Det følgende stammer fra Bruno Waterfield, the Telegraph , Febr. 21, 2008

Jeg fandt linket på det altid velinformerede “EU Referendum” blog.

“Jeg hørte først  i mandags rygterne, som ledte mig til detaljerne i en hemmelig rapport, som afslørede "udstrakt, vidtforgrenet og kriminielt misbrug" fra EU-parlamentarikerside på deres tilskud til deres stabsansatte. Misbruget beløber sig til 100 millioner om året (euro-vel) .

EU er temmelig frynset i kanten - også moralsk. Derfor titter det tyrkiske flags halvmåne frem i baggrunden.

1. meddelelse, jeg fik fra parlamentstalsmanden, var denne:"Rapporten nævner ikke folk ved navn - men indeholder følsomme oplysninger, som let kan knyttes til enkeltpersoner. Pga. databeskyttelse kan rapporten ikke offentliggøres.

Jeg modtog endvidere:"Afgørelsen blev truffet af generalsekretæren selv"(Harald Rømer, en magtfuld bureaukrat, som styrer Parlamentets administration bag kulisserne) … De ønsker ikke nogen "kollateralskade", sagde en. En andenvelplaceret embedsmand forklarede:“Se, vi vil reform og at gøre det rigtige, men vi kan ikke gøre denne rapport tilgængelig for offentligheden, hvis vi ønsker, at folk skal stemme ved Europaparlamentsvalget til næste år!!!"

Da det blev klart, at sandheden var ude, og at der var en historie - blev de grebet af panik, og  efter et møde mellem Rømer og parlamentsformanden, Hans-Gert Pöttering, og pressesekretærerne ændrede meddelelsen sig.

EUs CO2-kvoter handles på  Rothschild/Rockefeller/Al Gores Eropean Climate Exchange (ECX) marked, og det er en af EUs mest indbringende svindelnumre. Hvem får mon EU-profitterne?

Den 2. meddelelse var denne:" Dokumentet er ikke hemmeligt. Det er fortroligt. Det kan læses af visse godkendte MEPer fra Budgetkontrolkomiteen - i et hemmeligt rum - men ikke af almenheden. Det er ikke det samme som, at det er et hemmeligt dokument, ingen kan læse. Dette er en teknisk afgørelse - ikke en politisk, fordi den blev truffet af revisionen selv. Afgørelsen blev ikke truffet af formanden eller generalsekretæren." Men benægtelsen af, at afgørelsen var politisk er vigtig.

Chris Davies´ brev til OLAF, EUs anti-fraud squad, l'Office europen de lutte anti-fraude, antisvindelbureauet. Han oplyste Hr Rømer derom.
Som medlem af Europaparlamentets BudgetkontrolKomité fik jeg i morges lov til at læse en kopi af Den Internationale Revisionsrapport 06/02 om parlamentsassistance-tilskud til MEPers stabsansatte.

Jeg skriver for at bede om, at I øjeblikkeligt sørger for, at OLAFs generalsekretær får en kopi af denne rapport.OLAF blev til for at opretholde det princip, at de europæiske institutioner har pligt til at garantere, at skatteydernes penge bliver brugt bedst muligt - og i særdelelshed for at bekæmpe mest muligt effektivt svindel og alle andre former for illegal aktivitet, som skader Fællesskabets interesser.

Efter min mening falder parlamentets interne revisors fund helt afgjort ind under OLAFs funktionsområde. De er så alvorlige , at man må antage, at en kriminalretssag vil blive følgen. Jeg mener, at parlamentets myndigheder er forpligtet til øjeblikkeligt at fremlægge hele sagen til uafhængig granskning af dem, som har erfaring i at dømme om, hvad der er og ikke er underslæb"!! ”

Erklæring næste dag fra Europaparlamentet:

Det Europæiske Parlaments kompetente forsamlinger blev underrettet i denne uge om en rapport fra sin interne revisor om effektiviteten af betalingssystemet til MEP-sekretærer. Rapporten var en systemanalyse og undersøgte en stikprøve på 167 betalinger og deres underlag fra 2004 og 2005. Den undersøgte ikke enkelt -MEPeres transaktioner og afslørede  ikke tilfælde af svindel.

