Dansk


Resumé: Den “socialistiske” danske statsminister, tidligere roterende præsident for EU, Bilderberger og medstifter af George Soros’ European Council on Foreign Relations, har en mand, Stephen Kinnock, søn af tidligere EU-kommissær og formand for Labour, Neil Kinnock, og MEP samt Europaminister Glenys Kinnock. Stephen boede i Schweiz og arbejdede for NVOs kapitalistiske / korporative WEF (Davos), men opholder sig længe i Danmark og arbejder derfra. Under de gældende regler var han skattepligtig i Danmark - men betalte ingen skat der. Stor skandale i aviserne! Men SKAT København gjorde sagen legal: ændrede hemmeligt - sandsynligvis efter politisk pres – midt i sagen den hidtidige 18-års regel, som gjorde manden skattepligtig i Danmark – så han pludselig ikke var skattepligtig, skønt andre i samme situation var det. Hvorpå SKAT Kbhvn. s chef og hans assistent,  ifølge tidligere minister Karen Jespersen fik gode forfremmelser.

At EU lider hårdt under korruption er velkendt.

Det danske MEP, Morten Messerschmidt, har ikke meget godt at rapportere om EU-systemet: spild af penge på forfængelighedens alter afspejles af, at både EU-Parlamentet og EU-kommissionen i medlemslandene og USA opretholder separate informationskontorer ( bortset fra det faktum, at EU nu er ved at opbygge et ambassade-system som supplement til de nationale ambassader i hele verden). Undertiden  eksisterer Parlamentets og Kommissionens kontorer under samme tag.

EU har mindst 52 agenturer, institutter, direktorater og tænketanke - lad os kalde dem gevækster - som for øjeblikket koster knap 20 milliarder kroner om året. Langt de fleste er overflødige, og blev de nedlagt, ville kun de ansatte lægge mærke til, at de var borte.

Tag for eksempel EIGE, Det Europæiske Institut for Ligestilling. EIGE koster skatteborgerne knap 58 millioner kroner i år. Men EU betaler i forvejen til andre instanser med samme opgave: EU-kommissionen har sit Rådgivende Organ for Ligestilling, hvori der sidder 68 medlemmer. EU-parlamentet har sit ligestillingsudvalg FEMM, hvori der sidder 74 EU-parlamentarikere. EU betaler i forvejen til European Women’s Lobby, der er en platform af utallige kvindesags- og ligestillingsforeninger. Og hertil kommer alle de nationalt finansierede organisationer.

Men hvad er det så, skatteborgerne får for de 58 millioner EU-kroner om året til instituttet EIGE?  Talløse rapporter, som “Køn, ligestilling og klimaforandringer”  i EU. Nogle uddrag fra afsnittet “Klimaforandringernes køns-dimension”:
“Klimaændringernes kønsdimension har ikke hidtil fyldt meget i debatten i EU og de øvrige industrilande, men det er et vigtigt spørgsmål, der bør undersøges, idet de socialt konstruerede roller og identiteter såvel som den underliggende magtfordeling påvirker den måde, hvorpå kvinder og mænd bidrager til, oplever og reagerer på klimaforandringer.”
“En af forskellene er, at flere kvinder end mænd bliver hårdt ramt af ekstreme vejrfænomener.”  “Omfanget af pleje- og pasningsarbejde vil muligvis blive øget som følge af klimaændringernes sundhedsmæssige virkninger eller som følge af naturkatastrofer og således lægge yderligere pres på dem, der har hovedansvaret for dette arbejde.” “De få kvantitative data, der foreligger, antyder, at kvinder udleder færre drivhusgasser end mænd.” “Der er en tendens til, at kvinder rejser på en mere bæredygtig måde end mænd.” “Kvinder er i højere grad afhængige af offentlige transportmidler, da færre af dem har bil”
“Kvinder anvender som regel mere tid indendørs … og er således mere afhængige af rumopvarmning.” “Kvinder går i højere grad end mænd ind for politiske indgreb for at reducere privatbilismen.” Hertil kommer så penge til kritik af diskrimination som følge at ensidige roller til aldrende skuespillerinder og en rapport om, at der ikke er muslim-problemer i det pragtfulde Babelstårn, Malmø, hvor der tales 130 sprog og 40% har indvandrerbaggrund. Rosengårdsoptøjerne og volden skyldes blot at unge keder sig! (Hvorfor har de mon ikke engageret sig og arbejder ligesom vi?)

Rapporten mere end antyder, at kvinder er opmærksomme på klimaforandringer, mænd nærmest ligeglade, derfor skal flere kvinder have politisk indflydelse, før vi går under. Går man imidlertid ind og ser de to køns besvarelser af spørgsmål, er forskellene minimale! Men alt dette bavl lykkes det EIGE at strække ud til 28 sider.

Alle steder i EU ses disse gevækster, der overlapper hinanden, som ingen gavn gør. Men de bliver aldrig beskåret, tværtimod. De 52 EU-gevækster koster i dag knap 20 milliarder kroner om året. Det er en stigning på 33 procent siden 2010! Ubrugelige og ulæste rapporter vil blive ved at flyde i en strid strøm, mens skatteborgerne må spænde livremmen ind.

Messerschmidt skriver videre:  5,4 millioner fra EU’s strukturfond brugt til Elton John-koncert. D. 29. Sept. skrev Messerschmidt om Catherine Ashton , at EU´s uduelige Høje Repræsentant/Udenrigsminister er snoskforvirret, uduelig og almindeligt foragtet samt uendeligt dyr: Catherine Ashton får 2.912.000 kroner om året inklusive tillæg. Når hun en dag forlader EU, efter 5 år som udenrigsminister og 1 år som handelsminister, vil hun få 585.000 kroner om året i pension. Og den dag hun pakker, vil hun få 4.144.000 kroner på én gang til flytteudgifter og gyldent håndtryk. Hun er verdens højest betalte kvindelige bureaukrat.

Alligevel har ingen vælger nogen sinde, noget sted, valgt Catherine Ashton til noget som helst. Hun blev kasserer i Antiatombevægelsen, som havde Sovjetunionens bevågenhed, muligvis også økonomisk.  Pludselig i 1999 blev hun løftet op fra anonymiteten af Tony Blair og gjort til baronesse. Osv.

*

At EU-systemet er gennemkorrupt er gentagne gange beskrevet på denne blog og her og her og her og her og her og her.

Thorning-kinnock

For tiden kommer der flere og flere spørgsmål omkring Stasminister Helle Thorning-Schmidts  mands, Stephen Kinnock´s, skatteforhold, som en kommende statsminister måtte forventes at have kendt besked med. Wikipedia:  Kinnock er søn af den tidligere EU-kommissær og formand for Labour-partiet, waliseren Neil Kinnock, og tidligere europaparlamentsmedlem og europaminister, Glenys Kinnock.  Spørgsmålet har været rejst, om Kinnock´s livsinteresse ligger i Schweiz, hvor han bor, eller i Danmark, hvor han opholder sig længe. Men det sidste er: Der blev pludselig lavet ændring af gældende skatteregler: BT 21. Okt. 2012 skriver: Efter de tidligere regler fastlagt af både Landsskatteretten og Skatterådet skulle Kinnock betale Skat i Danmark, hvilket ikke er sket. Det ville have fremgået af Skats afgørelse, hvis ikke den 18 år gamle retspraksis midt i sagsbehandlingen var blevet underkendt af en gruppe embedsmænd, som pludselig kaldte mange års retspraksis ’en fejl’
Blev Skat presset politisk i behandlingen af sagen?

