Nogle fås tyveri af penge og magt på samme tid kaldes fåmandsvælde, at finde sig deri kaldes livegenskab. Det er, hvad historien handler om.
New-world-order-jewsHer er en tankevækkende, artikel i Global Research 11. Feb. 2009:   Ejendomsbobler blev finansielt manipuleret af den politiske dereguleringsmagt – af et kartel af blot nogle få gigantiske sammenslutninger. "Giv os, hvad vi ønsker, eller vi kaster økonomien ud i finansiel krise."

Dette er den talmudiske / farisæiske jødiske elites, menneskehedens og især den jødiske menigmands fjenders, 3 mål  - som set af en frafalden jøde: I. Nedsmelt nationale grænser II. Nedsmelt finansielle institutioner III. Nedsmelt kristen kultur
 
Clinton-administrationen (Obama har samme rådgivere), gjorde det muligt for banker at fusionere med fallerede realkreditinstitutter, junk-pengeledere, fiktive ejendomsvurderingsvirksomheder, og lov-unddragende virksomheder, der alle er konstruerede til at pakke gæld til investorerne, for at de således kan skrabe provisioner og kapitalgevinster ind. Dagens økonomisk sammenbrud er det direkte resultat af deres planlægningsfilosofi.
Den rigeste 1% af befolkningen
har øget deres rigdom fra 37% af det samlede beløb for ti år siden til næsten 70% i dag. (Tyvevælde).

Wall Street ved, at aktivpriser ikke kun skal stige, de er nødt til at falde igen, hvis penge skal tjenes. Uden at gå ned, når alt kommer til alt, hvordan kan de så stige?

Det første mål er at bevare kreditorklassens rigdom.
Kernschmelze-im finanzsystemEn "dårlig bank " vil købe dårlig gæld og lægge den i en offentlig instans. Det gør godt for Wall Street.
Gribbe-fonde siges at tilbyde 22 cents pr dollar. Regeringen vil garantere den pris, som private investorer køber giftigt finansielt affald af banker til ("likviditet til markedet").
Derefter oprettes en ny boble - en ny bølge af aktiv-prisinflation, der skal indføres for at "helbrede" problemet med gældsdeflation. Men hvem har pengene til det? Kun staten. (Og stater kan gå konkurs)

For Wall Street er frie markeder "frie" for offentlig regulering mod røverisk långivning; "frie" for beskatning af de rige for i stedet at flytte byrden over på arbejde, "fri" for den finansielle sektor til at sno sig omkring realøkonomien som snyltende vedbend omkring et træ for at trække kraften ud. Den nye bølge af aktiv-prisinflationen er lavet ved at trykke penge uden værdibasis - som Fed længe har gjort for nu få følgeskab af Bank of England

1. Protektionisme truer verdenshandel og globalisering
Førende økonomer i hele verden udsteder  dystre advarsler om erfaringerne fra den store depression (1930erne): Regeringer reagerede på krisen med protektionisme og udvidede derved depressionen - og det skabte en verdenskrig.
Som recessionen uddybes, vil selskaber rundt om i verden bede deres regeringer om at anvende alle de økonomiske trick til at øge deres profit, altid på bekostning af andre nationer. Det er et spil, der bliver spillet ved hjælp af diplomati og trusler, men bakkes op af militær magt.

Obama-fingers_thumb[2] "Mere udviklede Skt.obamaøkonomier søger at gennemføre stimuluspakker for at øge deres nationale økonomier. USA's Demokrater pressede på for "Køb Amerikansk"-bestemmelser, der skal indgå i præsident Barack Obama´s  stimuluspakke. EU protesterede. Britiske politikere er kommet i ilden fra chefen for Verdenshandelsorganisationen (WTO) for en redningspakke, der sigter mod at stabilisere britiske bilproducenter, værdisat til omkring $ 3.3 milliarder. Ligeledes Franske ledere efter de nylige strejker. Og selvfølgelig gav den populistiske Sarkozy efter. EU advarer Frankrig mod beskyttelse af dets bilindustri.   

