prison Planet 17 June 2011: De fleste bilderberg-medlemmer ser en amerikansk tilbagetrækning fra Irak som et usandsynligt scenario, hvilket tyder på, at et medieshow kan dannes omkring tropper, der trækker sig ud, men at en signifikant reststyrke vil blive tilbage. Talrige militære baser ogIraq-Us-troops tusindvis af private sikkerhedsvagter og lejesoldater vil forblive i Irak, om de amerikanske tropper trækkes ud eller ej. “Når man tænker på Irak, tænk stort,” sagde en amerikansk Bilderberger under debatten, hvilket tyder på, at landet kun vil blive brugt som et afsæt for en bredere regional krig, der vil “inkludere alle nationer i Mellemøsten med undtagelse af Israel. “

Som vi har dokumenteret i de seneste dage, er - i overensstemmelse med Jim Tuckers kilder, der fortalte ham, at angrebet på Libyen vil blive intensiveret -amerikanske landtropper ved at blive gjort klar til at invadere Libyen i oktober, mens amerikanske krigsskibe også er ved at blive flyttet til Middelhavets kyst ud for Syrien som forberedelse til en intervention. Helt hvordan Obama-administrationen planlægger at betale for denne enorme udvidelse af imperiet er et mysterium i betragtning af, at USA er på randen af at miste sin AAA-kreditværdighed på grund af sin manglende evne til at afdrage sin egen gigantiske gæld. Barack Obama svævede til magten på løftet om, at han “øjeblikkeligt” ville trækker tropper ud af Irak.

Som Jim Tucker rapporterede i 2002, var det Bilderberg, der traf beslutningen om at udsætte angrebet på Irak indtil 2003, mens langt de fleste militære analytikere var sikre på, at bombardementet ville begynde i slutningen af sommeren eller efteråret 2002.

Infowars 16 June 2011: Sidste uge afslørede interne kilder på Bilderberg-mødet i St. Moritz, Schweiz, at globalisterne arbejder på at sprede krigen til hele regionen. Eliten ønsker en “stor blodig krig i Mellemøsten, som vil involvere alle lande undtagen Israel, som er beskyttet,” fortalte veteran bilderbergjægeren, Jim Tucker, Alex Jones den 9. juni. En stor krig, bemærkede han, vil virke hen mod elitens indsats for at drive oliepriserne op og lægge yderligere økonomisk pres på en svindende middelklasse i Amerika.
Ifølge Bilderberg insidere, vil eskalerende gas-og oliepriser i sidste ende få det amerikanske folk  til at støtte krige i Mellemøsten, hvor en stor del af verdens olie produceres.

Bilderberg insidere afslørede i sidste uge, at den globale elite er bekymret over kongressens tiltagende modstand mod endeløse krige, og de er bange for, at skridt kan tages til at nedtrappe den militære indsats i regionen. CIAs planer om at udvide krigen i Yemen og i sidste ende til Somalia og Afrika viser et frækt forsøg på at sætte sig op imod den stigende tendens i Kongressen vendt imod forfatningsstridige militære handlinger. Eliten er fast besluttet på at handle, før den stækkes af lovgivere og det amerikanske folk.

På trods af denne forudsigelse meddelte en tværpolitisk gruppe af Husets medlemmer onsdag, at de er ved at indlede en retssag mod Obama for hans ulovlige og forfatningsstridige omgåelse af Kongressen, da han godkendte amerikansk militær aktion mod Libyen.
Ud over udvidelsen af krigen mod terror - og den svækkende effekt, den fortsat har på den amerikanske og globale økonomi - afslørede Tuckers muldvarp i sidste uge, at eliten er bekymret over Pyramidespilde alternative medier og deres voksende indflydelse på de etablerede mediers indhold - læs pro-krig propaganda.

Den globale elite indser, at der skal mundkurv på de alternative medier for at tvinge det amerikanske folk tilbage til de etablerede mediers propagandakredsløb, hvis de vil lægge en dæmper på modstanden mod deres planer om at få orden i kaos gennem krig og også få økonomien til at bryde sammen samt indføre en globalistisk økonomisk ordning med en global valuta og en højteknologisk autoritær politistat. De nuværende koncernstyrede mediers besættelse af hacking er del af en propagandaindsats for at overbevise amerikanerne om, at et ureguleret internet. der ikke kontrolleres og overvåges af regeringen, er en trussel mod den moderne civilisation med dens elnet og infrastrukturnetværk. De dunkle og mystiske grupper LulzSec og Anonymous er på forkant med denne indsats for at skræmme den amerikanske befolkning, hvoraf de fleste ikke forstår, at et sådant “hackerkollektiv” egentlig ikke udgør en alvorlig trussel mod virksomheders og de offentlige netværk, i hvert fald ikke mod dem med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads.

Den nye tendens er at begrænse internetadgang under henvisning til loven om ophavsret. I USA ville loven om “Bekæmpelse af Online Hacking og Forfalskning” give Justitsministeriet adkomst til at lukke eller blokere for adgang til hjemmesider, der viser sig at være “helliget ulovlige aktiviteter.” Dette efterlader døren åben for, at regeringen kan lukke ned andre steder, der ikke er forbundet med kriminelle eller opfattes som kriminel aktivitet. I februar lukkede regeringen flere hjemmesider for at linke til ophavsretligt beskyttet materiale, således at der skabes en farlig præcedens. Lovforslagets tvetydighed kan skræmme internetudbydere og hosting-tjenester fra at levere tjenester til enhver virksomhed, der bedømmes af en regeringsbureaukrat at bryde loven Rockefeller1-450om ophavsret. Lovforslaget vil også nægte søgemaskineadgang og online kreditkort samt betalingsløsninger for hjemmesider, som regeringen hævder er “skurke” og kriminelle.

En vifte af cybersikkerhedslovgivning er designet til at behandle krænkende hjemmesider som terroristiske virksomheder. Langsomt men sikkert strammer regeringen på foranledning af den herskende elite, som mødtes i sidste uge i Schweiz, løkken rundt om internettet og vil snart gøre mediet uholdbart for alternative medier.

Andrew Gavin Marshall Global Research 16 June 2011: Will Hutton, den tidligere redaktør af The Observer, som var inviteret til Bilderberg-møderne i fortiden, og som engang så berømt henviste til gruppen som “Globaliseringens Ypperstepræster“,  har sagt, at “mennesker deltager i disse netværk for at påvirke den måde, verden fungerer. “Hvis Bilderberg-gruppen repræsenterer”  globaliseringens ypperstepræster, “så er David Rockefeller Paven“. I sin bog fra 2002, Erindringer, skrev David Rockefeller: “Nogle mener endda, vi er en del af en hemmelig klike, der arbejder mod de De Forenede Staters bedste interesser og karakteriserer min familie og mig som “internationalister” og for at have konspireret med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - én verden, om man vil. Hvis det er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det. [67]

Som det fremgår af lækager fra det seneste Bilderberg-møde i Schweiz i 2011, er euro-zonen i en alvorlig krise, og Bilderberg-medlemmer kæmper for at hindre glashuset i at splintres i stumper og stykker. Som et hovedemne på dette års møde drøftede Bilderberg-mødet  ifølge den Bilderberg-undersøgende journalist, Daniel Estulin (som efter sigende på møderne har interne kilder, der lækker oplysninger, som har vist sig ganske præcise i fortiden) situationen i Grækenland, som sandsynligvis kun bliver værre, samt en eventuel opgivelse af euroen. Problemerne i Grækenland, Irland og den bredere globale økonomi som helhed blev præsenteret i dette års diskussioner. [30] Repræsentanter fra Grækenland i år inkluderede George Papaconstantinou, den græske Athens-protestorsfinansminister, blandt flere bankfolk og forretningsmænd. [31]

Blandt EUs magtlegesyge, som deltager i dette års møde, var den første præsident for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, der blev udnævnt som præsident efter en invitation til et privat Bilderberg-møde i november 2009. Van Rompuy, der tidligere har udtalt, at “2009 også er det første år med verdensregering,” er ingen overraskende gæst på Bilderberg. Andre vigtige EU-embedsmænd, der deltog i dette års møde var Joaquín Almunia, vicepræsident for Europa-Kommissionen, Frans van Daele, stabschef for Det Europæiske Råds præsident, Van Rompuy, Neelie Kroes, vicepræsident for Europa-Kommissionen, og selvfølgelig, Jean-Claude Trichet, præsident for Den Europæiske Centralbank [33].Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150

På det seneste møde diskuterede EU-embedsmænd behovet for, at EU foretager en “massiv magttilrivelse” i lyset af den massive økonomiske krise Europa og verden. Uden en sådan magttilrivelse ville euroen og ja, Unionen selv,  sandsynligvis bryde sammen. Et scenarie der ville bandlyse alt, hvad Bilderberg-gruppen har forsøgt at opnå i sin 57-årige historie. Sagt ganske enkelt, ville målet være at få EU til at styre Unionens nationer i EU, med mulighed for at straffe nationer for ikke at følge reglerne, og som en Bilderberger sigende udtalte på mødet, “Hvad vi er på vej mod, er en form for reel økonomisk regering. “[37]. Forud for mødet sagde Den Europæiske Centralbanks præsident, Jean-Claude Trichet, at “regeringer bør overveje at oprette et finansministerium for den 17-nationer store valutaregion, mens blokken kæmper for at holde hele regionens statsgæld krise inden for rammerne.”

Bilderbergerne har længe været fortalere for global styring og ‘verdensregering’, og ‘krise’ er altid et glimrende middel  til at fremme deres dagsordener. Ligesom den græske krise har optrappet opfordringer til dannelsen af en »europæisk økonomisk regering,” en idé, som har verseret i meget længere tid, end Grækenland har været i krise, sådan er også den globale økonomiske krise en undskyldning for at fremme ‘global økonomisk styring. Den afgående administrerende direktør for IMF, Dominique Strauss-Kahn, erklærede i maj 2010, at “krise er en mulighed,” og han opfordrede til “en ny global valuta udstedt af en global centralbank, med robust regeringsførelse og institutionelle forhold,” og at den “globale centralbank også kan tjene som sidste lånemulighed”.

