Mærkelige ting er sket i USA på det seneste. For et par dage siden afviste det amerikanske Repræsentanternes Hus USA-regeringens bank redningsplan - og 3. oktober har de har vedtaget den - selv om de kongresmedlemmer om 1 måned er nødt til at stå til regnskab for det hos deres rasende vælgere, der ikke bryder sig om planen. Hvorfor?

D. 3. oktober, 2008, bragte CNN Online en artikel med overskriften "En af Hærens kampenheder skal  indsættes i USA", hvilket jeg først troede var fiktion som Orwell's 1984.

"USA's militære Northern Command, dannet i kølvandet på terrorangrebene den 11. september, har viet et kampinfanterihold til at håndtere katastrofer i USA, herunder terrorangreb og naturkatastrofer.

Første Raiders vil tilbringe 2009 som det første kampklare militær knyttet til den amerikanske Northern Command, siden den blev oprettet.
De vil være baseret i Fort Stewart, Georgia, og primært fokusere på logistik og støtte til det lokale politi og redningspersonale, siger Hæren - normalt Nationalgardens opgave.

Planen er modtaget med skepsis fra nogle observatører, der er bekymrede over, at enheden er blevet trænet med udstyr, der almindeligvis anvendes i retshåndhævelse, herunder gummikugler, Tasers (muskulær elektrochok), sømbælter og vejspærringer. Denne form for uddannelse synes en smule ude af trit med enhedens udpegede rolle som Northern Command's Almene Medicinske Forsningsstiftelse (CCMRF), eller CBRNE Konsekvensstyrings-indsatsstyrken.
CBRNE står for kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og højt forrentede eksplosive episoder.

Ifølge Northern Commands hjemmeside er CBRNE konsekvensstyring-indsatsstyrken et team, der i sidste ende vil få omkring 4.700 medarbejdere fra de forskellige militære grene, der ville sættes ind som Forsvarsdepartementes 's første reaktionsstyrke.

Bloggere kritiserer den nye styrke og siger, at fordi den er blevet uddannelse i retshåndhævelsestaktik kunne den bruges til indenlandsk retshåndhævelse. "Forbundstropper bør altid være en sidste udvej, aldrig et fførdte svar," siger Mr. Healey.

Hæren siger, at den ikke-dødelige optræning hænger sammen med missioner, som tropperne har haft rundt om i verden.
Enhederne er veluddannet i de færdigheder, de kan have behov for at hjælpe Northern Command med,
og det vil ikke svække enheden, når og hvis det skal tilbage til Irak.

Udpegning af en særlig enhed som CCMRF er et skridt fremad, siger han.

Så jeg så dette video-indlæg med kongresmedlem Brad Sherman.
Han siger i Repræsentanternes Hus: "et par medlemmer fik endog besked om, at der ville komme militær undtagelsestilstand i Amerika, hvis vi stemte nej."   

Dette blev gentaget i salen ved Kongresmedlem Michael Burgess fra Texas.
Og jeg hørte Kongresmedlem  Marcy Kaptur (begge videoer her).
Ms Kaptur fastslår i salen, "at bankredningsplanen er bombarderet igennem af de samme kriminelle Wall Street-insidere, der har fået Wall Street til at styrte sammen - og som har så megen magt, at de har bombarderet lovgivningsprocessen sønder og sammen."
Læsere af denne blog vil ikke være i tvivl om, hvem de "kriminelle Wall Street-insidere", der her er nævnt i Repræsentanternes Hus er.

Og jeg så denne video med Lyndon LaRouce - som siges at have den bedste efterretningstjeneste i USA til sin rådighed.

I marts dette år forudsagde han ikke kun det gigantiske økonomiske sammenbrud, vi ser nu - men at "hele det internationale finansielle system er nu i færd med at gå i opløsning".
Og ret havde han.
Ifølge moderator på denne video er tidligere US-finansminister Rubin enig med ham.

Nuvel, hvad fortæller Mr. LaRouche os på den video? Simpelthen, at kongresmedlemmer blev truet til at stemme for Henry Paulsen's / Bernanke's bankredningsplan under trussel om militær undtagelsestilstand. Endog under trussel om at blive skudt eller at skulle i en af USA's dødslejre.

Har USA da sådanne koncentrationslejre? Svaret er ja - der angives mere end 3700!!- se  kongresmedlemmers indirekte og direkte video-bekræftelse af  eksistensen af FEMA lejrene.

I 2003 blev FEMA del af Department of Homeland Security’s Emergency Preparedness and Response Directorate (se nedenfor). Disse lejre er bestemte for "fjender" af systemet. Sådanne vil blive sat ind på ubestemt tid uden anklage og uden at blive stillet for en dommer.

LaRouche understreger, at han har fået oplyst, at disse trusler kom fra stærke kræfter bag Bush-administrationen - og at de ville gøre, hvad de truede med at gøre, fordi de bliver desperate.

Men da jeg så denne Video, der viser dokumenter, der sikrer administrationen diktatorisk magt over hvert eneste aspekt af det amerikanske samfund blev jeg næsten bange.

I dette sidste år har EUFOR afholdt 2 trænings-manøvrer i Sverige, med det formål at træne i militær nedkæmpning af EU-oprørske nationalister.

Frankfurter Allgemeine 5.Okt., 2008: "Bundeswehr skal i nødsituationer også sættes ind i Tyskland selv, og der vil blive gennemført en forfatningsændring", sagde Unions-gruppeformanden, Volker Kauder efter møde i koalitionsudvalget.

Og jeg kom til at tænke på, hvilken lov der blev vedtaget af Kongressen sidste år for at overføre diktatorisk magt til præs. Bush under  militær undtagelsestilstand - hvorefter han vil være i stand til f.eks. at aflyse præsidentvalget.

De omstændigheder, der fører til sådan diktatorisk magt for præsident Bush er - ifølge National Security and Homeland Security Presidential Directive: (b) "Katastrofal nødsituation": enhver hændelse, uanset hvor, der resulterer i ekstraordinære niveauer af massetab af menneskeliv, skader eller forstyrrelser, der alvorligt påvirker den amerikanske befolkning, infrastruktur, miljø, økonomi, eller offentlige funktioner."

I betragtning af  McCains svindende chancer for  at vinde præsidentvalget - kommer der så en oktoberoverraskelse, der skal  sikre Bush diktatorisk magt under militær undtagelsestilstand?

Kommentar
Men dette er jo orwelliansk!

Diktatur, koncentrationslejre, mobning og dødstrusler mod regimets modstandere, militærenhed skal sættes ind til politimæssige formål?

Har vi europæere har ikke hørt om det før?

Udover den akute udrykningsstyrke EUFOR er EU nu også i gang med hemmeligt at uddanne en aktiv kampklar  enhed mod EU-befolkninger, der måtte gøre oprør, efterhånden som diktaturet bliver mere og mere utåleligt.
Den styrke kaldes EU-Gendarmeriet.

Nå, ja. Dette er blot en forsmag på hvad der venter os i den fagre Nye Verdensorden