Tidl. minister Karen Jespersen og tidl. statsminister spindoktor, Ralf Pittelkow, Den Korte Avis 21 Okt. 2012: Den ny fortolkning gjaldt jo ikke kun Kinnock, men alle i en tilsvarende situation. Herunder folk, der efter den gamle fortolkning var blevet erklæret skattepligtige. Deres sager skulle måske genoptages.
Men de fik ingen besked. Der blev intet meddelt i offentligheden om den ændrede fortolkning. Der stod intet i den ny vejledning om, at der var sket en ændring. Kbhvn. s skattechef orienterede end ikke Skatteministeriets departementschef .  Han bliver nu forfremmet til en nøglepost i forbindelse med den ny struktur på skatteområdet. Det samme gør hans højre hånd. Skattechefen er den regionale leder, der opnår den største forfremmelse.

Helle Thorning– Schmidt var roterende EU-præsident i 1. halvår af 2012, er Bilderberger og dermed med i den uvalgte klike, der styrer vestens regeringer (til at styre en multinational organisation hyrer man de bedste? folk) og her samt medstifter af Rothschild-agenten, George Soros´ European Council on Foreign Relations, en aflægger af den tilsvarende “usynlige regering” i USA. Endvidere tidligere EU-parlamentsmedlem.

Det danske medlem af EU-parlamentet, Morten Messerschmidt, har pr. 19 Okt. 2012 skrevet 46 artikler i løbet af lige så mange dage i Jyllands-Posten om EU-systemets korrupthed. Nedenfor et lille udpluk:

Euposter-hammer-seglMEP Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 19 Okt. 2012: EU har mindst 52 agenturer, institutter, direktorater og tænketanke - lad os kalde dem gevækster - som for øjeblikket koster knap 20 milliarder kroner om året. Langt de fleste er overflødige, og blev de nedlagt, ville kun de ansatte lægge mærke til, at de var borte.

Tag for eksempel EIGE, Det Europæiske Institut for Ligestilling. EIGE koster skatteborgerne knap 58 millioner kroner i år. Men jeg må gøre opmærksom på, at EU i forvejen har og betaler til andre instanser med samme opgave: EU-kommissionen har sit Rådgivende Organ for Ligestilling, hvori der sidder 68 medlemmer. EU-parlamentet har sit ligestillingsudvalg FEMM, hvori der sidder 74 EU-parlamentarikere. EU betaler i forvejen til European Women’s Lobby, der er en platform af utallige kvindesags- og ligestillingsforeninger. Og hertil kommer alle de nationalt finansierede organisationer.

Venstre: Denne EU-plakat viser Adam Weishaupts og Club of Rome - hvis æresmedlem Mikhail Gorbatjov er - samt Council on Foreign Relations´ multikulturelle NWO. Læg mærke til hammer og segl øverst på dette billede - symbolet på på et af de grusomste diktaturer, verden har været vidne til, Sovjetunionen. Med rette kalder den sovjetiske systemkritiker, Wladimir Bokowsky EU for EUdSSR.

Men hvad er det så, skatteborgerne får for de 58 millioner EU-kroner om året til instituttet EIGE? Rapporter. Talløse rapporter, som “Køn, ligestilling og klimaforandringer”.  Rapporten handler om kvinder og klimaforandringer her, i EU. Nogle uddrag fra afsnittet “Klimaforandringernes køns-dimension”:
“Klimaændringernes kønsdimension har ikke hidtil fyldt meget i debatten i EU og de øvrige industrilande, men det er et vigtigt spørgsmål, der bør undersøges, idet de socialt konstruerede roller og identiteter såvel som den underliggende magtfordeling påvirker den måde, hvorpå kvinder og mænd bidrager til, oplever og reagerer på klimaforandringer.”
“En af forskellene er, at flere kvinder end mænd bliver hårdt ramt af ekstreme vejrfænomener.”Omfanget af pleje- og pasningsarbejde vil muligvis blive øget som følge af klimaændringernes sundhedsmæssige virkninger eller som følge af naturkatastrofer, og således lægge yderligere pres på dem, der har hovedansvaret for dette arbejde.” “De få kvantitative data, der foreligger, antyder, at kvinder udleder færre drivhusgasser end mænd.” “Der er en tendens til, at kvinder rejser på en mere bæredygtig måde end mænd.” “Kvinder er i højere grad afhængige af offentlige transportmidler, da færre af dem har bil
Kvinder anvender som regel mere tid indendørs … og er således mere afhængig af rumopvarmning.” “Kvinder går i højere grad end mænd ind for politiske indgreb for at reducere privatbilismen.

Rapporten mere end antyder, at kvinder er opmærksomme på klimaforandringer, mænd nærmest ligeglade, derfor skal flere kvinder have politisk indflydelse, før vi går under. Men går man ind og ser de to køns besvarelser af spørgsmål, er forskellene minimale! Men alt dette bavl lykkes det EIGE at strække ud til 28 sider.

En 64 siders rapport, der mundede ud i dette udkom om Diskrimination af ældre kvindelige skuespillere og de stereotype roller, de bliver sat i. Her brugte EU 1,1 millioner kroner, som blev foræret til Det Internationale Skuespillerforbund (FIA), der afholdt fem seminarer og en konference:
“Det blev besluttet at anskue diskriminations-problematikken fra de ældre kvindelige skuespilleres perspektiv, idet deres karrieremuligheder begrænses af deres køn og alder. Dette kan, mener EU-kommissionen, give anledning til diskrimination, og bør tages op på europæisk plan. Skuespillernes fagforeninger har en central rolle i bekæmpelsen af køns-stereotyper gennem tæt samarbejde med alle medier og underholdningsindustrier. Det bør resultere i en realistisk fremstilling af kvinders egenskaber og potentialer i et moderne samfund og undgå yderligere fremstilling af kvinder på en nedgørende og fornærmende måde.”

Alle steder i EU ses disse gevækster, der overlapper hinanden, som ingen gavn gør. Men de bliver aldrig beskåret, tværtimod. De 52 EU-gevækster koster i dag knap 20 milliarder kroner om året. Det er en stigning på 33 procent siden 2010! EU-eliten vil blive ved at løfte de mest banale emner op til fælles-europæiske dimensioner. Og de, der får deres levebrød, deres rejser, diæter, konferencer, hotelophold, afspadsering og overarbejdsbetaling via gevæksterne, vil blive ved at lede efter nye områder, de kan brede sig over, så showet kan fortsætte. Ubrugelige og ulæste rapporter vil blive ved at flyde i en strid strøm, mens skatteborgerne må spænde livremmen ind.

Morten Messerschmidt MEP, Jyllands-Posten 16. oktober, 2012:  EUROFOUND står for “Europæisk stiftelse for forbedring af livs- og arbejdsforhold”. EUROFOUNDs områder er overlappet af 3-4 andre EU-gevækster, og bruger sine 152 millioner kroner om året på at stikke næsen i alt. Og gør det. Så EUROFOUND har brugt et ukendt antal millioner kroner på at få skrevet en mængde rapporter om integration af indvandrere i europæiske hovedstæder og storbyer.
En af rapporterne hedder hedder “Intercultural policies and intergroup relations” og er et såkaldt case-study af integrationen af indvandrere i Malmø.