Efter G20-topmødet i april 2009 Trichet-i-cfr-2blev “planer  annonceret om at gennemføre oprettelsen af en ny global valuta for at erstatte den amerikanske dollars rolle som verdens reservevaluta.” Punkt 19 i kommunikéet, der blev offentliggjort af G20 ved afslutningen af topmødet, erklærede: “Vi er blevet enige om at støtte en generel SDR-tildeling, idet vi vil indskyde $ 250bn (£ 170bn) i verdensøkonomien og øge den globale likviditet.” SDR, eller Special Drawing Rights, er “en syntetisk papirvaluta udstedt af Den Internationale Valutafond (IMF).” Som The Telegraph rapporterede: “G20-lederne sætter en de facto global valuta i spil. Den er uden for kontrol af enhver suveræn forsamling “[59] The Washington Post rapporterede, at IMF er klar til at omdanne sig til en veritabel FN for den globale økonomi“. Det ville få kraftigt udvidet myndighed til at handle som en global bank for rige og fattige regeringer. Mens IMF er skubbet frem i forgrunden af den globale valutadagsorden, forbliver Bank for International Settlements (BIS) - til venstre - stadig den sande autoritet mht. verdensregering. Som IMFs blad, Financing and Development, udtalte i 2009: “Bank for International Settlements (BIS), etableret i 1930, er det centrale og det ældste omdrejningspunkt for koordinering af verdensregeringsarrangementer.” [61]

Venstre: Baselstårnet - BIS

Jean-Claude Trichet, præsident for Den Europæiske Centralbank (ECB) - nederst til højretaler i 2010 til US Council on Foreign Relations, den amerikanske korporative regering, der sigter mod global styring. Trichet er mangeårig Bilderberg-deltager og Trilateral Commissionist Han forklarede, at “den betydelige omdannelse af den verdensregering, som vi konstruerer i dag, illustreres med tre eksempler”: 1. fremkomsten af G20 som den primære gruppe for global økonomisk regering på minister-, guvernør– og stats-og regeringschefniveau. 2. etableringen af det globale økonomimøde for centralbankchefer i BIS-regi, som den primære gruppe for styring af centralbanksamarbejdet. Og 3. udvidelse af Financial Stability Board medlemskabet (herunder Rothschilds BIS, Verdensbank og IMF) til at omfatte alle de systemiske vækstøkonomier. [62].

Kommentar
Dette er ren selvudråbt verdensregering. Disse mennesker og deres håndlangere regerer verden ved hjælp af penge, for længst har de afskaffet demokratiet, ser det som deres ret som guder / luciferianere at reducere vores antal efter deres syge ideer - og det betyder blodige store krige, chemtrails, og udplyndring af os  gennem klimaløgn og finaskrise. Vores behov og ønsker skyr de som pesten

Resumé: Den Nordamerikanske Union er en globalistisk ønskedrøm, undfanget af Den Trilaterale Commission (TC)- og især af dens 2 grundlæggere, David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski - manden bag “Det Store Skakbræts” strategi til opnåelse af USAs verdensregering ved inddæmning af Rusland. På sin hjemmeside lægger Den Trilaterale Kommission intet skjul på sine hensigter om at have forrangsstilling til at at regere verden ved sammensmeltning af en nordamerikansk, en Europæisk (euromediterran)  samt en asiatisk-Stillehavsgruppe allerede med japansk, indisk og kinesisk deltagelse. Slyngelstaerne, der ikke vil være med, skal erobres. Fra dansk side deltager - mildest talt uhensigtsmæssigt - udenrigsminister Lene Espersen og klima-energiminister Lykke Friis i denne sammensværgelse mod nationalstaterne, som Kommissionen ser som hindring for sit mål. Verdensregeringen skal etableres gennem Brzezinskis regionaliseringsmodel.  Den måske kommende danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt, er engageret i nationalstaternes afskaffelse og verdensregering gennem Bilderberg-medlemskab (2009) samt Den Europæiske Council on Foreign Relations (medstifter sammen med Rothschild-agenten George Soros), en aflægger af  af USAs “usynlige regering”, Council on Foreign Relations, der også vil regere verden v. hj. af David Rockefellers ideer. Og tidl. statsminister og bilderberger (2000, 2003) Anders Fogh Rasmussen forsøger forgæves som NATOs generalsekretær militært at besejre slyngelstaterne på vegne af “vores internationale samfund” – som Helle Thorning-Schmidt siger. Danmark er totalt domineret af den Nye Verdensorden.

Som den amerikanske senator, CFR-medlem Jesse Helms, sagde fra talerstolen i Senatet den 15 dec 1987: “Hr. Formand, en omhyggelig gennemgang af, hvad der sker bag kulisserne, afslører, at alle disse interesser arbejder i samråd med førerne i Kreml for at skabe det, som nogle kalder en ny verdensorden. Private organisationer som Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, den Trilaterale Kommission, Dartmouthkonferencen, Aspen Institute for humanistiske studier, Atlanterhavs-Instituttet og Bilderberger Gruppen tjener til at udbrede og at koordinere planerne for denne såkaldte nye verdensorden i stærke forretnings-, finansielle, akademiske, og officielle kredse ….” Og han fortsatte: “Dette synspunkt i det politiske system i dag kaldes globalisme. For ikke så længe siden blev dette synspunkt kaldt “én-verdensopfattelse” af dens kritikere. Hr. formand, i den globalistiske anskuelse regnes nationalstater og nationale grænser ikke for noget. Selv forfatninger er irrelevante for udøvelsen af magt. Frihed og tyranni ses som hverken nødvendigvis godt eller ondt, og slet ikke en del af politikken. ….. Det eneste, der betyder noget for denne klub er maksimering af overskudet.”

En Wikileaks meddelelse fra Canadas US-ambassadør fra 2005 viser, hvordan det nu stærkt accelererende “Nordamerikanske Initiativ” kan udmønte sig i en EU-lignende Nordamerikansk Union, hvad de fleste amerikanere frygter. Iflg meddelelsen kan økonomer ikke engang love nogen økonomisk gevinst ved sammenslutningen - og anbefaler at fokusere på sikkerhedsaspektet (gør indtryk pga. “krig mod terror”), for at lokke befolkningerne med på NVO-galejen. I februar holdt præs. Obama og Canadas premierminister Harper et hemmeligt møde om sammensmeltning med fjernelse af grænsen. USAs og Canadas parlamenter får ingenting at skulle have sagt om denne aldeles udemokratiske sammensmeltning. Kun USAs præsident og Canadas premierminister står for processen. Og de har gjort alt for at hemmeligholde deres aftaler for parlamenter og befolkninger.

Men herudover foregår der CETA-drøftelser mellem Canada og EU med det formål at give de europæiske koncerner sammme ret til at få fingre i Canadas ressourcer samt til at indstævne Canadas regering, som U.S. koncerner allerede har, i tilfælde af, at regeringen skulle stille hindringer i vejen for deres profitter. Som Canadierne siger: Det drejer sig om at fremskynde koncernernes overtagelse af Canada.

Men Den Trilaterale Commission har flere ulykker på sin manglende samvittighed:  The Trilateral Commission Website:  “Rammerne for den Trilaterale europæiske gruppe er Den Europæiske Union (tidligere Det Europæiske Fællesskab). Ud over deres Trilaterale engagement, har de europæiske medlemmer også forpligtet sig til at arbejde for den europæiske integrationsproces. Idéen om, at et forenet Europa skal spille en større rolle på den globale scene, har været en drivende ide for den Trilaterale Kommission fra starten.” Præsidenten for det Europæiske Konvent,  der skrev Europaforfatningen - nu kendt som “Lissabon Traktaten” , der berøver europæerne deres frihed , var Trilateralisten, Valéry Giscard d´Estaing. Da trilateralisterne indstillede krediterne til Sovjetunionen, kollaberede den.

Den Nordamerikanske Union vil komme, medmindre de meget skeptiske og frihedsbevidste kræfter i USA kan udøve et så stærkt pres, at illuminaterne ikke tør gå videre med det. Jeg tror det er grunden til, at unionen ikke allerede eksisterer. Det havde EU heller ikke gjort, hvis europæerne ikke var blevet massivt hjernevasket.

*

NAU1NAU - Den Nordamerikanske Union - er stadig en ønskedrøm hos globalisterne. Men takket være David Rockefeller har store fremskridt fundet sted. Organisationen bag denne idé er den Trilaterale Kommission - grundlagt af David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski i 1973. Brzezinski har en idé om at bygge en énverdensregering gennem  regionalisering – med EU som model og her.

Den Trilaterale Kommissions (TC) historie i Nordamerika
The Trilateral Commission: Den 2. nordamerikanske formand var David Rockefeller (1977-1991), der fortsætter med at være anerkendt som grundlægger og æresformand. De nordamerikanske næstformænd er lederne af de canadiske og mexicanske grupper. Finansieringen kommer fra fonde, virksomheder og individuelle medlemmer.

Trilateral-commissiom1The Trilateral Commission: “Den Trilaterale Kommission blev dannet i 1973 af private borgere i Japan, Europa (EU-lande) og Nordamerika (USA og Canada) for at fremme et tættere samarbejde mellem disse centrale industrialiserede områder i verden med delt ledelsesansvar i det bredere internationale system. Den “stigende indbyrdes afhængighed“, som sådan imponerede grundlæggerne af den Trilaterale Kommission i begyndelsen af 1970′erne har uddybet sig tilglobaliseringen.” Den indbyrdes afhængighed har også sørget for, at den nuværende finansielle krise har kunnet mærkes i hver nation og region. Den har fundamentalt rystet tilliden til det internationale system som helhed. Kommissionen ser i disse hidtil usete begivenheder et større behov for fælles tænkning og lederskab af de trilaterale lande, som (sammen med de vigtigste internationale organisationer) har været de primære ankre i det bredere internationale system. Tvivl om, hvorvidt og hvordan denne forrang vil ændre sig, er ikke mindsket, men har om noget øget behovet for at tage hensyn til den dramatiske transformation af det internationale system. Da forbindelserne med andre lande bliver mere modne -og magten mere diffus– må ledelsesopgaver i de oprindelige Trilaterale lande foretages med andre i stigende omfang.

Vores medlemskab har udvidet sig til at afspejle bredere forandringer i verden. Således er Japan-gruppen blevet en Stillehavsasiatisk gruppe, omfattende i 2009 både kinesiske og indiske medlemmer. Mexicanske medlemmer er blevet føjet til den nordamerikanske gruppe. Den Europæiske gruppe har fortsat med at udvide sig i takt med udvidelsen af EU. Vi fortsætter også i Lene-espersendenne treårsperiode vores praksis med at invitere en række deltagere fra andre vigtige områder.”

Højre: Den danske udenrigsminister, Lene Espersen - her bekender hun  sit medlemskab på Video - er  medlem af den Trilaterale Kommission, Rockefeller-Brzezinskis private og selvbestaltede klub, der ser sig selv som verdens herskere, der sammentrommer politikere og koncerner til hemmelige rådslagninger - uden at spørge eller fortælle verdens befolkninger om det. Det er sandsynligvis herfra, at hun har sine Lykke-friisaggressive, krigeriske udtalelser om Syrien og Libyen - lande, som aldrig har gjort Danmark noget ondt. Hun har en TC kollega i regeringen, klima-og energiminister Lykke Friis (til venstre). Den muligvis kommende danske statsminister, Helle Thorning Schmidt, er medstifter af European Council on Foreign Relations – sammen med George Soros, Rothschildagenten - en aflægger af US Council on Foreign Relations - der også har sat sig for at styre verden ved hjælp af David Rockefellers ideer – og Bilderberger 2009. Her er en meget interessant liste over top globalistiske medlemmer af European Council on Foreign Relations- inkl. Lykke Friis og Helle Thorning-Schmidt. Så dansk politik er kraftigt inficeret af Rockefeller-Brzezinskis globalisme / Nye Verdensorden – for ikke at nævne tidl. statsminister, Anders Fogh Rasmussen, Bilderberger 2000 og 2003, nu NATOs generalsekretær.  USAs centraladministration har 11 TC/CFRs. Præsidenten for det Europæiske Konvent,  der skrev Europaforfatningen - nu kendt som “Lissabon Traktaten” , der berøver europæerne deres frihed , var Trilateralisten, Valéry Giscard d´Estaing, Og  I 1989,  meddelte en delegation fra den Trilaterale Commission (David Rockefeller, Henry Kissinger, Valéry Giscard d´Estaing), under et besøg Michael Gorbatjov,  at Soviet-Unionens tid var udløbet  (ikke flere kreditter - som  bekendt fra tilfældet DDR). 1 år senere ophørte Sovjet-Unionen med at eksistere.