Den interne revisor, hvis rolle i EU Parlamentet er helt uafhængig, bekræftede eksisterende bekymringer om, at stabsansættelsessystemet for MEPere er blevet alt for kompliceret, hvor vi har med 3 forskellige metoder til stabsansættelse og 27 forskellige nationale beskatnings-, socialforsikrings-  og administrative systemer at gøre. Nogle MEPeres sekretærer arbejder i Bruxelles og andre i deres MEPs medlemstat. Det er yderst vanskeligt at styre ansættelses- og betalingssystemet, når de er så indviklede, både for MEPere og for parlamentets administration.  

Da den interne revisors rapport ikke har afsløret noget enkelttilfælde af svindel, har han ikke anbefalet at henvise sine fund til OLAF. Havde revisoren anbefaet det, ville generalsekretæren naturligvis have reageret på det. Det er standardfremgangsmåden ved interne rapporter, at de behandles fortroligt."

Bruno Waterfield´s kommentar
Denne tekst er et klassisk eksempel på på EU-institutionernes dumhed. Dårligt nyt findes ikke. Og enhver, som siger det, er en løgnhals (der fik du den, Chris). Eursoc gransker også sindelag. I hvert fald er det en frygteligt kompliceret bogholderisag - for kompliceret for jer - og visselig, visselig ikke underslæb. Ydermere er dette faktisk en teknisk sag, en "systemanalyse" - det er ikke en politisk sag!! 

Enhver, som siger, det er en politisk sag er kritisk! Folk, som er kritiske , er værre end den dårlige nyhed (som alligevel ikke eksisterer), se "England Expects" som et andet eksempel. For at stoppe kritik  og muligheden for, at folk kunne misforstå noget teknisk (Over deres forstand - så det rager ikke dem, derfor er det fortroligt), så skal det holdes hemmeligt. 

Mine Kommentarer:

Jeg kan ikke afgøre, om dette er overlagt underslæb - eller en teknikalitet. Men

1. I hvert fald har revisoren konstateret, at EU bruger 100 millioner (vel euro) skatteyderpenge om året ganske unødvendigt. 

2. Denne sag synes så alvorlig selv for hærdede eurokrater, at de insisterer på at holde den skjult for de uvidende skatteydere, der anses for så dumme, at de ikke kan forstå de finere detaljer i de måder, hvorpå denne uhyre sum er ødslet bort.

3. Hvis pengene var blevet lovligt anvendt, ville det have været i eurokraternes bedste interesse at få sagen forklaret for europæerne, for at eurokraterne kunne bevare et skin af hæderlighed.

4. Siden dette øjensynligt ikke ville være muligt efter offentliggørelse af denne forfærdelige revisionsrapport 06/02, forsøger eurokraterne nu desperat at begrænse skaden forud for EU-Parlamentsvalget i 2009. 

5. Der er en direkte modsigelse mellem de 2 meddelelser: I den første blev det erklæret, at vetoet mod offentliggørelse af rapporten stammede fra EUs generalsekretær, Rømer. I den 2. meddelelse nægtes dette!!!

6. Man kan ikke lade være med at undre sig over, om denne EU-tålte kriminalitet har videre rækkeviddde til vore nationale parlamenter, der er påfaldende tavse, tamme og loyale over for det største forræderi i historien:  Euromediterranean/Eurabien Imperiet, dens masseindvandring og dens fællesmarked og økonomiske integration fra 2010 med nu 11 muslimske lande (Albanien og Mauretanien er kommet til).

Jeg har tidligere rapporteret om grov  EU korruption (16. nov. 2007) da EU Revisorerne nægtede at anerkende EU budgettet. Og hvorledes EU bestikker sine NGOer for at få den til gengæld forventede støtte til EUs udemokratiske politiske tiltag. Hvilket skal give foretagendet et skin af demokrati !! Men den største trussel er Rothschild/Rockefeller/AlGores ECX (European Climate Exchang)-børs. Se links ved midterste billede ovenfor