European Union Tower of BabelForfatterne beskriver begejstret, hvordan Malmø i dag er et rent Babelstårn med 174 nationaliteter og 130 sprog, og at knap 40 procent af byens næsten 300.000 indbyggere har en indvandrer-baggrund. Den svenske version af informations-frihed tillader ikke at opregne etnisk og religiøst tilhørsforhold, men det mest almindelige drengenavn i Malmø har siden 2004 været “Muhammed”. Og rygtet siger, at netop i Rosengården i Malmø, der er målet for den videnskabelige rapport, bor der en hel del ny-svenskere med islamisk grundholdning.  I hvert fald har 85 procent her en indvandrerbaggrund.
Det var også i Rosengården, at der var flere dages optøjer og gadekampe med afbrænding af biler og institutioner som i de franske forstæder, da en moské blev lukket. Det kalder rapporten “sociale uroligheder”.

Malmø er også kendt for, at byens cirka 1500 jøder har fået det meget svært i de sidste ti år. De bliver forulempet på gaden, spyttet på, og der har været et par benzinbombe-angreb på deres synagoge. Om det skriver rapporten: “Man mener, at urolighederne i Gaza i 2008 førte til inter-religiøs konflikt på gaden og i klasseværelserne.”  “Der er forlydender  - dog ikke bekræftede - om spændinger mellem jøder og muslimer, ligesom der er bekymringer for den potentielle vækst af en højreorienteret anti-indvandrings-bevægelse”. Talsmænd fra Islamisk Trossamfund i Malmø siger i rapporten, at ingen religiøse personer var involveret, men at der er tale om socio-økonomiske forhold. Integrationscenteret i Malmø mener, at “hændelserne skyldes unge, der keder sig” og altså ikke muslimsk jødehad.
Malmøs socialdemokratiske borgmester Reepallus har ellers sagt, at Sveriges jøder “…selv kunne siges at være årsagen til overgrebene, idet de ikke klart distancerer sig fra Israel,” og mener, at Malmøs jøder “…er under ledelse af partiet Sveriges-Demokraterne” (der protesterer mod masseindvandringen), men det kan man dog ikke læse i rapporten.Louise Weiss Building

Til gengæld har Malmøs muslimer selv sårede følelser, som rapporten (eller jeg) ikke tøver med at give videre:  Muslimer er “blevet udsat for upassende sprogbrug og kulturel ubetænksomhed fra enkelte politifolk. Det forekom især under uroen i Rosengården i december 2008. Denne opførsel blev knyttet til politifolk fra andre byer (en parallel til vores berygtede jyske knippelsvingere?), men også medlemmer af Malmøs politistyrke opførte sig upassende. Da svensk TV afslørede politiets upassende opførsel, øgedes spændingerne.”

Ifølge rapporten menes Malmø ikke at have særlige problemer med hverken islamiske ekstremister, og æresdrab og blodhævn afvises som et muslimsk fænomen, om end rapporten refererer til, at flere muslimske end ikke-muslimske kvinder i almennyttige boliger falder ned fra deres altaner.

Kommentar: Jyllands-Posten 15 Okt. 2012I årets første ni måneder har 29.713 personer søgt asyl i Sverige, og det er en stigning på 48 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidig viser flygtningestrømmen ingen tegn på at stilne af, meddeler de svenske udlændingemyndigheder. I Danmark kommer de fleste asylansøgere pt. fra Somalia, Syrien og Afghanistan. Til og med august i år har 3.731 personer søgt asyl i Danmark. (Imidlertid kan de, der har fået asyl i Sverige problemløst slå sig ned i Danmark pga. Schengen-aftalen).

Tidl. minister Karen Jespersen og tidl. statsminister-spindoktor Ralf Pittelkow d. 19 Okt. 2012:   Ifølge PET sendes der årligt 10 milliarder kroner fra Danmark til ikke-vestlige lande. På fire år er der sendt 1,4 milliarder kroner alene til Somalia.
For et par dage siden kom det frem, at en stor gruppe dansk-somaliere i årevis havde snydt massivt i skat. Af en stikprøve på 269 havde de 248 fået fradrag på 12,5 millioner kroner, de ikke havde ret til. I realiteten ved myndighederne ikke meget om, hvor disse penge forsvinder hen. Terrorfinansiering er noget af det sværeste at dokumentere, siger terrorforsker Søren Hove.
NATO/EU-støttede oprør i Syrien, Afghanistan og  Libyen, jager flygtninge til EUs bedste velfærdssystemer – hvilket også er nøje planlagt og her og her.

Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 14 Oct. 2012: EU har pumpet over 15 milliarder kroner ind i røverstaten Kosovo siden 1999. Sidste år alene 50 millioner kroner - til trods for, at EU har mistet hundreder af millioner kroner i svindel og tyveri til røverklanerne, der sidder på magtapparatet. De fleste penge er sporløst forsvundet, blandt andet i FN’s labyrinter, og EU’s revisorer har efterhånden opgivet.

EU’s penge til Kosovo blev indtil 2008 administreret af FN’s mission i landet, UNMIK, som skulle styre opbygning af den offentlige sektor gennem “Kosovo Trust Agency”. Det var en dårlig idé; de lokale albanske FN-folk stjal som ravne, en enkelt så meget som 32 millioner kroner.
I 2002 advarede EU’s revisorer mod massiv svindel, blandt FN-staben og Kosovos nye albanske magthavere; det samme gjorde KPMG’s konsulenter i 2005, og i 2006 kunne de albanske myndigheders egen revision ikke selv gøre rede for alle pengene. Eftersom de ansatte “konsulenter” var ansat af FN kunne de ikke retsforfølges af EU - selv om det var EU’s penge, de havde neglet.
En FN-undersøgelse, hvori EU’s anti-svindel-korps OLAF deltog, undersøgte 50 sager og fandt tyveri i 12. Af dem blev de 11 overladt til FN i Kosovo at tage sig af, den ene sag til OLAF.
Medlemmer af EU-parlamentet har forsøgt at holde fast i sagen. Men FN har nægtet at samarbejde; for - ret skal være ret - I FN har de et endnu mere afslappet forhold til “andre folks penge”, end EU.

Eu-parliament-office-in-scotlandEu-commission-office-scotlandMEP Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 12 Oct. 2012: EU-kommissionen har informationskontorer i alle 27 medlemsstater. Men - det har EU-parlamentet også. EU-parlamentets udgifter til sine 34 selvstændige informationskontorer i EU er cirka 350 millioner kroner (om året).

Left: EU Parliament office in Scotland.  Right: EU Commission office Scotland.

Den dobbelte EU-repræsentation handler ikke om arbejdsmængde eller effektivitet men om forfængelighed og selvfølelse - og du betaler. I EU-parlamentet dominerer de politiske blokke, der arbejder for Europas Forenede Stater (fra socialdemokrater over liberale til såkaldte konservative) i overtal. EU-borgernes ligegyldighed og foragt piner parlamentarikerne (dog ikke mig) dagligt. De føler sig underkendte og er altid jaloux på de meget mere magtfulde og selvsikre embedsmænd  i EU-kommissionen. Derfor vil EU-parlamentet have sine helt egne informationskontorer med egen stab, selv om de nogle steder, som i London og København, bor under tag med EU-kommissionens repræsentation.