Hvad er formålet med den Trilaterale Kommission?
Ovenfor erklærer den Trilaterale Kommission at have udviklet den “globale indbyrdes afhængighed” til globaliseringen. Hvad globalisering egentlig er, er tilsyneladende uklart for de fleste. Her er hvad den amerikanske senator, CFR-medlem Jesse Helms, sagde fra talerstolen i Senatet den 15 dec 1987: “Hr. Formand, en omhyggelig gennemgang af, hvad der sker bag kulisserne, afslører, at alle disse interesser arbejder i samråd med førerne i Kreml for at skabe det, som nogle kalder en ny verdensorden. Private organisationer som Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, den Trilaterale Kommission, Dartmouthkonferencen, Aspen Institute for humanistiske studier, Atlanterhavs-Instituttet og Bilderberger Gruppen tjener til at udbrede og at koordinere planerne for denne såkaldte nye verdensorden i stærke forretnings-, finansielle, akademiske, og officielle kredse ….” Og han fortsatte: “Dette synspunkt i det politiske system i dag kaldes globalisme. For ikke så længe siden blev dette synspunkt kaldt “én-verdensopfattelse” af dens kritikere. Hr. formand, i den globalistiske anskuelse regnes nationalstater og nationale grænser ikke for noget. Selv forfatninger er irrelevante for udøvelsen af magt. Frihed og tyranni ses som hverken nødvendigvis godt eller ondt, og slet ikke en del af politikken. ….. Det eneste, der betyder noget for denne klub er maksimering af overskudet.”

NAU-amero_1116486i

Venstre: Amero er en hypotetisk valuta, som nogle mener en dag kunne erstatte Dollars og den mexicanske peso i en kommende Nordamerikansk Union - ligesom euroen.

The National Post 2 June 2011: Integrationen af Nordamerikas økonomier ville bedst opnås gennem en “gradvis” tilgang. Meddelelsen, offentliggjort via WikiLeaks hjemmeside og tilsyneladende skrevet 28. januar 2005, diskuterer nogle af barriererne omkring sammenlægningen af økonomierne i Canada, USA og Mexico på en måde der svarer til Den Europæiske Union. Meddelelsen sagde, at canadiske økonomer var splittet om, hvorvidt en fast valutakurs eller en vedtagelse af den amerikanske dollar vil være til gavn for dette land. Det siger endv., at Nordamerika ville være godt tjent med at gennemføre et enkelt takst- eller et toldunionsarrangement for hele kontinentet. “Vi kan ikke påstå noget om, hvor store fordelene kan være på nationalt eller kontinentalt plan.” (Se addendum nedenfor)

Lokkemidlet er fælles velstand - som for Euromediterranien-projektet. Sandheden er omfordeling
Business Insider 11 Febr. 2011: Begge Perot’s modstandere (George HW Bush og Bill Clinton i 1992) hævdede, at NAFTA ville skabe arbejdspladser i USA på grund af forretningsudvidelse.
Imidlertid har  handelsbalancen for USA med Mexico været negativ og det støt voksende over årene. I 2010 beløb minuset sig til 61,6 milliarder dollars, hvilket var 9,5% af det samlede varehandelsunderskud sidste år. Og USA har mistet 28,7 mio. job på grund af NAFTA.

New American 11 Febr. 2011Bevægelsen i retning af en Nordamerikansk Union har fået yderligere et stort løft i sidste uge, da præsident Barack Obama og den canadiske premierminister, Stephen Harper, mødtes i Washington, DC for at udarbejde en aftale om at skabe en fælles “omkreds” omkring de to lande, mens de mindskede rollen for nationernes fælles grænse og udviklede et biometrisk system til at spore nordamerikanerne.

Harperandobama-t-ap.001De to ledere udråbte planen som et skridt i retning af sikkerhed og velstand, underskrev en fire-siders erklæring, som angiveligt forpligter de to lande til at arbejde sammen om en lang række spørgsmål, og for at øge vores sikkerhed og fremskynde legitime strømme af mennesker, varer , og tjenesteydelser mellem vores to lande. Den roser også den Nordamerikanske Frihandelsaftale  NAU-corridors(NAFTA) og Canadas og USAs frihandelsaftale. At medtage tredjelande - Mexico, måske? - Og internationale institutioner er også en del af planen.

Og det viser sig, at Kongressen og det canadiske parlament vil få lidet eller ingen ting at sige i sagen. “Ansvaret for at sikre den tværinstitutionelle koordinering vil hvile hos premierministeren og præsidenten og deres respektive embedsmænd,” i henhold til aftalen.  Begge regeringer har bevidst forsøgt at undgå granskning af sagen i pressen og blandt deres lovgivere, som et public relations-dokument lækket af The Toronto Star i denne uge afslører. Den nye aftale viser endnu engang, at en Council on Foreign Relations-støttede Nordamerikanske Union - modelleret efter EU - lydløst bliver etableret uden input fra borgere eller deres lovgivende forsamlinger.

Men fusion af regionerne er også i gang
Global research 13 Jan. 2011: Canada og Den Europæiske Union (EU) har allerede afholdt fem runder af forhandlinger om en omfattende økonomisk og handelsaftale (CETA), som vil gå ud over NAFTA. Canadiske og EU-embedsmænd er fortsat optimistiske om, at en aftale kan være afsluttet ved udgangen af 2011.  Mens drøftelserne går ind i deres sidste og afgørende fase, er der voksende bekymring over den trussel, CETA udgør for den canadiske suverænitet. Sammen med den finansielle uro, der fejer hen over Europa kunne dyb økonomisk integration med EU blive katastrofal.

I en nylig artikel påpeger Maude Barlow, national formand for Council of Canadians: “I sit hjerte, er denne aftale et bud på den hidtil største og ukontrollerede adgang for europæiske koncerners uhæmmede udnyttelse af canadiske ressourcer.” Koncernerne kan indklage den canadiske regering, hvis den vedtager love, der hæmmer deres profiter. I sidste ende vil, ligesom NAFTA og andre handelsaftaler, CETA yderligere tjene koncernernes interesser. CETA er baseret på den mislykkede NAFTA handelsmodel og vil kun tjene til at fremskynde virksomhedernes overtagelse af landet.

David Rockefeller’s NAFTA-idé er på ingen måde død
WorldNet Daily 15 dec. 2010: Obama er roligt ved at slette grænser. US Regeringen fremmer den “Nordamerikanske Unions” dagsorden. Tilsvarende opfordrer det amerikanske udenrigsministeriums faktablad  til “en ny grænse Visionmed Mexico, med udspecificerede fem områder. CTV News rapporterede, at udkastet til erklæring om “en ny grænsevision” med Canada på samme måde også angiver en grænseoverskridende politiske dagsorden, herunder:  Grænseoverskridende udveksling af oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder; * Et tættere samarbejde mellem de to militær i tilfælde af nødsituationer; * En ny plan for samarbejde om at forebygge og overvinde modangreb. *

Kommentar
eu-bidrag til world governanceFor at begynde bagfra: Der er kun en marginal og meget usikker udsigt til den økonomiske gevinst ved at praktisere det “Nordamerikanske Initiativ” / Den Nordamerikanske Union. Men det er heller ikke det egentlige formål. Som sædvanlig bruger de en krise – den finansielle, som de selv har skabt og her – til at uddybe “det internationale samfunds” magt på befolkningernes bekostning – hegelsk dialektik. Således hævder Iain Begg, professor-forskningsstipendiat og ekspert ved London School of Economics, at den europæiske suveræne gældskrise vil anspore til udvikling af nye styreformsmekanismer, som i sidste ende vil uddybe EU-integrationen (Council on Foreign Relations 14 June 2011).

Dette er netop, hvad der er tilstræbt af kræfterne bag regionaliseringen. Hvem er disse kræfter? De primære bagmænd var ærke-én-verdenstilhængerne, David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski, måske den farligste mand i verden. Disse to Illuminister startede den Trilaterale Kommission, som har til opgave at danne en korporativ én-verdensregering gennem regionalisering: Nordamerika, Euromediterranien blokken og Fjernøsten. Lande i Mellemøsten og Nordkorea, som spærrer vejen for denne bevægelse er slyngelstater (og det er de faktisk!) og skal erobres. Dette er  en del af Adam Weishaupt’s vision for en verdensregering - og Brzezinski’s vision om at opnå den ved indeslutning og svækkelse af Rusland (Det Store Skakbræt). Faktisk var det TC, der erstattede den oprindelige betegnelse” Den Nye Verdensorden”, en vending, der går tilbage til H.G.Wells og satanisten, Alice Bailey med udtrykket “globalisering” for at få det begrebet til at glide kritikløst ned hos masserne.

TC erklærer ligefrem at stå bag det udemokratiske EU - The Trilateral Commission Website:  ”Rammerne for den Trilaterale europæiske gruppe er Den Europæiske Union (tidligere Det Europæiske Fællesskab). Ud over deres Trilaterale engagement, har de europæiske medlemmer også forpligtet sig til at arbejde for den europæiske integrationsproces. Idéen om, at et forenet Europa skal spille en større rolle på den globale scene, har været en drivende ide for den Trilaterale Kommission fra starten. ”

Den Nordamerikanske Union vil komme, medmindre de meget skeptiske og frihedsbevidste kræfter i USA kan udøve et så stærkt pres, at illuminaterne ikke tør gå videre med det. Jeg tror det er grunden til, at unionen ikke allerede eksisterer.

ADDENDUM
Visning af meddelelse 05OTTAWA268,  ET NYT NORDAMERIKANSK INITIATIV.”  01 OF 03 OTTAWA 000268 SIPDIS 281556Z Jan 05 UNCLAS SECTION
Dette er en alvorlig situation, som aldrig synes at være genstand for Kongressens opmærksomhed,  udtænkt af canadieren Paul CELLUCCI, amerikansk ambassadør. Uddrag.
Tilbage i 2005 forklarede meddelelsen, som er udsendt af WikiLeaks for nylig, hvordan det ville ske. Og når man ser tilbage, traf dokumentet  lige i centrum.

¶ 1. Denne besked er følsom, men uklassificeret. IKKE til distribution uden for US-regeringskanaler.

