Saturday, October 25th, 2008

European Financial Services Round Table: Rothschilds EU-Kontrollant

Nu siges det åbent på CNBC : Illuminaterne har udløst den igangværende krise. Hvor længe vil verden dysse det ned?
“De magtfulde søger at herske uden at vise deres magt. De vil regere i hemmelighed, uden offentlig legitimation. Små cirkler af mænd træffer beslutninger, som de har brug for at få i det mindste godkendt [...]

No Comments » - Posted in Dansk, Euromed by Anders

Saturday, October 25th, 2008

The European Financial Services Round Table: Rothschild´s EU Controller

Now it is being said openly on the CNBC : The Illuminati started the current crisis. How long will the world hush it up?

“The powerful seek to rule without showing their powerfulness. They want to rule secretly, without publicized legitimation. Small circles of men are making decisions which they need to have at least [...]

25 Comments » - Posted in English, Euromed by Anders

Web Analytics