Ja, i nogle EU-lande - Spanien, Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien - har EU-parlamentet hele to informationskontorer. De mest dyre er i Storbritannien til 41 millioner kroner og Frankrig til 25 millioner kroner.

Selv om EU-parlamentet har sit officielle sæde i Strasbourg (det unødige rejsecirkus, jeg har fortalt om, som koster EU-borgerne mindst 1,5 milliarder kroner om året), så har EU-parlamentet skam også et informationskontor dér i Strasbourg, som koster 10,5 millioner kroner om året - foruden informationskontoret i Bruxelles, hvor de fleste aktiviteter foregår, til 9 millioner kroner om året.

Og for at USA ikke skal glemme, at der i Europa er et meget, meget vigtigt parlament - så har EU-parlamentet også sin egen repræsentation dér. Ikke, fordi det giver mening, men fordi det giver en følelse af betydning. Men det er en følelse, du betaler for.

Catherine-ashtonMesserschmidt pr. 19. okt. 2012: Dag 34: 5,4 millioner fra EU’s strukturfond brugt til Elton John-koncert. D. 29. Sept. skrev Messerschmidt om Catherine Ashton (t.h. poserer som helgen – som sa mange andre EU-pampere), EU´s uduelige Høje Repræsentant/Udenrigsminister, at hun er snoskforvirret, uduelig og almindeligt foragtet samt uendeligt dyr: Catherine Ashton får 2.912.000 kroner om året inklusive tillæg. Når hun en dag forlader EU, efter 5 år som udenrigsminister og 1 år som handelsminister, vil hun få 585.000 kroner om året i pension. Og den dag hun pakker, vil hun få 4.144.000 kroner på én gang til flytteudgifter og gyldent håndtryk. Hun er verdens højest betalte kvindelige bureaukrat.

Alligevel har ingen vælger nogen sinde, noget sted, valgt Catherine Ashton til noget som helst. Hun blev kasserer i Antiatombevægelsen, som havde Sovjetunionens bevågenhed, muligvis også økonomisk.  Pludselig i 1999 blev hun løftet op fra anonymiteten af Tony Blair og gjort til baronesse. Osv.

Kommentar
Verdenskommunismen med dens bureaukrati fremmes på vor bekostning af den Nye Verdensordens EU. Men hvad gør det altsammen? Nordeuropæerne har (endnu) en høj levestandard – og intet andet betyder noget for dem. I Sydeuropa ser det straks helt anderledes ud – og nordeuropæerne kan ikke forstå, at de tider også vil nå dem senere, fordi de skal deltage i “solidaritets-udligning” til blot at betale de sydeuropæiske landes renter til Rothschilds centralbanker og storbanker og til de af disse skabte bankkriser og den fælles mønthed. Hvadenten man kalder systemet demokratisk eller diktatorisk, om nationalstat og vor kristne kultur overlever: det er betydningsløst - de værdier har vi alligevel solgt forlængst  for velfærdsstaten. Men hvordan stiller det sig, når den er borte?

Resumé: I 2008 blev Euromediterranien-processen erstattet af Middelhavsunionen, hvis mission er at fusionere EU med den muslimske verden omkring Middelhavet, økonomisk, politisk og kulturelt, for at danne en region i verdensstaten. I 2003 lovede EUs udenrigsministre deres muslimske “partnere” de 4 EU frihedsrettigheder, herunder fri bevægelighed i euromediterranien-området. Siden  arbejder EU ntenst på at fremme denne bevægelighed - returnerer næsten aldrig selv illegale indvandrere til deres naturlige miljø. Siden den første forventede integration af de muslimske indvandrere ikke sker, er parallelsamfund opstået. Fra muslimske samfund udgår stigende fjendtlighed mod deres velgørere, med daglig vold og drab, kriminalitet, gradvis erobring af byområder med “no go zoner for hvide” og kriminalitet. Enorme summer er blevet investeret i forgæves forsøg på integration: I 2001 blev 30% af de danske og svenske statsbudgetter brugt på indvandring. I Vollsmose i Odense er der alene i dette unge århundrede forgæves givet 250 millioner DKK ud på Integration (plus et ukendt beløb til sociale udgifter). Taknemmelighed er ukendt - kun had mod de vantro. Dette er ikke overraskende, da disse unge er et produkt af en religion, hvis Koran kalder os aber og svin (Koranen, 2:65, 5:60). Politikeres og mediers løgnagtige strategi var og er stadig at gøre os ansvarlige for den mislykkede integration, der vil gøre us til mindretals-ghettobeboere i løbet af dette århundrede.

Sådanne hjernevaskede unge kan ikke bestikkes med penge til at slutte sig til vores “afskyelige” kultur. Derfor kommer det ikke som nogen overraskelse, at 60-70 af dem stormede Odense Universitetshospital med køller for at gribe en fjende, som de tidligere havde skudt og stukket ned. Da de ikke fik deres offer udleveret, truede de personalet, ødelagde vinduer og billeder på væggen og knuste en ambulance og en politibil udenfor. Derefter truede de med oprør, hvis politiet ikke frigav de arresterede 6 mistænkte syndere.

Efter utallige scener med vold i og omkring ghettoen i Vollsmose er endelig medierne vågnet. Da det skete, vågnede NVO-politiker—lejesvendene pludselig også. De havde altid skældt ud på eller ignoreret kritikere af den muslimske indvandring, forklædt som forkæmpere for menneskerettigheder (for indvandrere - mod indfødte), og blev voldsomt chokeret. Oppositionen, der i 10 år var ansvarlig for masseindvandringen, anklagede regeringen og omvendt. Faktum er, at begge sider er lige skyldige ved at arbejde længe for den multikulturelle én-verdensregering imod Danmarks interesser. De har tilsluttet sig EUs Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad i forbindelse med 3 års fængsel for højrøstede indvandringskritikere. De har længe vidst gennem os, at islam opfordrer til had og drab på vantro (f.eks Sure 9:1-5). De ved, gennem erklæringer fra  danske, britiske politikere og tidligere EU-kommissær Peter Sutherland, nu FN-embedsmand i flygtningespørgsmål, at ”EU bør gøre sit bedste for at underminere sine nationalstaters homogenitet ” gennem masseindvandring - at ødelægge vores religion, kultur og nationalstat.

Uden en hjernevasket, lullet befolkning og en overmæt velfærdsstats-befolkning, der for længst har kastet sin åndelige arv overbord, ville denne nu hastigt voksende katastrofe ikke finde sted.

Denne artikel er en oversigt over de mange danske mediers beskeder i uge 15-23. August 2012 i Danmark om muslimske hændelser.

*

Der Spiegel 23 Aug. 2012: Unge muslimske mænd (Hisb-ut-Tahrir salafister) i Tyskland  forsøger systematisk at rekruttere deres jævnaldrende til jihad ved hjælp af avanceret retorik og psykologi og ved at tage sigte på sårbare unge, der søger efter retning i livet. To mænd, der har forladt scenen fortæller deres historie til SPIEGEL, hvilket giver et sjældent indblik i en farlig undergrund.