¶ 2. (SBU) En gradvis og pragmatisk pakke af opgaver for et nyt Nordamerikansk Initiativ (NAI) vil sandsynligvis få den meste støtte blandt canadiske politikere. Vores forskning
fører os til at konkludere, at en sådan pakke skal tackle både “sikkerhed” og “velstand”. Dette passer med henstillingerne fra canadiske økonomer, der har vurderet mulighederne for kontinental integration. Mens i princippet mange af dem går ind for mere ambitiøse integrationsmål så som en toldunion / indre marked og / eller fælles valuta,  tror de fleste, at den trinvise tilgang er mest passende på nuværende tidspunkt.

¶ 3. (SBU) De økonomiske fordele ved det kommende Nordamerikanske Initiativ - i form af højere indkomster og større konkurrenceevne - er til stede, men deres størrelse og timing er uforudsigelige, så det burde ikke opreklameres for meget. Vi tror, at i betragtning af voksende canadiske bekymring for ”grænserisikoen” og dens virkninger på investeringer, kan fokus på “sikkerhed” også kan producere de mest betydelige økonomiske / handelsfordele.

Det CANADISKE ØKONOMISKE INITIATIV
—————————–
¶ 4. (SBU) canadiske økonomer i erhvervslivet, den akademiske verden og det offentlige har gjort sig omfattende tanker om muligheder for yderligere nordamerikansk integration. Følgende er vores resumé af den faglige konsensus:
GRÆNSERISIKO: Risikoen for at forretningslivet vil få lagt hindringer i vejen ved grænsen af vilkårlige USA-handlinger, kan hæmme investeringer i Canada. For små virksomheder er kompleksiteten i at krydse grænsen tilsyneladende endnu mere truende end de faktiske omkostninger. At reducere denne risiko er Canadas største motiv for at forfølge yderligere integration.
ARBEJDSMARKEDER: Mange canadiske økonomer peger på arbejdsmarkederne - både inden for og mellem landene - som det sted, hvor mere liberalisering ville give de største økonomiske fordele for alle tre lande.
FORORDNING: Canadiske økonomer er enige om, at canadiske forordninger (om ikke deres standarder, så dog deres kompleksitet) unødigt begrænser udenlandske investeringer og hindrer mad-, kommunikations- og andre industrier. Et internationalt initiativ kunne bidrage til at katalysere forandring.
TOLDUNION: En fælles ekstern told, eller en toldunion, som fjernede NAFTA’s oprindelsesregler (ROO), er økonomisk set ønskeligt. NAFTA’s ROO er så restriktive, at importørerne ofte foretrækker at betale told i stedet for at forsøge at bevise nordamerikansk oprindelse.
Men en undersøgelse har anslået, at en fuldstændig toldunion, som fjernede ROO, kun ville øge den nationale indkomst med omkring en procent.
MØNTUNION: Canadiske økonomer er delte om, hvorvidt en tilbagevenden til en fast valutakurs eller vedtagelse af den amerikanske dollar ville være til gavn Canada under de nuværende omstændigheder.

NORDAMERIKANSK INTEGRATION: HVAD VI VED
—————————————–
¶ 5. (SBU) Tidligere integration (ikke blot NAFTA, men også mange bilaterale og unilaterale skridt) har øget samhandel, økonomisk vækst og produktivitet. Faktisk kan de have været vigtigere for vores voksende velstand i det seneste årti, end NAFTA’s toldnedsættelser.
¶ 6. (SBU) En stærkere kontinental “sikkerhedsomkreds” kan styrke de økonomiske resultater, især ved at forbedre effektiviteten ved landgrænser og i lufthavne. Den kunne også fremme fremtidige skridt i retning af trilateral økonomisk integration, som f.eks en fælles ekstern tarif eller en toldunion, hvis og når vores tre lande valgte at gå efter dem dem. Paradoksalt nok kunne  sikkerheds- og
retshåndhævende aspekter af det forestillede initiativ rumme lige så meget - eller mere - potentiale for brede økonomiske fordele, som den økonomiske dimension.

HVOR ER FORDELEN?
——————-
¶ 7. (SBU) Nogle internationale økonomiske initiativer (såsom Frihandelsområdet) producerer over hele linjen foranstaltninger, der skaber brede fordele for et lands industrier og forbrugere på en kendt tids-linie. Dette var tilfældet for NAFTA, men det vil mindre sandsynligt være tilfældet med de økonomiske aspekter af NAI. Dette er en fragmenteret proces, og forholdet mellem ydelse i forhold til indsatsen vil sandsynligvis blive lavere end med generelle foranstaltninger. Regeringerne fokuserer naturligvis på at løse de problemer, som deres virksomheder eller borgere bringet til deres opmærksomhed. Selv om denne fremgangsmåde er realiteten, har den en tendens til at tilgodese særlige interesser. Hvis der er skjulte omkostninger, kan der være ringe indflydelse på de nationale resultater.
¶ 8. (SBU) I modsætning hertil kan samarbejdsforanstaltninger på “sikkerhedssiden”, kritisk fokus på de nuværende bilaterale bestræbelser, give betydelige, tidlige og udbredte økonomiske fordele.

EN ADVARSEL
—————–
¶ 9. (SBU) Der er kun lidt grundlag for at vurdere størrelsen af gevinsten ved et integrationsinitiativ, der koncentrerer sig om ikke-toldmæssige barrierer af den art, der er indeholdt i NAI. Af denne grund kan vi ikke komme med påstande om, hvor store fordelene kan være på nationalt eller kontinentalt plan. CELLUCCI

Resumè: Agenda 21 er elitens plan for din fremtid: Koncentration af mennesker som burhøns i skyskrabere langs motorveje og jernbaner for at kontrollere dem og hjernevaske børnene ideologisk samt opdrage dem i deres kommunistiske Adam Weishaupt / / Club of Rome religion: en bæredygtig udvikling – hvor kommunerne tages som gidsler med mafialignende metoder. Mennesker skal bebo en meget lille andel af jordens overflade uden adgang til Moder Natur. Der er planer om at inddrage hovedparten af USA til naturreservater med adgang forbudt for mennesker. Disse reservater ville være til bøfler og Rothschilds Globale Miljøfacilitet (verdens største bank) til udnytning! Det er, hvad eliten og dens marionet, Præs. Obama ønskede. Men nu synes Kongressen at have sat en stopper for det vanvid. EU er godt med - har inddraget 18% af sit område og 130.000 kvadratkm. hav som beskyttet område.

Farcen startede med FN-verdenskonferencen i Rio i 1992 - hvor successen skal gentages og fuldendes i 2012. Rothschilds højre hånd, Maurice Strong, der stjal 1 mio. dollars fra FN og måtte flygte til sit idealland, Kina, hvor han er rådgiver for regeringen, skrev Agenda 21 og fik 179 lande til at undeskrive den. Sammen med Agenda 21 hørte Rothschilds World Conservation Bank, der blev til The Global Environment Facility. I dens bestyrelse sidder nu repræsentanter for 182 lande, der stikker penge i denne Rothschildbank, der også omfatter Verdensbanken og er ved at overtage verdens banker. Dette bliver lettere og lettere efterhånden som den konstruerede finanskrise sender banker og nationer ud i bankerot. GEF Låner penge ud til lande, som er ved at gå fallit. Som sikkerhed tager banken skyldnerlandes “vildnisområder”, der ved insolvens med deres naturrigdomme hjemfalder  som forfaldent pant til banken/Rothschild.

Folketinget har pålagt Teknologirådet at sørge for gennemførelse af Agenda 21 på kommunalt plan som forordnet af Maurice Strongs Lokale Agenda 21 Vejledning ved at  gøre det til del af planloven, at kommunerne hvert 4. år laver en aktionsplan for, hvordan de vil gennemføre agenda 21. ICLEI indsamler rapporter fra lokalområderne til FN, der trække i trådene. Herunder skal rapporteres om fremgang  i retning af urbanisering. Kina er her foregangslandet: Er ved at lave en megaby med 42 mio. mennesker!

Dette er karakteren af den nye verdensorden/det “internationale samfund”: Det er indført i smug under absolut tavshed fra de korrupte elitært kontrollerede massemedier. Det foregiver at at handle til  menneskehedens bedste  - men er bygget på  løgne, f.eks. den menneskeskabte og forarmende CO2-globale opvarmningssvindel/ religion, tyveri af staternes suverænitet (EU Forfatning/Lissabon Traktat gennem folkeafstemningsunddragelse/diskvalificering, Europæisk Semester), forløjet krig mod terror, fortiede Euromediterranien aftaler og  muslimsk indvandring, der erklæret har til formål at nedrive de vestlige samfund og kulturer.

*

“Psykologisk bearbejdet vil offentligheden acceptere Den Nye Verdensordens faser, som om de var indlysende.” - HG Wells

Agenda21-wildlands_map

Efter at jeg i 2010 blev inviteret til et møde arrangeret af Region Sjælland og Teknologirådet med Agenda 21 dagsorden, bekymrer  en ting mig mere og mere. Ingen - i hvert fald i Danmark– synes at have hørt om Agenda 21, som jeg har beskrevet i detaljer og her - bortset fra små kliker i kommunerne. Agenda 21 gør naturen til Gud og mennesket til slave. Agenda 21 er Adam Weishaupts program for kommunistisk verdensregering – se Video og the Financial Times´artikel om verdenregering.

Battery hensAt Folketinget har besluttet at indføre Agenda 21  skræmmer mig endog
Dette er elitens plan for din fremtid: Koncentration af mennesker for at kontrollere dem og hjernevaske deres børne ideologisk og opdrage dem i deres kommunistiske Adam Weishaupt / / Club of Rome religion: en bæredygtig udvikling – hvor kommunerne tages som gidsler med mafialignende metoder. Mennesker skal bebo en meget lille andel af jordens overflade uden adgang til Moder Natur. Lær mere af denne video, som forklarer Agenda 21 - og denne video, som forklarer menneskehedens fremtid som dyr i bure, klumpet sammen i skyskrabere langs jernbanerne uden adgang til 90% eller mere af Moder Natur. På USA-kortet til højre er kun sorte punkter forbeholdt en reduceret menneskehed. Resten ville være til bøfler og Rothschilds Globale Miljøfacilitet (verdens største bank) til udnyttelse! Det er, hvad eliten og dens marionet, Præs. Obama ønskede. Men nu synes Kongressen at have sat en stopper for det vanvid.

Teknologirådet 31 oktober 2001, Agenda 21
I Rio de Janeiro i 1992  vedtog stats- og regeringschefer fra 181 lande et handlingsprogram for det 21. århundrede: Agenda 21.…for at fjerne overhængende miljøtrusler, begrænse overdrevne ressourceforbrug og i fællesskab forsøge at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning i samarbejde mellem verdens befolkninger om lokale aktionsplaner – lokal Agenda 21.” (Fra miljøministeriets præsentation af agenda 21)

Teknologirådet: Borgerhøringer: Agenda 21 – Farum og Randers
En Agenda 21-strategi er en plan for, hvordan vi synes, udviklingen skal være. Høringerne afholdes i et samarbejde med kommunerne og Teknologirådet. Folketinget har besluttet at tildele landets kommuner et særligt ansvar i arbejdet med at sikre en “bæredygtig udvikling”. Alle landets kommuner har nu pligt til at udarbejde en lokal Agenda 21 strategi hvert fjerde år, første gang inden Lokal-agenda21udgangen af 2003.

