The Irish Times June 6, 2008: "LISSABON Taktaten kan stå over for en chok-forkastelse, idet NEJ-siden nu fører i flg. sidste rundspørge fra Irish Times /TNS mrbi poll.

Det vil kræve et hidtil uset omsving i kampagnens sidste uge inden afstemningen, hvis traktaten skal få flertal.

Rundspørget viser, at antallet af NEJ-sigere er næsten fordoblet  til 35% (17% op) siden forrige rundspørge for 3 uger siden, mens antallet af JA-sigere er gået tilbage til 30% (5% tilbage).

Antallet af ubeslutsomme vælgere er stadig betydeligt (28%) (12% tilbage), mens 7% ikke vil stemme.

Den massive forøgelse til NEJ-siden siden sidste rundspørge kommer især fra gruppen af ubeslutsomme, men mere idevarslende for JA-siden: Den har mistet nogen støtte til NEJ-siden."

Bruno Waterfield (6. Juni 2008), Bruxelles obervatør for "The Telegraph" skriver - baseret på kilder nær det britiske udenrigsministerium:  "Gordon Brown kan komme under stærkt pres for at opgive ratificeingen af traktaten nu i den sidste fase i det britiske Parlament og erklære EUs forsøg på at reformere sig for overstået.

Hvis traktaten opgives vil EU-landene sandsynligvis opgive forsøgene på at ratificere vidtgående reformtraktater og i stedet foretrække at arbejde tættere sammen i avant-garde grupper on sager som forsvar, udenrigspolitik eller beskatning."