*

Dokumentation

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-MediterraneanVirkningerne af Den Euromediterrane Proces, der i 2008 blev til Middelhavsunionen og her (alle EU lande samt alle lande omkring Middelhavet undtagen Libyen), uden at vore medier og politikere har fortalt os derom, bliver stadig tydeligere. I 2003 lovede EU “Partnerlandene” EUs 4 friheder, herunder fri bevægelighed i Euromediterranien-området – til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt i “partnerlandene” – der dog aldrig leverede deres del af aftalen.  Det gør derimod EU. Grunden er iflg. det færøske Folketingsmedlem, Johannes Nielsen 1975 og Tony Blairs Taleskriver, Andrew Neather, et erklæret politisk ønske om at ændre vores kultur radikalt og afskaffe nationalstaten med multikulturalisme som erstatning. Dette er for nyligt blevet bekræftet af tidligere EU-Kommissær, Peter Sutherland (I bestyrelsen for Bilderberg og Trilateral Commission), FNs Specialrepræsentant for indvandring: “EU skal gøre sit bedste for at undergrave nationalstaternes homogenitet” (med multikulturalisme).

Cecilia Malmström, EU Kommissær for Indre Anliggender, kan slet ikke få nok indvandrere, betragter dem som chance – ikke som en trussel! Hun får  tilslutning af bl.a. den tyske rødglødende grønne Claudia Roth. Når indvandringen ikke går stærkt nok, laver vi gennem NATOs angrebskrige regulære folkevandringer til os – og naturligvis kommer muslimerne så til lande, der har den bedste socialforsorg.

Den massive indvandring var baseret på den naturgivne integration af indvandrende muslimer. Da dette mislykkedes,  gav man os indfødte skylden: Racisme, fremmedhad – med 3 års fængselsstraf. Muslimerne fik offerrollen, som naturligvis berettiger deres optræden.
Men efterhånden er disse indvandreres adfærd  så aggressiv, at den ikke kan bortforklares. Nu hedder det bare: Vi er nødt til at acceptere det. For stop for den stigende indvandring og returnering af de kriminelle til deres naturlige kultur er udelukket i Den Nye Verdensorden/Det Internationale Samfund.

I Danmark er der stor forargelse. Her er hvad jeg har fået tilsendt i ugen 15. – 22. august 2012:

DR  23. Aug. 2012: Indvandrerbander afpresser pubs på Nørrebro.  Politikerne rasende.

Jyllands-Posten 21 Aug. 2012: 60-70 mænd stormede ind på Odense-hospital og ville have fat i knivoffer. Et stort antal mænd har hærget skadestuen på Odense Universitetshospital i forsøget på at få udleveret en patient, der forinden var blevet skudt i Vollsmose. - En del af dem havde slagvåben med. De rev billeder ned fra væggene og ødelagde vaser med mere, siger han. Personalet måtte springe til side, og nogle af mine kolleger måtte trækker pistoler, fordi de blev truet, fortæller vagtchefen.
Betjent ramt En betjent blev ramt af slag med mindre skader til følge. Balladen skyldes et opgør mellem to grupperinger, oplyser vicepolitikommissær Jack Liedecke til fyens.dk.
Derefter gik den store gruppe mænd udenfor, hvor de smadrede ruden på en ambulance. En patruljevogn fik stukket hul på flere dæk og knust ruder med køller, siger vagtchefen.

Politi-i-odenseEkstrabladet 21 Aug. 2012 En journalist fra Danmarks Radio måtte tirsdag sammen med sin fotograf flygte ud af Odense-bydelen Vollsmose efter at være blevet truet af flere beboere med kniv.

Jyllands-Posten 21 Aug. 2012:  - Vi har foreløbigt anholdt seks personer, som vi mener har tilknytning til det, der skete i Vollsmose og på sygehuset mandag aften, siger Jesper Feldt, vagtchefen ved Fyns Politi, til Ritzau
De forsamlede vrede beboere med indvandrerbaggrund kræver, at de seks anholdte bliver løsladt inden kl. 18:00 i dag.
- Hvis de ikke bliver løsladt i dag, så garanterer vi ikke for, hvad der sker i Vollsmose. Vi kan ikke styre 3-400 ophidsede unge mennesker i området, siger Ahmed Mohammed som er forældre og bosat i området ved Vollsmose.

BT 22. Aug. 2012Et flertal af muslimer i Tyskland er drømmescenariet for op mod halvdelen af de 2.7 mio. tyrkiske indvandrere.
Den nye undersøgelse viser også, at der er stor intolerance blandt de tyrkiske indvandrere over for enkelte befolkningsgrupper.  - Det er meget betænkeligt, at vi oplever en stigning af religiøse fordomme blandt indvandrerne, siger lederen af meningsmålingsinstituttet Holger Liljeberg til Die Welt. For eksempel mener 25 procent af indvandrerne med tyrkisk baggrund, at ateister er »mindreværdige«, og den samme holdning har 18 procent over for jøderne. 72% betegner islam som den eneste religion.

Ekstrabladet 19 Aug. 2012 Et opslag i Palads-biografen i København har skabt forargelse blandt ekstrabladet.dks læsere. I opslaget står der blandt andet følgende: Lørdag, søndag og mandag (18-19-20 august) slutter den muslimske fastemåned ramadan, og derfor fester alle muslimer. Det sker med mad, drikke men blandt andet også biografture, hvilket gør, at man som biografgæst i landets biografer måske kan forvente et højere antal gæster og støjniveau end normalt. Der vil blive sat vagter ind. Straks fulgte en stor undskyldning til muslimerne.

Ekstrabladet 19 Aug. 2012: - Palads er faktisk en af de mest vidtfavnende arbejdspladser vi har, hvor der eksempelvis er bederum til de medarbejdere, På de sociale medier raser debatten og en sms-kæde er sat i gang, der opfordrer boykotte biografen på grund af formuleringen i opslaget.

Ekstrabladet 20 Aug. 2012Danmarks udviklingsbistand til Somalia har været med til at træne og udstyre pirater og terrorister. Et dansk-støttet politi-træningsprogram i Somalia stoppede i længere tid lønudbetalingerne til betjentene, og det fik flere politifolk til at bruge deres træning og udstyr som pirater og krigere for den Al-Qaida relaterede Al Shabab-bevægelse i stedet.

Jyllands-Posten: I aften skal 200 gæster til ramadanmiddag i Snapstinget på Christiansborg arrangeret af SF’s Özlem Cekic. Gæstelisten er nu kommet ud og omfatter blandet andre ministre som Morten Bødskov (S), Karen Hækkerup (S) og Morten Østergaard (R). Folketingets formand, Mogens Lykketoft, lægger ud med en videotransmitteret velkomst til middagen. Behead-those-who-say

Jyllands-Posten 17 Aug. 2912Hvorfor skal Danmarks Radio fejre en muslimsk højtid? (Eid). Det spørger en gruppe af danskere sig selv, efter Ramadan Radio er blevet til på P3. Tre timer hver dag har lytterne i denne uge kunnet høre mere om islam, ramadan og muslimske traditioner.

Kommentarer på facebook: Føj hvor skulle I skamme jer! Hyldede I også Nazismen i 30´erne ?? Av, hvor er I ulækre - Jeg trækker mig hermed som licensyder, og kræver den ansvarlige ledelses afgang! en anden skriver om studieværten: Landsforræder og perkerluder

Jyllands-Posten 22 aug. 2012 Mehmet Ümit Necef, lektor ved Syddansk Universitet siger:  “Når formanden for integrationsrådet i Odense, Mahmoud Daoud, på TV2 Fyn fortæller, at han håber, politiet … holder op med at diskriminere, så tager han ansvaret fra dem, der løb ind på skadestuen,” siger han.