Internettet er fuldt af lignende meddelelser fra danske kommuner som medenstående fra Bornholms kommune 5 Nov. 2010.

Bornholms Agenda 21 Hjemmeside har baggrund i det verdensomspændende Agenda 21 arbejde for bæredygtighed. Grønt Dialogforum varetager de funktioner, der i andre kommuner varetages af agenda 21-styregrupper eller grønne råd.
Agenda 21 aftalen blev vedtaget i 1992 på FN’s konference for miljø og udvikling i Rio de Janeiro, Brasilien. Den blev underskrevet af 179 nationer verden over. En unik tilslutning og udtryk for en global konsensus og politisk forpligtigelse til samarbejde om udvikling og miljø på højeste niveau. Med bæredygtig udvikling menes, at udviklingen ikke må medføre et uopretteligt forbrug af ressourcer - så ressourcerne Agenda 21-sjaellandogså er tilgængelige for fremtidige gene-rationer.

Det væsentligste ved aftalen er, at den skal omsættes i lokale initiativer. Der står bl.a.: Eftersom så mange af de problemer og løsninger, der behandles i Agenda 21 har deres udspring i lokale aktiviteter, kommer de lokale myndigheders deltagelse og samarbejde til at spille en afgørende rolle for, at målene nås. Hver myndighed bør indlede en dialog med sine medborgere, lokale organisationer og private virksomheder og vedtage en ”lokal Agenda 21”. Dialogen/rådføringsprocessen vil forøge hver husholdnings bevidsthed om bæredygtigheds-spørgsmålet.
Da Agenda 21 handler om at opnå global bæredygtig udvikling og mange af de globale problemstillinger har rødder i vores vaner og livsstil kræver det, at miljøet tænkes ind i alle dagligdagens handlinger. Sloganet er: Tænk globalt – handl lokalt.
Planloven fastlægger, at kommunalbestyrelsen hvert 4. år skal offentliggøre en lokal Agenda 21-redegørelse, som beskriver strategien for hvordan man lokalt vil bidrage til en miljømæssigt bæredygtig udvikling.

Jeg har her kommenteret på Lokal Agenda 21 Planlægningsvejledningen forfattet af Rothschild’s højre hånd, tyven Maurice Strong, der uretmæssigt tilegnede sig 1 mio. dollars fra sin arbejdsgiver, FN, og måtte flygte til Kina, hvor denne kommunist nu er konsulent for den diktatoriske regering. Hans kusine levede i flere år sammen med verdens største massemorder nogensinde, Mao Tse Tung. Jeg har også skrevet udførligt om, hvordan Strong introducerede Agenda 21 for at fremme Vildnis-Projektet: Grundlaget for en klimabank ved navn World Conservation Bank - senere Den Globale Miljøfacilitet og her, der skal opsluge alle andre banker for Rothschild.
Agenda21-ringstedI dens bestyrelse er der repræsentanter fra nu 182 regeringer - der betaler til denne facilitet, for at den kan låne penge ud til fattige lande - og derpå ved insolvens tage deres vildnisområder med deres mineralske rigdomme som fortabt sikkerhedsstillelse i - Rothschild’s besiddelse. Så det er selvfølgelig af interesse for banksterne bag Agenda 21 at gøre størstedelen af verden til “vildmarker” - og at gøre verdens lande til skyldnere til Rothschilds banker -næsten alle banker, da den  konstruerede krise og her og her fører til bank-og nationale krak - med skyldnernes underkastelse. Bl.a. pga. 6 lån fra Rothschild gik Danmark fallit i 1813 – og måtte indføre en Rothschild-kontrolleret nationalbank.

Agenda 21 handler om, hvordan man skal gennemføre Maurice Strong’s / Rothschilds kommunistiske bæredygtighed
Jeg bragte et uddrag af Maurice Strongs  Lokale Agenda 21 Planlægningsvejledning. Blandt andet: 4,0: Handlingsplaner siges at være strategiske. Ligegyldigt hvor fokuseret planen kan være på et bestemt spørgsmål, tager en strategisk plan fat på problemer og behov på et systemisk niveau og med et langsigtet perspektiv. Den mobiliserer lokale ressourcer og skaber “synergier” ved at kombinere indsatsen fra forskellige interessenter for at nå et fælles mål. For at sikre, at strategiske mål er gennemført, knyttes en handlingsplan til de eksisterende, formelle planlægningsprocesser, såsom fem års udviklingsplaner, generelle planer, og drifts-og kapitalbudgetter.
Og 6,2: Som forberedelse til FNs 1996-konference om Menneskelige Bebyggelser  begyndte UNCHS og Verdensbanken at tilskynde byerne og de nationale regeringer til at forberede urbaniseringsindikatorer (Målestok for udvikling af byer), som kunne rapporteres til et centralt FN-Byindikatorsystem for at afgøre byudviklingen på global skala. UNCHS / Verdensbankens Indikatorproject udviklede et sæt fælles indikatorer, som alle deltagende lande / byer blev tilskyndet til at bruge. Det primære formål med projektet er at give oplysninger til vejledning og styrkelse af de nationale bypolitikker. Og så 6,4: ICLEI fortsætter med at spille en aktiv rolle for at fremme og lette gennemførelsen af Lokal Agenda 21 samt med at rapportere om lokale fremskridt og resultater på globalt plan gennem FN og andre internationale fora.
Kommentar:
Så der er ingen tvivl om formålet med Agenda 21: Handle lokalt for at afskære dig fra Moder Natur og bure dig inde - tænk globalt til fordel for dine globalistiske korporative mestre, som kontrollerer dig gennem deres organisationer som FN samt det orwellske Big Brother samfund og her med dets sikkerhedsapparat - og tager din jord og dit hus fra dig uden kompensation for at gøre dem til  ”vildmark”, der potentielt kan blive hjemfaldent pant til Rothschilds Agenda21-globalGEF - som vi skal se nu:

Activist Post 5 May 2011Under dække af økologi er byen Kingwood i New Jersey et mønstereksempel på ekspropriation i kommunistisk stil, hvilket er kernen i en global bevægelse mod begrænsning af personlig ejendomsret.
Gennem diktat fører borgmester Phillip Lubitz an i fornyet zoneinddeling af et område langs Rute 12 for at bevare, “den landlige karakter og eksisterende naturskønne udsigtspunkter og perspektiver inden for og langs Rute 12 korridoren.” Lyder ædelt, bortset fra, at der ikke har været nogen diskussion af handelsværdien som kompensation for jord, der vil blive beslaglagt. Og Lubitz er ikke stoppet der, han har nu foreslået en ændring af Solarbekendtgørelsen, der vil udstede en permanent skødebegrænsning på 50% af private ejendomme. Dette er en præcis demonstration af kriminel uafhængighed gennem lovgivning - en tendens, vi ser over hele spektret af den amerikanske livsstil, fra FDA-mad og supplementkontrol til træk på forbundsniveau til at stjæle jord fra staterne gennem “beskyttede områder”, f.eks som “Værdifulde Landskaber” og anden sødt-klingende propaganda designet til at maskere direkte tyveri. Kort sagt, er det diktatur gennem bureaukrati.

Et landrov som dette synes kun at have ét sandt mål, og det er det mål,  der står i den FN-styrede bæredygtige udviklingskontrolmekanisme Agenda 21. Underkategorier af Agenda 21 omfatter The Wildlands Project og dets orwellsk-navngivne modstykke, Smart Growth, som begge indeholder en handlingsplan for at fjerne folk og ressourceudvinding fra over 50% af USA’s landskab. Det er en Chinese-megacitybevægelse, der først og fremmest fremmer en udvikling med stor befolkningstæthed. Ca. 600 lokale regeringer har underskrevet Agenda 21-stil initiativer.

Kina viser vejen
The Daily Mail 26 Jan. 2011: Kina er indstillet på at vise sin industrielle styrke på en skala, som verden aldrig har set - med en ‘mega-by “dobbelt så stor som Wales og en befolkning på 42millioner. Tegninger er blevet lavet for at sammensmelte 9 eksisterende centralebyområder  i landets produktionskerneland til en enkelt storby designet til at rivalisere med den produktive ildkraft i Beijing og Shanghai. Projektet vil være 26 gange større end Stor-London.

The Earth Institute Columbia University 3 Aug. 2005: De fleste af verdens befolkning vil snart bo i byerne i stedet for i landdistrikter. Så meget som 3% af jordens landareal skønnes allerede at være blevet urbaniseret, hvilket er en fordobling af tidligere skøn.

ANSAmed 10 Jan. 2011 - Netværket af naturområder, som beskyttes af EU, kaldet »Natura 2000«, dækker 18% af territoriet i EU, og omfatter 130.000 kvadratkilometer hav.

Kommentar
Dette er karakteren af den nye verdensorden/det “internationale samfund”: Det er indført i smug under absolut tavshed fra de korrupte elitært kontrollerede massemedier. Det foregiver at at handle til  menneskehedens bedste  - men er bygget på den største løgn i historien – den menneskeskabte og forarmende CO2-globale opvarmningssvindel/ religion, og her. “Nu har Phil Jones, Climategate chefbedrageren, tilstået, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995, og Rajendra Pachauri, IPCC chef, indrømmer åbent, at “klimaproblemet” bare er politisk bestilt arbejde. Agenda 21 blev indført i Danmark ved lov af det danske Folketing, som derved blot atter stillede sig på Det Internationale Samfunds/Den Nye Verdensordens side, som det havde gjort i mange år: Det åbnede op for muslimsk masseindvandring for knuse det gamle samfund, samt Euromediterranien Projektet og Folketingets tilslutning til den enorme mængde af yderligere forræderisk lovgivning som den Europæiske Arrestordre og Rammebeslutningen om Racisme og Fremmedfrygt - kun rettet mod europæere, ikke mod muslimer, VI. Euro-Mediterrane Udenrigsminister Konference i 2003 med løfte om de 4 EU friheder – herunder fri bevægelighed i EU - til EU’s arabiske “partnere”, Middelhavs-Unionen, afskaffelsen af den danske suverænitet gennem en forfatningsstridig accept af EU-forfatningen / Lissabon Traktaten, tilsidesætelse af det danske folkeafstemningsnej til euroen. I stedet tilsluttede Folketinget sig EU’s Konkurrenceevnepagt og EU Semesteret – hvorefter myndighed til at planlægge statsbudgettet overdrages til EU-Kommissionens godkendelse før det forelægges Folketinget. Dette sluttede sig endv. til den usande krig mod terror, og her - og nu lader Danmark bombe et Libyen, der aldrig har gjort Danmark noget ondt - for at behage “Det Internationale Samfund”. Altsammen besluttet i smug, uden at de korrupte medier informerer en hjernevasket, sløvet befolkning om andet end de unødvendige krige, der ikke kan forties  !
Jeres fremtid vil blive som burhøns - eller måske snarere som aber i bur. Folk ved det ikke - og de hjælper til med at udarbejde denne fremtid i rådsforsamlinger for en lille superrig og samvittighedsløs elitær klike og deres medløbere i den tro at de redder planeten fra en usand global opvarmningskatastrofe. Dette er tyveri af en nations sjæl. Det er satanisk. Jeg var for 3 / 4 for et år siden inviteret til at tilslutte mig sig et sådant råd, der skal manipulere til at ødelægge menneskelivet under påskud af at redde planeten. Jeg vil ikke gentage mine hyppige advarsler mod dette “Internationale Samfunds” affolkningshensigter.

