Thursday, September 25th, 2008

EU Scared of Its Own Climate Hypocrisy - Good-Bye EU-World Governance?

  EUOBSERVER / BRUSSELS SEPT 23, 2008: European lawmakers in an influential parliamentary committee want Europe to buy its way out of making serious CO2 emissions cuts by paying other countries, mostly in the developing world, to make the cuts on its behalf.
The European Commission proposed legislation in January that would require Europe as [...]

1 Comment » - Posted in English, Euromed by Anders

Thursday, September 25th, 2008

EU Bange For Sit Eget Klimahykleri - Farvel EU-Verdensregering?

EUOBSERVER / BRUSSELS SEPT 23, 2008: Europa-lovgiverne i et indflydelsesrigt parlamentarisk udvalg ønsker, at Europa skal købe sig vej ud af at foretage seriøse CO2-emissionsnedskæringer ved at betale andre lande, især i udviklingslandene, til foretage de nedskæringer på EUs vegne.
Europa-Kommissionen foreslog lovgivning i januar,  som ville kræve, at Europa som helhed skal reducere [...]

1 Comment » - Posted in Dansk, Euromed by Anders

Friday, September 12th, 2008

Europæerne Tror På Og Dyrker Klimareligionen

Hidtil har EU's bedste redskab til at få sine skeptiske befolkninger til at deltage i dens planlagte march hen imod det globale diktatur, nemlig sit imperium der skal gå ud over Europas grænser på vegne af den nye verdensorden, været løgnen om menneske-skabt klimaforandring og det dermed forbundne EU- lederskab i bekæmpelsen af dette fantasifoster. [...]

1 Comment » - Posted in Dansk, Euromed by Anders

Web Analytics