Når drengene føler sig som ofre for en racistisk politik, føler de ikke, de har pligt til at indgå i det danske samfund og respektere det. De har fået en grundlæggende offermentalitet
Mange af dem venter bare på den første og bedste mulighed for at eksplodere
. Og det har ifølge gjort nogle af de unge indvandrerdrenge til tikkende bomber.”

BT 23 Aug. 2012: Byfester, koncerter, klubhus og morgenvækning er blot en lille håndfuld af de projekter, som har været på programmet i Vollsmose for at hjælpe de udsatte unge på rette vej.
I løbet af de sidste fire år er der blevet postet intet mindre end 58.482.281 kr i Vollsmose for at lave en social og forebyggende indsats via en såkaldt Helhedsplan fra 2008 til 2012 for Vollsmose.  I en ny helhedsplan fra sommeren 2012 og frem til 2016 er der afsat 40 millioner kroner. - Igennem årene (til 2007) havde kommunerne brugt omkring 150 millioner kroner på Vollsmose, som ikke havde virket.

Kommentar
Og det er netop sagen. Vesten er under angreb fra hadefulde orientalske ideologier – og angriberne er inviteret af “vore egne” politikere, der igen er Håndlangere med deres anviste plads i NVO-magtpyramiden.

Disse ideologier er opdraget til fjendtlighed over for vantro, som de anser som undermennesker – ja de kalder os aber og svin (Sure 2:65, 5:60 og Talmud). Skudepisoder og knivstikkeri er dagligdags foreteelser. De er ikke integrerbare, men danner med politikernes velsignelse stærkt voksende sågar voldelige parallelsamfund - og vil i løbet af dette århundrede med demografien til hjælp udgøre flertallet i Europas lande. Altså: først har politikerne indført fri abort (15.000 om året i Danmark) og gjort det skændigt for kvinder at gå hjemme - selv når der er arbejdsløshed - alt med faldende fødselstal til følge. Derpå lukker politikerne muslimske indvandrere uden den slags demografiske hæmninger ind med revl og krat - for at ødelægge vor kultur.

Og så fremmer deres medier sågar de stakkels muslimers offerrolle – for at bortforklare deres kulturs foragt for os, som har givet dem husly, betaler for deres mange velfærdsydelser, tilbyder dem ofte forgæves uddannelse. Hvem har betalt for alle de biler de kører i? Næppe socialkontoret.

Danske politikere fordømmer nu all Odense-opførslen. Opposionnen giver regeringen skylden og omvendt. Til overfaldet på skadestuen i Odense siger statsminister Helle Thorning-Schmidt hyklerisk iflg. DR 22. aug. 2012 - “Det er nogle meget voldsomme, nærmest groteske scener, vi har set fra Odense. Det er en absurd og meget truende adfærd over for personale og patienter. Jeg opfatter det som en grov kriminel handling.” Denne bilderberger og medstifter af George Soros European Council of Foreign Relations (en arm af USAs egentlige udenrigsministerium, The Council on Foreign Relations, der vil regere verden v.hj. a David Rockefellers Studieprogram) har et stort ansvar for masseindvandringen af uintegrerbare muslimer – og har ikke tænkt sig at løfte en finger for at hindre fremtidig masseindvandring i den Nye Verdensordens navn (se videoer i højre margin af denne blog – og bemærk EU-Rådspræsident, van Rompuys, video nedenfor, hvori han erklærer, at vi siden 2009 lever under en verdensregering. Og EU er modellen.

Efter mentalhygiejnens sammensmeltning med Frankfurtskolens kommunistiske revolution og raffineret hjernevask gennem NWO-elitens medier (6 store medier kontrollerer 90% af markedet) er europæerne afgået ved en hjernedød, der har medført fysisk selvmorderisk galskab: WND 23 Aug. 2012 fortæller om, at det Muslimske Broderskab i Cairo korsfæster dissidenter.  Dette Broderskab har til opgave at islamisere Europa. For sådant sikrer jo plads i Allahs Paradis (f.eks. koransure 2:218, 3:195). The Examiner 24 July 2012: Iran tillader ægteskab med 9-årige og Saudiarabien 10-årige piger.   Denne kultur lefler politikerne for,  mens de i foragt vender kristus ryggen.

Naturligvis skal verdensstaten være multikulturel. Da alle vore politikere arbejder for den, er de lige skyldige. Affind jer med, for I vil jo ikke engang protestere mod de uhyrligheder, der kun er i deres vorden – selv om I hver dag i TV ser, hvordan Mellemøsten skaber sig i kampen for Sharia.

Resumé: Vladimir Putin er tilbage som chef i Kreml - med en tiltagende opposition på gaden. Han forsøger at skjule sin sande identitet, men iagttagere er ikke i tvivl om, at Putin har store ambitioner: Han vil ikke kun være leder af Rusland - men  efterlade sig tydelige fodspor i historien: Han ønsker en ny verdensorden baseret på Eurasien - hans rige, fra Lissabon til Vladivostok - allieret med Kina med verden i fred som i Sovjetunionen. Dette er netop kernen: Eurasien, hvor Putin støder sammen med USA og NATO, der forsøger at gennemføre Zbigniew Brzezinskis Store-Skakbræt-strategi for at inddæmme Rusland, således at dette multietniske imperium falder hinanden. Putin går i Bismarcks autoritære fodspor - er ikke bare national - men  national-globalistisk! Putin er antithesen til USAs Nye Verdensorden. Det ser ud til, at Putin med Khodorkovsky-sagen bekæmper Rothschilds London City, og det er måske derfor, Rothschild-agenten George Soros, sammen med den amerikanske Kongres, står bag den Hvide Revolution mod Putin.

Mange tror, ​​Putin er en idealist. Men man skal ikke lade sig narre: Han er en farlig og ambitiøs diktatortype.
Ud over beskyldninger om valgsvindel, har præs. Putin en kollektion af armbåndsure, som er 6 gange så værdifuld som hans årsløn. Oppositionen er ikke i tvivl: korruption.

For at verden ikke skal være i tvivl, har Putin netop holdt en indsættelsestale, der åbenbarer hans program. I det taler han som en idealist - men tegner klart fjendtlighed over for USA og NATO. Etableringen af ​​et NATO-missilforsvar ved grænsen til Rusland og yderligere indtrængen ind i den tidligere Sovjetunionens område angives at være et vendepunkt i Øst-Vest-forholdet. Derefter ser Putin Vesten som fjende.

Putin er afgjort modstander af spredning af USA / NATOs Nye Verdensorden gennem lokale krige og kalder denne ekspansion meget farlig. “Retten/Ansvaret til at Beskytte,” kalder han demagogi pga. dens trampen på  menneskerettighederne.

Det “Arabiske Forår” kaldes indblanding fra udlandet for at erstatte en dominerende magt med en anden, endnu mere aggressiv dominerende magt.