Advarsel: Du bliver bedraget
The Huffington Post 8 June 2011:
Iflg. en rapport (af meget kompetente forskere) har industritilsynsmyndighederne siden 1980 kendt til, at Roundup, verdens bedst sælgende ukrudtsmiddel, produceret af det amerikanske firma Monsanto, forårsager fødselsdefekter. “Vores undersøgelse af beviserne, fører os til den konklusion, at den nuværende godkendelse af glyphosat/Roundup er dybt mangelfuld og upålidelig.” Men på trods af sådanne advarsler, og selv om EU-Kommissionen har vidst, at glyphosat forårsager misdannelser mindst siden 2002, blev oplysningerne ikke offentliggjort. I 2010, fortalte det tyske Forbundskontor for Forbrugerbeskyttelse og Fødevaresikkerhed, den tyske regerings agentur, der  beskæftiger sig med glyphosatundersøgelse, Europa-Kommissionen, at der ikke var beviser for, at glyphosat forårsager fødselsdefekter.

*

Resumé: Monsanto er et af den Nye Verdensordens/”Det Internationale Samfunds”  uhyrer, som monopolistisk vil beherske verdens fødevareforsyning . Men hvad der er værre: Både  USA og EU dækker over Monsantos genmodificerede og Round-up orodukters alvorlige farlighed. Henry Kissinger ville i 1974 bruge fødevareleverancer til overbefolkede U-lande som våben for at tvinge dem til børnebegrænsning. Monsanto bidrager til nedsatte fødselstal  gennem genetisk modificeret mad. Det kunne være et forståeligt argument, når det drejer sig om muslimske lande, der kun kan producere børn og derpå lader sit fødselsoverskud forsørge af den holdningsløse vestlige verden - i Vesten og i hjemlandene. Men mere og mere breder det indtryk sig, at den Nye Verdensorden satser på at begrænse befolkningen i den vestlige verden, hvor børnetallet i forvejen synker. Det kan ske ved chemtrailing, der især synes at foregå i vestlige lande. Og det kan foregå gennem Monsantos genmodificerede fødevaremonopoler, der mere og mere udvikler sig til præventions- og abortmidler - både pga. kornets genetiske egenskaber og det tilhørende sprøjtemiddel roundup, der f.ø.allerede er skyld i udviklingen af resistent ukrudt.

Monsantos fremfærd ligner mafiaens med tvang og trusler over for landmænd, der ikke vil makke ret.  For at give truslerne i USA eftertryk har Monsanto allieret sig med bøllerne fra Blackwater - kendt fra massakrer i Irak, der også har ledende folk fra CIA i sine rækker.
En mand, der synes helt besat af tanken om en drastisk reduktion af menneskeheden, er Microsofts Bill Gates. Denne såkaldte filantrop vil ikke betale skat til USA. I stedet “skænker” han penge til “filantropiske” foretagender som  hans egen “Alliance for en Grøn Revolution i Afrika” (AGRA).   Den virker som en trojansk hest mht. at fratage de fattige afrikanske landmænd deres traditionelle frø og først erstatte dem med frø fra elitens virksomheder og endelig med genetisk modificerede frø (GM). Til dette formål hyredes Monsantos direktør. Den “Grønne Revolution” er en utrolig skandale, som driver landmænd til selvmord i stor stil, fordi den ruinerer dem. Ofte er høstudbyttet mindre end projekteret - og Monsanto har allerede taget sig betalt for forventet højere høstudbytte. Derudover kan Monsantos produkter ikke producere såsæd til næste sæson. Sædekon skal købes hos Monsanto, som betinger sig, at der ikke må forskes i Monsanto-kornets skadevirkninger. Ligeledes har Monsanto, som er uhyggeligt sammenvævet med USAs regering, gennemført, at der ikke må gøres bemærkning på butiksvarer om hvorvidt varen er genmodificeret eller ej!

Men der er andre, som er aktive for menneskehedens formindskelse: Epicyt-firmaet har i samarbejde med USAs regering taget gener fra kvinder med immun-ufrugtbarhed og indbygget dem i majs - hovedernæringskilden i den latinamerikanske verden - så der dannes spermatozo-antistoffer, som lammer spermatozoerne. Denne  vare sælges så til et intetanende publikum. EU mener ikke, at genmodificerede varer frembyder nogen risiko. Dette på trods af, at kontrollerede tests har vist, at Monsantos genmodificerede foder skabte monstermus og dræbte rotter pga. organskader.  Men USAs fødselstal synes upåvirket af genmodificering - hvorimod der er fundet ophobning af aborter og medfødte misdannelser i områder med stærk brug af det tilhørende rpond-up.

Krigsførelsem mod menneskeheden går videre med udviklingen af “vaccinationsmyg”, der er genmodificerede til at danne antistoffer mod sygdomme, og som så kan vaccinere hele befolkninger gennem deres stik. Men de kan også modificeres til at overføre sygdomme - hvad malaria myg og tsetsefluer jo allerede gør– f.eks. AIDS. Derved muliggøres folkemord i større stil. Det kan forklare den nye opkomst af Dengue feber i Florida 2009-2010 efter udsættelse af genmodificerede myg på de nærliggende Cayman Øer. Dengue feber er udarbejdet til et biologisk våben af biologerne i Fort Detrick, som også udviklede AIDS-virus, i samarbejde med CIA. Da Dengue feber blev sluppet løs på sorte lavindkomstkvarterer i Florida, døde mange.

*

Henry Kissinger: ”Den, Som Kontrollerer Fødeforsyningen, Kontrollerer Menneskeheden”

Monsanto-no-food

*

Jeg har tidligere og her og her skrevet om det korrupte Monsanto’s bestræbelser på at overtage hele verdens fødevareforsyning ved hjælp af hybride afgrøder (frø, der skal købes hvert år fra Monsanto!) – incl.  EU området - ved hjælp af mafiosometoder. Efter at NWO har spredt CO2-klimaløgnen og ændret vejret ved hjælp af HAARP og og bakterier, frembringer dens selskaber som Monsanto nu ““klimaparate” frø. Monsanto er også involveret i Dommedagsfrøbanken på Svalbard sammen med Rockefeller Foundation og Bill Gates, bl.a. Og Monsanto er dybt involveret i Codex Alimentarius, som er oprettet af de Rockefeller-dominerede organisationer, FAO og WHO. Monsanto forbyder i enhver kontrakt forskning i skadelige virkninger af dens GMO-frø. Salem News 28 May 2011 Der har været en samordnet national indsats fra borgerne for at få den amerikanske regering til at mærke GMO-produkter. Men statens hensigt er ikke kun at holde dem umærkede i USA men  også at fjerne al mærkning af GMO-produkter gennem Codex (Alimentarius -fra 1 januar 2010). Problemet er, at Codex gælder mad, og at GMO ikke opfylder betingelserne.” Årsagen synes at være en grådighed efter monopol på den globale fødevareforsynings  profit og magt: Henry Kissinger var villig til at bruge fødevareforsyningen som våben til at håndhæve affolkning i U-landene. Monsanto er en meget farlig spydspids for den nye verdensordens bestræbelser på at styre hele menneskeheden.

Monsantos bølle: Blackwater
The Nation 4 Oct. 2010: I løbet af de sidste mange år har enheder som ”Total Intelligence” og “Terrorism Research Center“,  tæt knyttet til det private vagtfirma Blackwater med et dårligt ry fra Irak ydet amerikanske og udenlandske regeringer samt flere multinationale selskaber, herunder Monsanto efterretnings-, uddannelses- og sikkerhedstjenester, ifølge dokumenter, som er indhentet af The Nation. En af de mest brandfarlige detaljer i dokumenterne er, at Blackwater, gennem “Total Intelligence” har tilbudt at stille agenter til rådighed for at infiltrere (dyre-) aktivistiske grupper, der er organiseret mod det multinationale biotek-firma. Flere tidligere top CIA-ansatte blev hyret af Blackwater.

Biotek-kæmpen Monsanto - verdens største leverandør af genetisk modificerede frø - hyrede firmaet i 2008-09. Kevin Wilson, Monsantos sikkerhedsmanager for globale spørgsmål, mødtes i Zürich med Blackwaters direktør, Cafer Black, der sendte en e-mail til andre Blackwater-ledere, herunder til Prince (stifteren). “Black skrev, at “Total Intelligence” ville udvikle sig til Monsantos efterretningsarm.” Ifølge dokumenterne har Monsanto betalt “Total Intelligence” $ 127,000 i 2008 og $ 105,000 i 2009. I en efterfølgende e-mail til The Nation, bekræftede Wilson, at han mødte Black i Zürich, og at Monsanto hyrede “Total Intelligence” i 2008 og arbejdede med virksomheden indtil begyndelsen af 2010. Han afviste, at han og Black diskuterede at infiltrere grupper for dyrs rettigheder.”

Bill Gates’ landbrugskrig mod menneskeheden
Pravda 14 10 2010: Via Campesina rapporterede 1. køb af 500.000 aktier i Monsanto, for mere end 23 millioner dollars af Bill og Melinda Gates Foundation, der med denne indsats fuldendte “filantropi”-hykleriet. De fleste af deres donationer ender med at begunstige magnatens kommercielle investeringer, ikke rigtig med at “donere” noget. Men i stedet for at betale skat til statskassen, investerer han sin egen profit der, hvor det er fordelagtigt for ham økonomisk. Deres “donationer” finansierer projekter så ødelæggende som geoengineering. Som Monsanto er Gates også engageret i at forsøge at ødelægge smålandbrugene verden over, primært gennem den såkaldte “Alliance for en Grøn Revolution i Afrika” (AGRA). Den virker som en trojansk hest mht. at fratage de fattige afrikanske landmænd deres traditionelle frø og først erstatte dem med frø fra deres virksomheder og endelig med genetisk modificerede frø (GM). Til dette formål hyrede instituttet Robert Horsch i 2006, Monsantos direktør. Blackwater, Monsanto og Gates er tre sider af samme sag, nemlig krigsmaskinen på planeten.