 US KOngressens stimulus-pakke ville øge regeringens engagement i løsningen af den finansielle krise til $ 9,7 billioner, nok til at betale mere end 90 procent af nationens realkreditlån ud.
Det er 23 gange omkostningerne hidtil af krigene i Afghanistan og Irak. Fed nægter at fortælle hvem, der modtager pengene.

Bankerne bliver nationale
"Richard Lambert, generaldirektør for Confederation of British Industry, siger, internationale banker stod for op til 40 procent af udlånene i Storbritannien. "De er nu væk." I det østlige og sydlige Europa er der stigende frygt for, at banker kan trække kapital ud.
Spanien opfordrer spanierne til at købe flere lokale produkter.
Nu til 1. marts har den tjekkiske EU-formand indkaldt til et EU-topmøde om at modvirke protektionisme. 

2. Konsekvenser for verden: Tilbage til nationalstaten 
"Der er pres i retning af nationen" 
Foreign Affairs: "En stor del af verden er ved at runde et historisk hjørne og er på vej ind i en periode, hvor statens rolle bliver større. Krisen er en mulighed for at styrke og omforme IMF. Organisationen har $ 250 milliarder i uudnyttede udlånskapacitet, men denne kapitalbasis er ikke blevet justeret siden 1997 og er måske ikke stor nok til at hjælpe de mange udviklingslande.

3. Konsekvenser for Rusland
Den uudtalte kontrakt mellem Putin og hans folk er ved at blive tvivlsom
Rusland-protestererNu bruger Kreml  desperat løs af de hundreder af milliarder af dollars i reserverne, som den lagde til side i gode tider.
Parlamentet er i det væsentlige en arm af Kreml, og Putin har afskaffet valg af de regionale guvernører, som nu udnævnes af præsidenten.

Forholdet til folket er baseret gennem TV.  Og som krisen udvikler sig, dur det ikke mere."
De lokale bureaukrater venter på en reaktion fra Moskva, før de træffer beslutninger. Det er meget farligt for Putin."

Hidtil har Putin i stedet gjort USA til syndebuk, siger, at det var skyld i Ruslands krise:
Ruslands kreditværdighed er nedgraderet, hvilket vil blive meget dyrt for Rusland.

4. Konsekvenser for Kina 
I 2008 blev 30 mio arbejdere afskediget - i 2009 forventes 40-50 mio ekstra arbejdspladser at gå tabt. Sociale oprør og revolution på grund af fattigdom bliver mere og mere truende. Men i flg. Bloomberg begynder Kinas redningspakke på 585 mia. dollars til infrastuktur at virke   – og Kinas statsgæld er 18.5 % af dets BNP. Men vil det være nok til at pacificere kineserne?

5. Konsekvenser for EU
Barroso-får-hjælpHver af de 27 stats-og regeringschefer ønsker at redde sit eget lands banker, virksomheder og arbejdspladser - og sit genvalg.

I sidste ende forfølger alle i Europa deres egne interesser. Økonomer henviser til dette som bring-din-nabo-til-tiggerstaven politik.   Mange har svært ved at overholde reglerne, klager EU-kommissær for konkurrence, Neelie Kroes. Hvad der mangler, er en global strategi mod en global recession - og et organ med kompetence til at koordinere en fælles fremgangsmåde. Men "Kommissionen vil kæmpe en forgæves kamp."
og EU's sammenhæng er truet . Kommissionens formand Barroso gør desperate, men forgæves bestræbelser for at forhindre EU-lande fra at gribe til nationalistisk, gammeldags beskyttelse af deres egen økonomi

Europa-Kommissionen advarede om, at regeringers forsøg på at opkøbe eller garantere "nødlidende" aktiver kan kaste EU til en dybere krise, som truer EU. Ministre og embedsmænd frygter, at den proces kan føre til en ond spiral, som truer med at rive både euroen og EU i stykker.
Euroområdets industrieproduktion oplever den stærkeste tilbagegang, der nogen sinde er målt: 12 % i euro zonen, 11.5% i EU27 i sammenligning med det foregående år. Recessionen er dybere i euro zonen end i  EU27!!! EU industrikommissær Verheugen: "EUs økonomi er i frit fald  - faldhastigheden accelererer."