Ingen skal have lov til at gentage det libyske scenarie i Syrien. Putin har ingen løsning på den syriske krise - kræver kun forsoning gennem forhandlinger - den samme opskrift gælder for Iran. I denne sammenhæng irriterer det Putin, at Rusland tidligere havde handelsaftaler med de berørte lande - nu går de i stedet til de  vestlige lande, der styrer “foråret” (Libyen, for eksempel).

“Blød magt” er alt for ofte brugt til at udvikle ekstremistiske separatistiske og nationalistiske holdninger og til at provokere for at manipulere offentligheden. Den (vestlige) brug af pseudo-ngo’er, og andre organer, der forsøger at destabilisere andre lande, med støtte udefra, er uacceptabel (f.eks. den Hvide Russiske Revolution  mod Putin).

Ulovlig narkotikahandel er ved at underminere nationers genetiske bank og samtidig skabe grobund for korruption og kriminalitet og fører til en destabilisering af Afghanistan. Langt fra at falde er produktionen af ​​narkotika fra Afghanistan steget med næsten 40% sidste år. Rusland er udsat for en ond cirkel af heroin-relateret aggression, der forårsager enorme skader på russernes sundhed.

Han ønsker at samarbejde med BRICS -landene.  “Beijing deler vores vision om at udvikle en retfærdig verdensorden” og Putin ønsker en overgang fra en unipolær verden til en mere retfærdig verdensorden. Han tror på G-20 mhp. den langsigtede reform af den globale økonomi og finanser.

Putin er utilfreds med den måde, menneskerettighederne håndteres globalt. “For det første dominerer USA og andre vestlige lande og politiserer dagsordenen for menneskerettigheder for derefter at bruge dem som  middel til at udøve pres. Samtidig er de meget følsomme og tåler til og med ikke Kritik.”
Rusland agter at fortsætte med at stå fast på sin sikkerhed og  at beskytte sine nationale interesser.
Den kolde krig synes at være vendt tilbage. Ifølge
nye efterretninger forbereder Putin en militær russisk intervention i Syrien imod de NATO-støttede rebeller til fordel for Assad regimet.

*

Moscow Times 11 June 2012Efterforskere har beslaglagt computere, anti-Kreml materialer og mindst 1 million euro i kontanter, fyldt i snesevis af konvolutter under ransagning af lejligheder tilhørende 4 ledende aktivister fra oppositionen på tærsklen til en anti-Kreml massedemonstration.
De fire oppositionsledere - Alexei Navalny, Sergej Udaltsov, Ilya Yashin og Ksenia Sobchak - blev beordret til at møde til forhør tirsdag, en time før demonstranter har planlagt til at begynde at samles på Pushkin-Torvet. Udviklingen kom, efter at præsident Vladimir Putin
fredag ​​
underskrev en lov, der drastisk øger bøder for illegale protester og syntes at vise en presserende trang fra regeringsside til at trække tænderne ud af oppositionen. Familiemedlemmer og tilknyttede virksomheder viste sig at være frit vildt.

Dokumentation: se her

SENESTE: DEBKAfile 11 June 2012: Den amerikanske præsident, Barack Obama, har beordret den amerikanske flåde og flyvevåben til at fremskynde forberedelserne til en begrænset luftkrig mod Assads regime samt indførelsen af ​​flyveforbudszoner over Syrien, rapporterer DEBKAfile (den israelske efterretningstjeneste kanal). Dens opgave bliver at slå Assad-regimets centrale og militære kommandocentraler ud. Washington er ikke sikker på, hvordan Moskva ville reagere.

SENESTE: The Independent 11. Juni 2012: Israel forlanger øjeblikkelig militær intervention i Syrien for at styrte Assad.

*

Resumé: USA er verdens eneste supermagt - og dets præsident tilsyneladende verdens mægtigste marionet. Ikke desto mindre må denne mand forventes at være i mental balance, når han træffer afgørelse om krig eller fred - ja, han kan endog erklære 3. Verdenskrig uden at spørge Kongressen. Imidlertid synes US Præs. Obama til tiderat være  ude af psykisk balance - hvad enten det så er på grund af stress, træthed eller stofmisbrug - som det fremgår af videoen her:

Hans baggrund og miljø er kommunistisk iflg. ny forskning.

Ligeledes kunne man forvente, at den amerikanske præsident ville følge den amerikanske forfatning. Men  Obama gør sit værste for at komme uden om den amerikanske forfatning, der kræver, at præsidenten er født i USA. Obama er tydeligvis britisk født statsborger, født i Kenya. Han har forsøgt at få fødselsattester frem, som skulle vise, at han er født på Hawaii - men sådanne certifikater blev afsløret som forfalskninger. Han har underskrevet en lov om undtagelsestilstand i USA og den berygtede NDAA, der bemyndiger militæret til at tilbageholde folk på ubestemt tid uden rettergang.

Obama er fanget i en nådesløs “Krig mod terror” - mod “Al Qaeda” - en magtesløs organisation, der er grundlagt af USA i 1979, og som anvendes regelmæssigt som en trofast samarbejdspartner eller påskud v.hj. a falske flagoperationer af CIA og den britiske efterretningstjeneste til at retfærdiggøre USA- / NATO-intervention i Afghanistan, Libyen, Syrien osv.

Denne krigs moral er: Skyd først - spørg senere. Ugentlig samles et 100-mandsudvalg i Det Hvide Hus for at diskutere, hvilke “terrorister”, der skal dø. Herefter går Obama i enrum med og bestemmer som politi, dommer og bøddel på samme tid, hvem der dræbes. Det gjaldt f.eks. den amerikanske statsborger, Awlaki, der blev anset for at være næstkommanderende for Al Qaida - skønt han kort efter 11. sept. var inviteret til middag med FBI i Pentagon. Disse personer er derefter dødsdømte på en hemmelig drabs-liste - til at blive dræbt af en af ​​de mange ubemandede droner til USAs rådighed (alene i USA 30,000 endnu spiondroner). På det sidste bliver folk dræbt som fluer af droner i Pakistan og Yemen.
Enhver mand i den våbenføre alder, som ved et uheld er til stede i samme zone som en formodet terrorist, er også dødsdømt. Dog kan han posthumt frikendes for mistanke!

CIA og det amerikanske militær udøver konstant pres på  Obama for at dræbe amerikanske fjender.
Da Obama accepterede Nobels fredspris i december 2009 havde han tilladt flere droneangreb end George W. Bush. Droner har erstattet Guantánamo som rekrutteringsværktøj for militante.
Obamas uadskillelige partner og onde ånd er John Brennan, en 25-årig veteran i CIA hvis arbejde som top- agentur-embedsmand under  Bush administrationens brutale afhøringer gjorde ham til et mål for hård kritik fra venstrefløjen. Han var blevet tvunget til at trække sit navn tilbage med hensyn til at lede CIA under Obama men blev kontraterrorismechef i stedet.

Med dronespionage af amerikanske statsborgeresom som en realitet kan næste skridt følge i kølvandet på Obamas lovgivning: drabs-Lister for USA og EU. For terrorister er folk, der der gør modstand mod Den Nye Verdensorden, ikke vil underkaste sig eller afslører de falske-flag-operationer. Er du den næste?

Dokumentation: Se her eller her.

*

“For hvad gavner det et menneske,om han vinder sig den hele verden, når han derved mister sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sin sjæl? (”Matth. 16:26).