Bill-gates-in-nigeriaAssociated Press 1 June 2011: Til dato har 2. Bill & Melinda Gates Foundation har givet 1.700 millioner dollars. Fundamentet er fokuseret på metoder til at bringe Afrika ind i den Grønne Revolution (en utrolig skandale, som driver landmænd til selvmord), der fejede hen over Latinamerika og Asien i midten af 1900-tallet og øgede produktiviteten i disse regioner. Meget af arbejdet er blevet udført gennem AGRA, som drives af afrikanere med kraftig støtte fra fonden. AGRA har brugt Gates penge til at støtte planteavlsprogrammer på ni afrikanske universiteter, hjælper frøfirmaerne med at øge deres produktion, at oprette jordkortlægningsprogrammer og yde kredit for at hjælpe med såsæd, gødning og udstyrsleverancer, bl.a. Det har henledt opmærksomheden fra en uafhængig Seattle NGO, som kalder sig AGRA Watch, hvis medlemmer siger, at de er bekymrede over fondens interesse i genetisk modificerede frø. Medforkvinde, Janae Choquette, hævder, at fonden ikke har talt nok med landmændene til at finde ud af, hvad slags hjælp, de ønsker.

Bill & Melinda Gates ser på maniokfrø i Nigeria i 2006

Foodconsumer 5 March 2011: Det amerikanske udenrigsministerium er faktisk blevet et agentur, der fremmer Monsanto Corporations private interesser. Mens de europæiske sociale bevægelser lægger pres på deres regeringer for et løbende moratorium på genmodificerede frø og fødevarer, har Monsanto og andre bioteknologiske virksomheder skubbet på for at finde nye markedsfodfæster ved hjælp af hybrider – endog i det i fattige Haiti efter 2010 jordskælvet. De har fulgt disse mål i samarbejde med USAID, det amerikanske udenrigsministerium og 3. Gates´ AGRA.
Ifølge NetLine: “De hemmelige aftaler mellem Gates Foundation og Monsanto Corporation er ikke nogen tilfældighed, da højtstående embedsmænd, som leder AGRA, er tidligere Monsanto ledere.

The Huffington Post 23 Febr. 2011: Den seneste forskning hævder, at Monsantos Roundup Ready genetisk modificerede afgrøder indeholder en organisme, hidtil ukendt for videnskaben, der kan forårsage aborter hos husdyr. En nylig artikel i The Washington Post viser, at Roundup Ready Lucerne er unødvendigt og skadeligt for landbruget.

William Engdahl skrev i marts 2010 om et USDA finansieret projekt for at skabe en genmodificeret majs, der steriliserer mennesker.
Salem News 28 May 2011: Et mangeårigt projekt for den amerikanske regering har været at perfektionere en genetisk modificeret majssort, hovednæringskilden i Mexico og mange andre latinamerikanske lande. Majsen er blevet prøvet i marken i tests, der finansieres af det amerikanske landbrugsministerium sammen med et lille kalifornisk bio-tech firma ved navn Epicyte. Da han meddelte sin succes på en pressekonference i 2001, sagde formanden for Epicyte, Mitch Hein, under henvisning til sine GMO majsplanter: “Vi har et væksthus fyldt med majsplanter, der laver anti- Birthrate-1990-2009-gmo2

Højre: Denne kurve tyder ikke på, at genmodificeret mad hitil har haft en dybtgående  indflydelse på US-fødselstallet.

sperma antistoffer.” Hein forklarede, at de havde taget antistoffer fra kvinder med en sjælden tilstand kendt som immun infertilitet, isolerede de gener, der regulerer fremstillingen af disse ufrugtbarhedsantistoffer, og ved hjælp af genteknologi-teknikker havde man indsat generne i ordinære majsfrø, der anvendes til fremstilling af majsplanter. På denne måde har de i virkeligheden fremstillet en skjult prævention - indlejret i majs, som er beregnet til konsum. “Grundlæggende bliver antistofferne tiltrukket af overfladereceptorer på sædceller,” siger Hein. “De låser sig på og gør hver spermatozo så tung, at den ikke kan komme videre.” Hein hævdede, at det var en mulig løsning på verdens “over-befolkning.” Det moralske og etiske problem i at påføre mennesker dette i den tredje verdens fattige lande, uden at de ved det, gik han ikke ind på.

India Today: En ny undersøgelse rapporter tilstedeværelse af Bt-toksin, der anvendes bredt i GM-afgrøder, i menneskeblod for første gang.
Forskere fra University of Sherbrooke, Canada, har opdaget insektbekæmpelsesproteinet, Cry1Ab, cirkulerende i blodet hos gravide såvel som ikke-gravide kvinder og fosterblod. Ingen af dem havde arbejdet eller boet sammen med en ægtefælle, der arbejder i kontakt med pesticider. De var alle på moderne typisk canadisk kost, der indeholdt genmodificerede fødevarer

En regering af Monsanto, ved Monsanto, og for Monsanto
Farm Wars 20 Apr. 2011: Med hjælp fra FDA og USDA er den bioteknologiske industri ved helt at overtage vores fødevareforsyning med genetisk modificerede ingredienser
Gennem hemmelige aftaler, kneb og en smule bagdørsmanipulation kan Monsanto skrive sin egen aftale med den amerikanske forbundsregerings godkendelsesstempel. Hvis reglerne kommer i vejen, så ændres reglerne, eller i det mindste deres fortolkning, så de passer til situationen. Dette er intet mindre end Monsantos og den bioteknologiske industris komplette overtagelse affødevaremarkedet
Mercola.com 12 Jan. 2011 og Natural News 24 Dec. 2010: En WikiLeaks offentliggørelse af amerikanske diplomatiske meddelelser har afsløret, at Bush-administrationen planlagde måder til at gøre gengæld mod Europa for dets afslag på at anvende genetisk modificerede frø. Det er et temmelig afgørende bevis for, at den amerikanske regering arbejder hen imod Monsanto’s pro-GMO mål.

Mosquito-flying-vaccimeThe Daily Mail 26 Jan. 2011: Malaysia har sluppet 6.000 genetisk modificerede myg ind i en skov i det første eksperiment af sin slags i Asien med sigte mod at begrænse denguefeberen.
Forsøget er beregnet til at bane vejen for den officielle brug af gensplejsede Aedes aegypti mandlige myg til at parre sig med hunner og producere afkom med kortere liv, og dermed begrænse befolkningen. Kun hun-Aedes aegypti myg  spreder denguefeber, der dræbte 134 mennesker i Malaysia sidste år.

Activist Post 13 dec. 2010 rapporter et lignende amerikansk initiativ på Cayman Øerne i 2009.
Oxitec Limited var udvikleren. 4. Bill og Melinda Gates Foundation, Verdenssundhedsorganisationen, PEW Charitable Trusts, og regeringsorganer i USA, England, Malaysia, og andre var alle involveret i udviklingen  af GM myg.

Hvad, der har været særligt mistænkeligt, er det faktum, at Dengue feber, som ikke er forekommet i Nordamerika i årtier, for nylig er dukket op i Florida. Oprindeligt var der feber i 2009, men i 2010 var antallet af tilfælde langt større større. I juli 2010 blev en CDC undersøgelse frigivet, som viser, at omkring 10% af befolkningen i Key West er blevet smittet med Dengue feber. Fra Cayman Islands, der bare er få miles væk? De biokemiske forskningsfaciliteter i Fort Detrick (udviklede aids-virus) udførte tests med Dengue feber som bio-våben så langt tilbage som 1942.
Det er almindeligt kendt, at i 1950′erne indgik CIA partnerskab med Ft. Detrick for at studere Dengue feber og andre eksotiske sygdomme til brug som biologiske våben.
Det er også interessant at bemærke, at ifølge CIA-dokumenter samt et Kongresudvalg i 1975 var Key West, Panama City, og Avon Park (og to andre steder i det centrale Florida) teststeder for Dengue feberforskning.

Som det oftest er tilfældet, blev forsøgene i Avon Park koncentreret i lav-indkomst kvarterer, i områder, der var overvejende sorte med nybyggede boligprojekter. Mange døde. Omkring samme Aedes aegyptitidspunkt som Avon Park eksperimenterne blev “der rapporteret mindst to tilfælde af Dengue feber blandt civile forskere ved Fort Detrick i Maryland.”
I 1978, afslørede et Pentagon-dokument ”Biologisk Krigsførelse: Hemmelig Test & Frivillige”, at lignende forsøg blev udført i Key West af Hærens Kemikorps og Specialoperationer med projektafdelinger ved Fort Detrick.

5. I 2009 tildelte Bill og Melinda Gates Foundation $ 100,000 hver til forskere i 22 lande for at udvikle myg, der ville fungere som “flyvende sprøjter.” Myggene skulle være genetisk manipuleret til at levere vacciner med hvert bid. Den grundlæggende præmis bag den flyvende myg-vaccination er, at et insekt vil være genetisk modificeret til at producere antistoffer mod en bestemt sygdom i sit spyt, som derefter indpodes i den enkelte, når han får et myggestik.

Endnu mere skræmmende er potentialet i udsætning af genetisk modificerede myg, der indeholder de faktiske sygdomme i deres systemer for bevidst at forårsage en pandemi - og man har opskriften på folkedrab i stor målestok.

For at hjælpe til debat om genetisk modificerede organismer, offentliggør Europa-Kommissionen et kompendium med titlen “”A decade of EU-funded GMO research.” Ifølge projekternes resultater, er der i øjeblikket ikke noget videnskabeligt bevis for at sammenknytte GMO-produkter med højere risiko for miljøet eller for fødevare-og fodersikkerheden end konventionelle planter og organismer. Siden 1982 har Europa-Kommissionen investeret over € 300 (ca. 400 millioner dollar) mio i forskning i bio-sikkerhed af GMO’er.

Monster-musKommentar
Denne sidste kommentar må være fremsat mod bedre vidende, idet dyreforsøg med GMO-foder har givet f.eks. monstermus – og gav organskader og dræbte rotter.

Endvidere har GMO-høstudbyttet ofte  været ringere end med traditionelle planter – skønt Monsanto tager sig betalt for forventet højere høstudbytte. Ukrudts resistens mod round-up breder sig. Dr. Andres Carrasco fra i Buenos Aires fandt øget hyppighed af aborter og medfødte misdannelser i et område med megen round-up sprøjtning. Han blev overfaldet, da han skulle holde foredrag derom.
Monsanto er en del af NVO-eliten – nært knyttet til Rockefeller foundation og USAs landbrugsministerium. Som led i klimaløgnen har Monsanto røbet sig selv ved at frembringe aluminiumresistente afgrøder. Hvorfra kommer mon skadelige mængder aluminium? Fra “konspirationsteorien” chemtrailing ganske alene.