Lappet-euroEuro-zonens  mulige sammenbrud  
Bruno Waterfield, EU-observatør for Daily Telgraph ser, at EU og euroområdet revner måske allerede i løbet af denne krise.

6. Konsekvenser for det politiske system 
Professor Anthony King skrev 5. decbr.: "Vores skepsis over politikere har udmøntet sig i  foragt … sandheden er, at den dybeste kløft i britisk politik i dag, ikke er mellem Labour og de konservative, det er mellem Storbritanniens samlede politiske klasse og det store flertal af den britiske befolkning. I det kontinentale Europa ser man det samme."

7. Konsekvenser for indvandring 
Storbritannien er i øjeblikket et paradis for indvandrere. Men i recessionen overvejer Mr. Brown's regering strammere indvandringsregler. Vilde strejker mod udenlandske arbejdstagere fremmer den forandring.
Ifølge "Independent" overvejer regeringen bl.a. strengere indvandringsregler for akadmiske dimittender fra ikke-EU-lande. I år kommer 400.000 britiske akademikere ind på arbejdsmarkedet, og især startjobs er knappe

Frankrigs-røde-faner8. Konsekvenserne for fred og stabilitet i EU
Mange af demonstranterne torsdag (i Frankrig) opfordrede til en "Obama-stil" Plan, der går ud på at stimulere forbruget. 69 procent af franskmændene "støttede"  - eller de "havde sympati" for – demonstrationerne.

I Storbritannien  breder strejker sig - fordi italienerne og portugisiske arbejdere tager britiske jobs (Lindsey) - trods et løfte fra Gordon Brown.
"UK-workers-firstUtilfredshed blandt landmændene er udbredt i hele EU. Mest sælger mælkeproducenterne  med tab, så de rejser sig og protesterer. Værst i Grækenland og Letland, hvor landbrugsministeren har måttet nedlægge sit hverv. 
EU vil straffe arbejdsgivere, der beskæftiger illegal arbejdskraft - men ikke ulovligt ansatte. 

FN's generalsekretær, Ban Ki-moon nærede den alvorligste bekymring (Reuters) "Hvis hundredvis af millioner af mennesker mister deres levebrød … vil den menneskelige krise ikke fortsætte med bare at være økonomisk."

EU truer nu med en handelskrig mod USA  over protektionisme - - Obama modererede dog sin stilling den 3. Feb. 2009.

Kommentar
Eu-valg-plakatBag alt dette ligger det udtrykte ønske om en korporativ verdensregering – nok med Europpean Financial Services Round Table  i en central rolle. Det er en Rothschildklub – ligesom den illuministspækkede bestyrelse i den Europæiske Centralbank , centralbankerne og deres Centralbank, BIS. Nu presser ECB på for at overtage makro-og mikrokontrollen med finansmarkederne
Trods EUs tiltagende mangel på penge  – har kommissær Ferrero Waldner nu flot bevilget Ægypten 149 mio euro i år - som led i Middelhavsunionen!

De, som startede krisen, er dem, som nu påstår, at de kan løse den – på Rothschilds betingelser"Fascisme skulle snarere hedde korporatisme, fordi den er fusion af stat og korporativ magt ."  (Tilskrevet Mussolini . Franklin D. Roosevelt sagde noget lignende). Nu, d. 13. Febr. 2009, skriver EUObserver: “Højtstående ekspertgrupper, der er nedsat af EU Kommissionen for at tilbyde politisk rådgivning,  er ikke transparente, er svært skævvredne til fordel for de store forretningsselskaber. ” EU vil ikke ændre på det.”
Følgelig kan man betegne EU som fascistisk. Dvs.: Vi er i overgangen fra den demokratiske Gamle til den fascistiske Nye Verdensorden.

 

 

Oversæt