D. 4. maj modtog jeg den sørgelige meddelelse om, at min ven, Rolf Sloth-Henriksen, var død. Rolf, der var meget optaget af Danmarks besættelse – både den fra 1940–1945 og det, han nu så som en snigende islamisk besættelse af Danmark, døde på Danmarks befrielsesdag.
*
Jeg havde den ære at være medlem af bestyrelsen for Rolfs forening “Dansk Kultur” i nogle år og kom til bestyrelsesmøderne i Rolfs og Annettes gæstfrie hjem. Jeg oplevede på nært hold et stort menneske, en karismatisk ildsjæl med en kolossal energi, produktivitet og aktionsradius.
*
Rolf var født i Hamburg-Altona i 1951 og var præst i Bredballe 1977–2011. I 1999 var han medstifter af “Grundlovsforeningen Dansk Kultur”, hvis formand han var til sin død. Rolf kunne i et velhaverkvarter samle fuld kirke søndag efter søndag, hvilket er enestående.
*
Rolf pintes af at se en afkristning af Danmark i trit med en tiltagende islamisk indvandring, der pga. politikernes og mediernes holdningsløshed ikke engang måtte kritiseres. Rolf gjorde det alligevel – vel at mærke med så saglige koran– hadithbaserede argumenter, at ingen kunne tilbagevise dem. Ligeledes pinte det Rolf at se, at Grundloven reelt mistede sin gyldighed med Lissabon-Traktaten, der giver EU fortrin over dansk lovgivning.
*
Rolf ville bekæmpe opløsningstendensen med 1. kristendom og 2. Dansk historie og kultur.
I 2003 var Rolf  medforfatter til Danmarks Kulturerklæring.

Særligt har Rolf kæmpet imod opførelsen af Stormoskeer i Danmark med Koran/hadithunderbyggede argumenter –  og er et par gange blevet anklaget for racisme – skønt islamkritik intet har med racisme at gøre, idet den ideologi jo omfatter alle racer.
Så sent som 30.4.12  kunne man i Vejle Amts Folkeblad læse:  “Præsten Rolf Slot-Henriksen anmeldt for racisme. Anmelderen er socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation. I januar sendte præsten et brev til medlemmerne i borgerrepræsentationen. Her advarerede han politikerne imod at stemme for en planlov, der giver mulighed for at bygge to moskeer i hovedstaden.
Nu skal Københavns Politi tage stilling til om Rolf Slot-Henriksen har overtrådt straffelovens § 266b. som af flere bliver kaldt for racismeparagraffen.”

Jeg ved, at Rolf var lidenskabeligt engageret og tog sig sådant meget nært. Jeg kan ikke udelukke, at hans pludselige uventede død kan have med dette at gøre.

Udover at befatte sig med islam og kristendom havde Rolf tid til bl.a. at skrive en meget underholdende bog om Dansk Humor.

En anden ting, som gjorde Rolf usædvanlig var, at han var synsk. I sit curriculum vitae skriver Rolf:  “Gennem ca. 30 år har jeg beskæftiget mig med nærdødsforskning på et fagligt videnskabeligt grundlag, hvilket for mig har betydet, at de delvis kunstige faggrænser mellem det åndelige og fysisk videnskabelige er blevet brudt ned. Jeg ser i dag skellet mellem ånd og fysik som noget kunstigt, frembragt gennem materialismens ideologisk ateistiske koncept.
I tidens løb er det blevet til flere hundrede foredrag om emnet nærdødsforskning og om forholdet mellem ånd og videnskab.
I den forbindelse har jeg udgivet:
1984  Dødsoplevelsen bind 1 + 2
1985  En god død
1990  Der er mere mellem himmel og jord.”
Gennem personlig kommunikation ved jeg, at Rolf oplevede 3 helt identiske syner om Europas dystre fremtid – med åbne øjne – og at han meddelte sin menighed dette fra prædikestolen.

Rolfs død vil efterlade et uerstatteligt tab i kampen for Danmarks og kristendommens overlevelse. I sit sidste julebrev udtrykte Rolf skuffelse over, hvor lidt Foreningen “Dansk Kulturs” og hans eget virke havde kunnet dæmme op for den tiltagende islamisering af Danmark. Men han udtrykte det forsæt at gøre endnu mere.

Rolf gik lige løs på den fjende af danskhed og Kristus, der er til at se: islam. Da han havde alle medier og den politiske verden imod sig, ville selv hans øgede indsats ikke kunne stoppe oversvømmelsen. Rolf vidste, at der står meget stærke kræfter af både åndelig og fysisk karakter bag masseindvandringen, at islamiseringen kun er symptomet på en skjult sygdom, der rammer hele verden – den som politikere af alle afskygninger kalder den “Nye verdensorden”.

Rolf havde intet imod en ny verdensorden – men det skulle være Kristi og ikke Wall Street/London Citys nye orden.

Hvad Rolf måske ikke gjorde sig helt klart var, at han gennem sin indsats åbnede øjnene hos mange, som derved har kunne gøre klart for sig selv, hvor de hørte hjemme: i “Verdensfyrstens” eller Kristi Nye Verdensorden. Uden Rolfs indsats havde mange været orienteringsløse i den åndelige opløsningsproces efter “Verdensfyrstens” 1968 revolution.

Derfor har Rolfs indsats været uvurderlig og meget mere omfattende, end han troede.

Æret være Rolf Sloth-Henriksens minde.
*
Anders Bruun Laursen

20th December 2011

To the members of the Danish Parliament (Folketinget).

I have just seen this shocking YouTube video by the following German organizations on the great American blog, “Activist Post” :

1. Abgeordneten Check
2. Die Freie Welt
3. Zivilkoalition für Deutschland

If this is true, it looks like sheer theft of the sovereignty and prosperity of an unsuspecting population. The Danes turned the euro scandal down that economically has no lasting prospect of survival  - and that can only exist until the EU has made Danes, Germans, Swedes, Finns, Dutch, and Austrians just as impoverished as the Greeks and the other PIIGS countries.

We are also some who have noticed the EU’s “European semester“, acc. to which all governmental budgets of EU countries must be approved by the EU’s unelected government, the Commission,  before being submitted to national parliaments.  Furthermore,  José Barroso, Commission President, says : ” Head of States and Government of the Euro area have also agreed on a quasi automaticity of their decisions on the Commission’s recommendations in the implementation of the Stability and Growth Pact (SGP) as the conclusions say, and I quote: “In deciding on the steps in the SGP the Council is expected to, as a rule, follow the recommendations of the Commission or explain its position in writing.”

Denmark has so far not been seriously maintaining specific views in the EU. To many, it looks as though Denmark has already given its last remnant of sovereignty away - without informing or asking the population about it.

After being betrayed on the promise of a referendum on the Lisbon Treaty (which according to Valéry Giscard d`Estaing, author of the Constitution, is identical to the EU constitution - it is just meant to pull the wool over voters´eyes) the last vestige of confidence in the Parliament’s morals and credibility is now at stake. A very large proportion of the population has simply lost confidence in you.

Stay far away from sneaky  Euro support agreements - whatever your lawyers can be pressed to think. Give the Danes an informed choice through a referendum, at least. In any case, many believe that it is now coming down to the very last remnant of Danish sovereignty.

Sincerely

Anders Bruun Laursen

Former. ophthalmologist

« Previous PageNext Page »

Web Analytics