Ovenstående bærer ligesom chemtrailing-aktiviteterne vidnesbyrd om et had til en menneskehed, som eliten ønsker at udrydde 95% afMonsanto bidrager til nedsatte fødselstal  gennem genetisk modificeret mad. Disse  Affolkningsgalninge, og her og her og her vil ikke menneskeheden noget godt. Monsanto viser den Nye Verdensordens uhyggelige hensynsløshed – ruller som en damptromle over de små landbrug og truer dem til at købe til Monsantos dyre, dårlige og farlige afgrødeprodukter, der som hybrider ikke giver sædekorn til næste år. Det skal hvert år købes hos Monsanto. Et grotesk tilfælde forekommer i Tyskland: Monsanto har kortlagt generne i et tysk svin, som landmændene har avlet i århundreder. Nu kræver Monsanto patent på svinet med den konsekvens, at når en so farer, skal landmanden betale afgift af hver pattegris til Monsanto – se denne rystende video. I Canada blev farmer Percy Schmeiser afkrævet afgifter til Monsanto, fordi en Monsantomark havde sendt pollen ind i Schmeissers traditionelle rapsmark, som havde fået nogle Monsanto-hybrider!   Dette er en forsmag på NVO/”Det Internationale Samfund”.


OBS! Spiegel 31 May 2011: “Iflg.  “Die Süddeutsche Zeitung”, har Helge Karch, direktør for RKI’s EHEC rådgivende laboratorium på Münster Universitetshospital i Tyskland opdaget, at den meget sjældne O104: H4 E. Coli superbakterie er en kimære med DNA fra forskellige E. Coli bakterier - men også indeholder DNA sekvenser fra pest bakterier, hvilket gør den særdeles sygdomsfremkaldende.” Dette peger i retning af en manipuleret våbenbakterie.

SENESTE: Kopp Verlag bringer d. 7. Juni yderligere en Artikel af Mike Adams:  Superbakterien kunne  skyldes antibiotikamisbrug i husdyrholdene. Grøntsagerne bliver så gødet med og inficeret af dyrenes gødning. Men mærkeligt er, at superbakterien optræder så pludseligt. Kopp-Verlag-artiklen blev offentliggjort d. 2 juni i Natural News - og er således 4 days ældre  end Mike Adams´ artikel nedenfor, som jeg har mere tiltro til.

Henry Kissinger: ”Den, som kontrollerer fødevareforsyningen, kontrollerer mennesker”

BønnespirerDeutsche Welle 6 June 2011: De dødelige E. Coli infektioner i Europa siges nu at stamme fra bønnespirer fra en gård i Niedersachsen, Tyskland - og så alligevel ikke – men man kan aldrig vide!!!. Iflg.  Deutsche Welle 3 June 2011 siger sundhedsembedsmænd, at en aldrig-før-set stamme af E. coli bakterier er bag udbruddet, der har dræbt 18 (nu 22) mennesker og gjort tusinder syge i hele Europa. Rusland har forbudt al vegetabilsk import fra Den Europæiske Union. Forskere på Beijing Genomics Institute, der samarbejder med Tysklands University Medical Center Hamburg-Eppendorf, afsluttede sekventering af genomet af bakterien og kaldte den nye stamme “meget smitsom og giftig.” Udbruddet har også bevirket, at mere end 1.200 mennesker er blevet bekræftet syge i Europa og adskillige i USA.
Forskerne tilføjede, at den nye stamme har flere antibiotikaresistente gener, der gør antibiotikabehandling yderst vanskelig. Bakterien ligner andre stammer, der forårsager diarré og nyresvigt.

Mike Adams Natural news 6 June 2011: Da forskerne afkodede den genetiske sammensætning af O104 stammen, fandt de, at den var resistent over for alle følgende klasser og kombinationer af antibiotika: • penicilliner • tetracyklin • nalidixinsyre • trimethoprim-sulfamethoxazol • cefalosporiner • amoxicillin / clavulansyre • piperacillin-sulbactam • piperacillin-tazobactam. Derudover besidder denne O104 stamme en evne til at producere specielle enzymer, som giver det, man kunne kalde “bakterielle superkræfter” kendt teknisk som ESBL: “Extended-Spectrum Beta-lactamaser (ESBL) er enzymer, der kan produceres af bakterier og gør dem resistente over for cefalosporiner - som er de mest anvendte antibiotika i mange hospitaler,” forklarer Health Protection Agency i Det Forenede Kongerige. Oven i det har denne O104 stamme to gener - TEM-1 og CTX-M-15 - som “har gjort lægerne bange siden 1990′erne,” rapporterer The Guardian. Og hvorfor får de lægerne til at gyse? Fordi de er så dødbringende, at mange mennesker, der er smittet med disse bakterier, får kritisk organsvigt og bare dør.
Jeg finder det meget uprofessionelt, at tyskerne først skyder skylden for “agurkeinfektionen” på Spanien – og så på Gärtnerhof i Nedersachsen, før de har beviset med den rygende revolver. Hvad håber de at opnå – bortset fra krav om skadeserstatninger?

Så hvordan, præcis, er en bakteriestamme opstået, der er resistent over for over en halv snes antibiotika og er udstyret med to dødbringende genmutationer plus ESBL enzym kapaciteter?
Der er virkelig kun én måde dette sker på (og kun én måde) - man er nødt til at udsætte denne stamme af E.coli for alle otte klasser af antibiotika. Normalt er sker dette ikke på samme tid, naturligvis: Man skal først udsætte bakterien for penicillin og finde de overlevende kolonier, som er resistente over for penicillin. Man kan derefter tage de kolonier, der overlever, og udsætte dem for tetracyklin. De overlevende kolonier er nu modstandsdygtige over for både penicillin og tetracyklin. Man kan derefter udsætte dem for sulfa og indsamle de overlevende kolonier, og så videre. Det er en genetisk udvælgelsesproces, som sker i et laboratorium med et ønsket resultat. Det er primært sådan, nogle biovåben er udviklet af den amerikanske hær i dens laboratorium i  E.coli2Fort Detrick (udviklede AIDS virus).

Beviserne peger nu på, at denne dødbringende stamme af E. coli er konstrueret og derefter enten blevet indsat i fødevareforsyningen eller på en eller anden måde uforvarende undsluppet fra et laboratorium ind i fødevareforsyningen. Hvis man er uenig i denne konklusion - og det er man bestemt velkommen til - så er man tvungen til at konkludere, at denne superbakterie, der er immun over for otte klasser af antibiotika, udvikledes tilfældigt af sig selv… og denne konklusion er langt værre end “biokonstruktions”forklaringen, fordi det betyder, at superbakterier med resistens over for 8 antibiotika simpelthen kan optræde hvor som helst når som helst uden årsag. Det ville være noget af en eksotisk teori.

For resten er den mest sandsynlige forklaring på, hvor denne stamme af E.coli blev biokonstrueret, at lægemiddelgiganter lavede den det i deres egne laboratorier. Hvem ellers har adgang til alle de antibiotika og det nødvendige udstyr til at håndtere de målrettede mutationer af potentielt tusindvis af E.coli kolonier? Medicinalfirmaerne er unikt positioneret til at både at udføre denne intrige og tjene på den.  Med andre ord har de midler og motiv til at engagere sig i netop sådanne aktioner.
Bortset fra medicinalfirmaerne har måske kun tilsynsmyndighederne med den smitsomme sygdom  selv denne slags laboratorium kapacitet. CDC, for eksempel, kunne sandsynligvis iværksætte dette, hvis de virkelig ville.

Beviset for, at nogen biokonstruerede denne E.coli stamme, er skrevet lige i bakteriernes DNA. Det er retsmedicinsk bevismateriale, og hvad det afslører, kan ikke benægtes. Denne stamme gennemgik gentagne og langvarige udsættelser for otte forskellige klasser af antibiotika, og så er det på en eller anden måde lykkedes at få den over i fødevareforsyningen. Hvordan opnår man det, hvis ikke gennem en veltilrettelagt ordning foretaget af slyngelagtige videnskabsfolk? Der er ikke sådan noget som “spontan mutation” til en stamme, der er resistent over for de otte bedste klasser af antibiotka, der sælges af Big Pharma i dag. Sådanne mutationer må nødvendigvis være overlagte.

Det er altsammen problem, reaktion, løsning her (NVO’s metode, den hegelske dialektik ‘tese, antitese, syntese). 1. Skab først et problem (en dødelig stamme af E.coli i fødevareforsyningen). Så vent til den 2. offentlige reaktion (stort ramaskrig, når befolkningen terroriseres af E.coli). Som svar på dette kommer man med løsningen: Gennemfør den ønskede løsning (total kontrol over den globale fødevareforsyning og forbud mod rå spirer, rå mælk og rå grøntsager)
Det er, hvad det hele handler om, selvfølgelig. FDA har påberåbt sig det samme fænomen i USA, når den presser på for sin nylige “Fødevaresikkerheds-moderniseringslov”, som hovedsagelig forbyder små familiebrugs økologiske bedrifter, medmindre de slikker støvlerne på FDA tilsynsmyndigheder.

Kommentar
Som vi skal se i mit næste indlæg, skal nemlig madforsyningen varetages af koncernerne med deres genmodificerede mad – dels for at sikre deres banksterejere enorme indkomster gennem monopol – dels fordi det er, som Henry Kissinger sagde: “Den der kontrollerer madforsyningen, kontrollerer menneskene”.
Mike Adams´ betragtninger forekommer mig rigtige: En bakterie udvikler ikke lige på en gang resistens mod 8 forskellige antibiotika – foruden pludselig  at indeholde lactamase-enzymer og de dødbringende TEM-1 og CTX-M-15. Hvordan skulle superbakterien være havnet af alle steder i grøntsager, der ikke sprøjtes med antibiotika? Men stammer superbakterien overhovedet fra grøntsager?

Desværre er det ikke første gang, at NVO har forsøgt sig med at udsprede dødelige epidemier. Baxter i Østrig udsendte i 2009 til 18 lande vaccine mod sæsoninfluenza indeholdende dødbringende fugleinfluenzavirus. Det opdagedes ved en tilfældighed. Dette menes at være sket med fuldt overlæg, fordi Baxter International overholder noget, der hedder BSL3 (Biosafety Level 3) - et sæt af laboratoriesikkerhedsprotokoller, der forhindrer krydsforurening af materialer. Så kom svineinfluenzasvindelen, der indbragte vaccinefirmaerne enorme summer. WHO og Rockefeller Foundation havde i U-lande “stivkrampevaccinationskampagner” for kvinder – men de viste sig at være sterilisationskampagner.

I Polen stod for 2 år siden 3 læger og 6 sygeplejersker til strafforfølgelse for drab på et antal hjemløse med H5N1 fugleinfluenzavaccine, der var finansieret af USAs regering. Bayer producerede hæmofilimedicin. Desværre var den inficeret med AIDS. USAs FDA afslog at tillade medicinen for USAs marked. Men det afholdt ikke Bayer fra at sælge produktet i Europa og Japan – hvorved tusindvis af blødere blev dræbt -Video.

Den østrigske journalist, Jane Bürgermeister,  har indgivet anklage mod Baxter og WHO pga. sprængning af “bombe” med biologisk kampmiddel til Baxter i et tog i Schweiz d. 27. April 2009. Hun har også anklaget bl.a. WHO og Baxter for fugleinfluenzaskandalen. Notorisk chemtrailing med bakterier foretages på intetanende vestverdensbefolkninger. Hvorfor? Se denne video.

« Previous PageNext Page »

Web Analytics